Mūsu privātuma politika

 • Mēs rūpējamies par mūsu sadarbības partneru privātumu. Mūsu uzņēmējdarbībā mums ir jāapkopo un jāapstrādā personas dati vairākiem mērķiem un veidiem. Mēs to darām tikai noteiktiem, skaidriem un likumīgiem mērķiem un tikai tad, ja pastāv konkrēts juridisks pamats.

  Gren Group, tostarp tās meitas uzņēmumi, ir apņēmušies ievērot privātumu un ievērot piemērojamos datu privātuma  noteikumus un likumus.

  Šeit varat uzzināt vairāk par mūsu konfidencialitātes paziņojumiem:

 • Privātuma paziņojums – klientiem

  Šajā privātuma paziņojumā ir aprakstīts, kā Gren apstrādā jūsu personas datus. Paziņojums ir spēkā, kad izmantojat mūsu produktus un pakalpojumus vai citādi sadarbojaties ar mums. Šis paziņojums ir spēkā arī tad, ja esat biznesa klients.

  Mēs varam arī sniegt jums papildu produkta vai pakalpojuma konfidencialitātes informāciju pakalpojuma vai produkta noteikumos, privātuma papildinājumā vai citos paziņojumos, kurus jūs varat redzēt, lietojot mūsu produktu vai pakalpojumu.

  • Gren vāc un apstrādā dažāda veida personas datus, ja nepieciešams, piemēram:

   Personas dati — tostarp jūsu kontaktinformācija (piemēram, jūsu vārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese), demogrāfiskie dati (piemēram, jūsu dzimums, vecums, valoda, tautība, profesionālā informācija un papildu informācija, piemēram, jūsu intereses vai segments). grupa) un jūsu valsts personas kodu, ja tas ir nepieciešams jūsu identitātes pārbaudei.
   Līgumu un darījumu dati – piemēram, informācija par jūsu līgumiem, pasūtījumiem, pirkumiem, maksājuma statusu un rēķiniem; Ierakstīti un pārrakstīti tālruņa zvani; abonementi un atteikšanās; un citi jūsu darījumi ar mums, piemēram, pakalpojumu pieprasījumi un ziņojumapmaiņa ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.
   Maksājumu un kredīta dati – piemēram, jūsu maksājumu kartes informācija un bankas konta informācija, kas nepieciešama pirkumu vai līdzekļu atgriešanai, kredītspējas pārbaudei.
   Tiešsaistes dati un identifikatori – dati, kas tiek savākti ar sīkfailiem vai līdzīgām tehnoloģijām par mūsu pakalpojumu izmantošanu, piemēram, jūsu pārlūkošanas darbības un segmenti, jūsu IP adrese, sīkfaila ID, mobilās ierīces ID, informācija par pārlūkprogrammu un ierīci, kā arī atrašanās vieta.
   Drošības dati – dati, kas tiek izmantoti mūsu pakalpojumu un telpu lietošanas nodrošināšanai, piemēram, jūsu parole un pieteikšanās dati, drošības žurnāli un kameru novērošanas ieraksti.
   Tehniskie un patēriņa dati – piemēram, dati, kas saistīti ar ierīces vai lietojumprogrammas darbību, tostarp siltuma un citu komunālo pakalpojumu patēriņa un ražošanas mērījumi, un dati no viedierīcēm, tostarp dati no jebkuriem sensoriem (piemēram, temperatūra).

  • Personas dati, ko mēs apstrādājam par jums, nāk no dažādiem avotiem:

   Jūs – kad pasūtāt vai izmantojat mūsu pakalpojumus, aizpildot interesentu veidlapu, piedaloties aptaujā vai konkursā, izveidojot kontu, pārlūkojot mūsu vietni vai citādi sazinoties ar mums.
   Trešās puses — piemēram, publisko adrešu reģistri, kredītinformācijas aģentūras, parādu piedziņas aģentūras, uzstādīšanas partneri, mārketinga partneri un citi datu sniedzēji.
   Gren grupas uzņēmumi, kas koplieto informāciju tālāk 6. sadaļā minētajiem mērķiem.

