Klientiem

Rūpes par klientu ir viena no galvenajām uzņēmuma vērtībām.

Mūsu klienti ir pelnījuši nedalītu uzmanību. Mēs cenšamies būt kopā ar katru klientu ceļā uz viņa panākumiem. Ieklausoties, atrodot labākos risinājumus un piedāvājot jaunas iespējas. Katru dienu. Veicot savus pienākumus, atbalstot un palīdzot, mēs sniedzam klientiem vairāk, nekā viņi no mums sagaida. Mūsu klienti ir pelnījuši tieši tādu attieksmi, jo mums patiesi nozīmīgi esat jūs – mūsu klienti, svarīgas ir jūsu vajadzības un jūsu mērķi.

Icon of care for people

16 000

Siltums dzīvokļos Jelgavā Icon of care for people
Icon of workforce

300

Siltums uzņēmumos Jelgavā Icon of workforce
Icon of heated building

57 ēkas

Siltums dzīvokļos Gulbenē Icon of heated building
Icon of customer care

47

Siltums uzņēmumos Gulbenē Icon of customer care

Kā varam jums palīdzēt?

Klientiem Jelgavā

Vairāk par visu, kas svarīgs Jelgavā

Lasiet šeit:

Klientiem Gulbenē

Vairāk par visu, kas svarīgs Gulbenē

Lasiet šeit:

Jaunākais apkopojums par Siltumenerģijas tarifiem Latvijā

Siltumenerģijas ražošana un piegāde Latvijā ir noteikta kā regulējams pakalpojums, un to regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK), jeb Regulators. Viena no Regulatora funkcijām ir noteikt pakalpojuma cenas, jeb tarifa aprēķināšanas metodiku un noteikt un apstiprināt konkrētā ražotāja siltumenerģijas cenu jeb tarifu. Tarifi ir noteikti euro par megavatstundu (EUR/MWh).

Gren siltumapgādes pakalpojuma gala tarifus ir apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Siltumenerģijas tarifā tiek ietvertas siltuma ražošanas un piegādes izmaksas. Lielākās izmaksu pozīcijas veido kurināmais, elektroenerģijas izmaksas, iekārtu uzturēšana un nolietojums, darba algas u.c.  Kurināmā izmaksas ir būtiska daļa no siltumenerģijas ražošanas izmaksām, kas viedo lielāko daļu no siltumenerģijas gala tarifa (cenas) klientiem.  Pievienotās vērtības nodoklis tarifos netiek iekļauts. Ja tirgū mainās kurināmā cena, tad attiecīgi tiek pārskatīts arī  siltuma tarifs. Par katrām tarifa izmaiņām Gren informē savus klientus.

Ja jums rodas  jautājumi, neskaidrības vai grūtības norēķināties par patērēto siltumu, lūdzu, sazinieties ar Gren Klientu apkalpošanas centru speciālistiem.

69.12

Tarifs Jelgavā, EUR/MWh (bez PVN)

65.30

Tarifs Gulbenē, EUR/MWh (bez PVN)

Kā veidojas maksa par siltumu un no kā sastāv tarifs?

Dažādās apdzīvotajās vietās tarifi atšķiras, un šīs atšķirības nosaka pakalpojumu sniegšanas nosacījumi – izvēlētie siltumapgādes sistēmas tehnoloģiskie risinājumi, siltumapgādes sistēmas kompaktums un tās tehniskais stāvoklis, kā arī katras apdzīvotās vietas ģeogrāfiskās u.c. īpatnības.

Vairāk uzziniet SPRK skaidrojošajā VIDEO materiālā.

Jūsu viedoklis ir svarīgs.

Klienta maksājums par patērēto siltumenerģiju

Klienta maksājums par patērēto siltumenerģiju veidojas, kopējo ēkai piegādāto siltumenerģijas daudzumu reizinot ar tarifu, kāds ir noteikts konkrētajam siltuma ražotājam.

Individuālajā rēķinā klientam norāda aprēķināto maksu atsevišķi par apkuri un karsto ūdeni. To, cik liela būs maksa par siltumenerģiju, nosaka kopējais ēkā patērētās siltumenerģijas apjoms.

Klientu pašapkalpošanās portāls

Tarifs Jelgavā

Tarifs Gulbenē

Maksa par siltumu

Aprēķins par ēkai vai dzīvojamai mājai piegādāto siltumenerģiju, tiek veikts pamatojoties uz siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem, atbilstoši spēkā esošam siltumenerģijas tarifam, kas ir apstiprināts saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Enerģētikas likumu.

Katra mēneša beigās ēkas pārvaldnieks, īpašnieks, atbildīgais pārstāvis vai Gren Latvija darbinieks (ja pastāv attiecīga vienošanās) nolasa siltumenerģijas skaitītāju rādījumus un iesniedz tos Gren Jelgava aprēķinu veikšanai.

Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek aprēķināts no kopējā mājā izlietotās siltumenerģijas daudzuma, atņemot siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens sagatavošanai. Abus šos siltumenerģijas daudzumus nosaka siltumenerģijas skaitītāji ēkas siltumpunktā.

Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek dalīts proporcionāli ēkas dzīvokļu un nedzīvojamo telpu platībai, pamatojoties uz metodiku „Patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība Jelgavas pašvaldības teritorijā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”. Šī metodika ir līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, kas noslēgts ar mājas pārvaldnieku, pielikums.

Dzīvokļu īpašniekiem, saskaņā ar „Dzīvokļa īpašuma likumu” ir tiesības lemt par siltumenerģijas sadales kārtības izmaiņām dzīvojamā mājā, par šo lēmumu paziņojot savas mājas pārvaldniekam, kas attiecīgi informē  Gren Jelgava Klientu apkalpošanas speciālistus.

Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr.876 nosaka sadarbību starp siltumenerģijas ražotāju un lietotāju.

Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi

Norēķini

Aprēķins par ēkai vai dzīvojamai mājai piegādāto siltumenerģiju, tiek veikts pamatojoties uz siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem, atbilstoši spēkā esošam siltumenerģijas tarifam, kas ir apstiprināts saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Enerģētikas likumu.

 • Katra mēneša beigās ēkas pārvaldnieks, īpašnieks, atbildīgais pārstāvis vai Gren Latvija darbinieks (ja pastāv attiecīga vienošanās), nolasa siltumenerģijas skaitītāju rādījumus un iesniedz Gren Jelgava aprēķinu veikšanai.
 • Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek aprēķināts no kopējā izlietotās siltumenerģijas daudzuma, atņemot siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens sagatavošanai.
 • Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek dalīts proporcionāli ēkas dzīvokļu un nedzīvojamo telpu platībai, pamatojoties uz metodiku „Patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība Jelgavas pašvaldības teritorijā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, kas ir līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, kas noslēgts ar mājas pārvaldnieku, pielikums.
 • Dzīvokļu īpašniekiem, saskaņā ar „Dzīvokļa īpašuma likumu” ir tiesības lemt par siltumenerģijas sadales kārtības izmaiņām dzīvojamā mājā, par šo lēmumu paziņojot savas mājas pārvaldniekam, kas attiecīgi informē SIA „Gren Jelgava”.
Rēķina apmaksa

Apmaksāt saņemtos rēķinus var dažādi:

 • Internetbankā;
 • Bankās vai citās maksājumu pieņemšanas vietās;
 • Gren Jelgava klientu apkalpošanas nodaļā (tikai ar bankas karti)

Rekvizīti – SIA „Gren Jelgava” klientiem – norēķiniem par siltumenerģiju un pakalpojumiem:

SIA „Gren Jelgava”
Reģ.nr.: 50003549231
PVN reģ.nr.: LV50003549231
Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001

 

Rēķins jūsu e-pastā

Centralizētās siltumapgādes rēķins tiek izrakstīts, ņemot vērā reālo siltuma patēriņu saskaņā ar siltumenerģijas skaitītāja rādījumiem.

Rēķins tiek izrakstīts reizi mēnesī un klientiem ir iespējama izvēlēties vai to saņemt drukātā vai elektroniskā formā.

Nokārtot rēķina saņemšanu elektroniski ir pavisam vienkārši!

 1. Lūdzu, atsūtiet mums e-pastā: [email protected],  vēstuli brīvā formā ar piekrišanu turpmāk rēķinus no Gren saņemt elekroniski.
 2. Vēstulē norādiet vienu vai divas e-pasta adreses un klienta numuru.

Pēc šī iesnieguma, Gren rēķini un jaunākās ziņas  Jūs sasniegs bez kavēšanās, tiklīdz būs sagatavoti!

Klientu pašapkalpošanās portāls – mans.gren.lv

Aicinām reģistrēties Gren klientu pašapkalpošanās portālā, kur tikai reģistrētiem Portāla lietotājiem saistībā ar noslēgto līgumu par siltumenerģijas piegādi un lietošanu tiek sniegti papildus pakalpojumi:

 • iespēja apskatīt savu siltumenerģijas patēriņu,
 •  apskatīt rēķinus,tiklīdz tie sagatavoti,
 • norēķināties par pakalpojumiem,
 • apskatīt savus datus un mainīt tos,
 • kā arī izmantot visas citas piedāvātās iespējas.
Doties uz portālu – mans.gren.lv
mans.gren.lv

Biežāk uzdotie jautājumi

Piegādes pārtraukumi

Sazināties ar Gren

Jūsu vārds, uzvārds*
Drop files here or
Accepted file types: jpg, pdf, word, excel, Max. file size: 20 MB.
  Iespēja ziņai pievienot dokumentu vai attēlu.
  This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Valstis, kurās strādājam

  Pieteikties Jaunumiem no Gren