  • Mēs izmantosim jūsu personas datus iepriekš noteiktiem mērķiem, pamatojoties uz līgumu, piekrišanu, juridiskajām saistībām un likumīgajām interesēm. Mēs izmantosim jūsu personas datus šādiem mērķiem:

   3.1. Pakalpojumu piegāde un klientu apkalpošana

   Mēs apkopojam un izmantojam jūsu personas datus, lai apstrādātu pasūtījumus, piegādātu produktus un pakalpojumus, nodrošinātu klientu apkalpošanu un pārvaldītu maksājumus, līgumus un darījumus.

   Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamie dati atšķiras atkarībā no attiecīgā produkta vai pakalpojuma. Piemēram, tiešsaistes pakalpojumi var pieprasīt lietotājam autentificēties, savukārt apkures līgumos mums ir jāmēra patēriņš. Mūsu klientu apkalpošanas dienests apstrādā jūsu pieprasījumus un ziņojumus, lai jūs apkalpotu. Klientu apkalpošanas dienests var arī piedāvāt jums optimālo līguma veidu, ko mēs jums aprēķinām. Mēs varam sazināties ar jums par jautājumiem, kas saistīti ar līgumu, izmantojot tālruni, pastu, e-pastu, SMS, tērzēšanu, automatizētus zvanus un citus digitālos kanālus, tostarp sociālos medijus.

   Pamats jūsu datu apstrādei pakalpojumu sniegšanai un klientu apkalpošanai parasti ir līgums. Kad
   saskaņā ar likumu, mēs varam lūgt jūsu piekrišanu, lai sniegtu noteiktus pakalpojumus, piemēram, ar atrašanās vietu saistītus pakalpojumus.
   More about this source textSource text required for additional translation information
   Send feedback
   Side panels

  • 3.2. Pārdošana, mārketings un ieinteresēto pušu komunikācija

   Mēs varam ar jums sazināties, izmantojot mārketingu, pat ja jūs neesat mūsu klients. Mēs lūgsim jūsu piekrišanu, lai sazinātos ar jums, kad to pieprasa likums, pretējā gadījumā mūsu saziņa ir balstīta uz likumīgām interesēm. Bez piekrišanas mēs varam nosūtīt automatizētus elektroniskā mārketinga ziņojumus, kas attiecas uz jūsu klientu vai speciālistu
   attiecības ar mums un izmantot tradicionālos mārketinga kanālus (piem., pasts, tālrunis, no durvīm līdz durvīm), kad
   to atļauj vietējie tiesību akti. Mēs arī rīkojam loterijas un konkursus.

   3.2.1. Klientu mārketings
   Klientu mārketings ir elektronisks automatizēts mārketings, kas tiek nosūtīts bez piekrišanas esošajam
   klientiem un biznesa klientiem tajās valstīs, kur šāda prakse ir atļauta.

   Mūsu patērētājiem, kuri šobrīd pasūta mūsu produktus un pakalpojumus, mēs regulāri sūtām
   piedāvājumi un informācija par produktiem un pakalpojumiem, kas attiecas uz klientu attiecībām.
   Mēs nosūtām šos paziņojumus uz jūsu norādīto kontaktadresi (tālruni vai e-pastu).
   saistība ar jūsu attiecībām.

   Mūsu biznesa klientiem (mūsu esošo un potenciālo klientu uzņēmumu un uzņēmumu darbiniekiem
   partneri, citas ieinteresētās puses) mēs nosūtām piedāvājumus un informāciju par produktiem, pakalpojumiem, reklāmas
   pasākumus un pakalpojumus, kas attiecas uz viņu profesionālo lomu. Mēs nosūtām šos paziņojumus uz
   darba kontaktadrese, ko esam saņēmuši no klienta, viņa uzņēmuma vai publiskas personas
   avots.

   3.2.2. Uz piekrišanu balstīts mārketings
   Mēs nosūtām jums automatizētu elektronisko mārketingu un biļetenus, ja esat piekritis abonēt
   viņiem. Šis mārketings var saturēt informāciju par jebkura Gren grupas uzņēmuma produktiem un pakalpojumiem
   vai par partneru produktiem un pakalpojumiem. Mēs varam arī iegūt mārketinga piekrišanu mūsu vārdā
   partneriem.

   3.2.3. Tradicionālie mārketinga kanāli
   Mēs varam izmantot tradicionālos mārketinga kanālus (pastu, tālruni, no durvīm līdz durvīm), lai sazinātos ar jums par mūsu
   produktiem vai pakalpojumiem un mūsu partneru produktiem vai pakalpojumiem, ja vien neesat bloķējis savas kontaktinformācijas izmantošanu.

   3.2.4. Kādi dati tiek izmantoti pārdošanas un mārketinga optimizēšanai (“Profilēšana”)

   Mārketingam un reklāmai mēs izmantojam datus, kas tiek savākti klientu attiecību laikā un klientu aptaujās; tiešsaistes uzvedības dati; un atvasinātos datus, kas, piemēram, paredz lietotāju intereses. Pamatojoties uz šiem datiem, mēs varam padarīt mārketingu atbilstošāku un efektīvāku, kā arī nosūtīt jums personalizētākus piedāvājumus. Atvasināto datu piemērs ir segments, kas norāda, ka lietotājs, visticamāk, dzīvos piepilsētas rajonā vai rindu mājā. Varat arī saņemt mērķtiecīgu piedāvājumu, piemēram, tāpēc, ka esat nesen pārcēlies.

   3.2.5. Ieinteresēto pušu attiecības
   Mēs pārvaldām ieinteresēto pušu attiecības, komunicējot par atbilstošām tēmām un veicinot mūsu organizētos pasākumus. Paziņojumi tiek nosūtīti tieši pa e-pastu uz kontaktadresēm, kas saņemtas no ieinteresētajām personām vai to uzņēmumiem.

  • 3.3. Produktu un pakalpojumu izstrāde

   Mēs apstrādājam personas datus, lai uzlabotu un izstrādātu labākus pakalpojumus saviem klientiem, atbalstītu mūsu biznesa lēmumu pieņemšanu un ņemtu vērā mūsu klientu atsauksmes un vajadzības. Pamats datu apstrādei produktu un pakalpojumu izstrādei ir likumīgas intereses. Tas tiek darīts, piemēram, vācot atsauksmes tieši no lietotājiem, izmantojot aptaujas, testa paneļus, intervijas, anketas un citus tirgus izpētes veidus; analītikā izmantojot datus, kas iegūti, izmantojot mūsu pakalpojumus; izmantojot ierakstītos vai pārrakstītos telefona zvanus apmācībām un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai; un pārbaudot sistēmas funkcionalitāti ar pagaidu paraugdatiem, kas tiek savākti normālas pakalpojuma lietošanas laikā. Datu apstrāde mūsu produktu un pakalpojumu izstrādei parasti notiek ar deidentificētiem datiem
   iespējams. Gadījumā, ja saistībā ar aptauju tiek apkopota klienta reālā kontaktinformācija vai ja mēs veicam personīgas intervijas ar klientu, mēs varam jūs īpaši informēt par kontaktinformācijas izmantošanu saistībā ar aptauju vai interviju. Mēs dažkārt varam izmantot reālu datu paraugus, piemēram, lai pārbaudītu mūsu sistēmu darbību.

   3.4. Juridiskie pienākumi

   Mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu mūsu juridiskās prasības, piemēram, grāmatvedības un nodokļu likumus,
   un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumi.

   3.5. Likumīgo tiesību aizstāvēšana un mūsu pakalpojumu un klientu drošības nodrošināšana

   Mēs izmantojam personas datus, lai aizstāvētu un nodrošinātu savas un mūsu klientu tiesības. Datu apstrādes pamats juridisku prasību aizstāvībai, parādu piedziņai, kredīta pārbaudei, informācijas drošībai un krāpšanas un pārkāpuma novēršanai parasti ir likumīgas intereses. Personas dati tiek izmantoti, lai nodrošinātu mūsu produktu un pakalpojumu drošību, piemēram, saglabājot piekļuves žurnālus un sistēmas dublējumus, autentificējot lietotājus un novēršot uzbrukumus.

  • Ja mēs izmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanu ar juridisku vai līdzīgi nozīmīgu ietekmi uz jums, mēs jūs iepriekš informēsim. Ja šāda automatizēta lēmumu pieņemšana nav atļauta tiesību aktos, nav nepieciešama izpildei vai līguma slēgšanai ar mums, mēs lūgsim jūsu piekrišanu.

   Jūs vienmēr varat izteikt savu viedokli vai apstrīdēt lēmumu, pamatojoties tikai uz automatizētu apstrādi, kā arī pieprasīt manuālu lēmuma pieņemšanas procesu, sazinoties ar mums.

  • Green dzēš vai deidentificē personas datus, kad tie vairs nav nepieciešami to vākšanas nolūkiem
   priekš. Lai iegūtu informāciju par to, cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums.

  • Attiecīgā gadījumā mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar:

   Gren grupas uzņēmumi — mūsu grupas uzņēmumi var izmantot jūsu personas datus šajā paziņojumā noteiktajiem mērķiem, pamatojoties uz likumīgām interesēm, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, tostarp lai tirgotu jums savus produktus un pakalpojumus.
   Komerciālie partneri

   Mēs izpaužam personas datus saviem tirdzniecības partneriem, pamatojoties uz likumīgām interesēm, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti. Šādu situāciju piemēri ir:

   Ja esat iegādājies mūsu produktus un pakalpojumus no komercpartnera, mums bieži ir jāapmainās ar datiem par jums, lai pārvaldītu šīs attiecības un jūsu pirkumu, piemēram, lai identificētu jūsu pasūtījumu un lai mēs varētu tos samaksāt.
   Ja jūs pērkat mūsu tirdzniecības partnera produktu vai pakalpojumu ar mūsu starpniecību, jūs par to noslēdzat līgumu ar tirdzniecības partneri, kas pārdod šo produktu vai pakalpojumu. Gren tikai iekasē summu tieši no jūsu rēķina saskaņā ar vienošanos ar pārdevēju. Gren var nodot jūsu personas datus šādam tirdzniecības partnerim, lai tas pabeigtu pirkumu un lai mēs varētu tos samaksāt.

   Mūsu komerciālie partneri ir, piemēram, apakšstaciju apkopes pārdevējs, parādu piedziņas aģentūras, apdrošināšanas kompānijas, plaša patēriņa elektronikas mazumtirgotāji un tiešsaistes reklāmas partneri.

   Piekrišana, līgums vai pieprasījums. Mēs varam kopīgot jūsu personas datus, ja mums ir jūsu piekrišana. Daži no mūsu produktiem un pakalpojumiem ļauj jums koplietot savus personas datus ar citiem. Mēs varam arī kopīgot jūsu personas datus ar trešo pusi, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu ar jums noslēgtā līguma saistības vai izpildītu jūsu pieprasījumu. Piemēram, mēs atklāsim jūsu adresi pastam, kurjeram vai uzstādīšanas dienestam, lai varētu piegādāt jūsu pasūtīto preci vai pakalpojumu.
   Mūsu apakšuzņēmēji – pakalpojumu sniegšanai izmantojam apakšuzņēmējus. Šādiem apakšuzņēmējiem var būt piekļuve jūsu personiskajai informācijai, un viņi tos apstrādā mūsu vārdā, taču viņiem nav atļauts izmantot personas datus citiem mērķiem, kā vien ar mums saskaņota pakalpojuma sniegšanai. Mēs nodrošinām, ka personas datu apstrāde notiek saskaņā ar šo paziņojumu, izmantojot atbilstošus līguma noteikumus. Tipiski
   pakalpojumu sniedzēji, kas apstrādā personas datus, ir, piemēram, tīkla būvniecības partneri, maksājumu un rēķinu izrakstīšanas partneri, kā arī IT programmatūras un pakalpojumu sniedzēji.
   Iegādāšanās un atsavināšana — ja mēs nolemjam iegādāties, pārdot, apvienot vai citādi reorganizēt tās uzņēmumus, tas var ietvert personas datu izpaušanu potenciālajiem vai faktiskajiem pircējiem un viņu konsultantiem.
   Iestādes, tiesvedības un tiesību akti – mēs izpaudīsim jūsu datus kompetentajām iestādēm, piemēram, policijai, ciktāl to pieprasa likums. Mēs varam arī izpaust jūsu personas datus saistībā ar tiesvedību
   vai pēc iestādes pieprasījuma, pamatojoties uz piemērojamiem tiesību aktiem vai tiesas rīkojumu, vai saistībā ar tiesas procesu vai iestādes procesu, vai kā citādi noteikts vai atļauts likumā.
   More about this source textSource text required for additional translation information
   Send feedback
   Side panels

  • Daži no mūsu pakalpojumu sniedzējiem un grupas uzņēmumiem darbojas starptautiski, kas nozīmē, ka dati
   dažkārt varētu atrasties vai pārvietot uz citu valsti, tostarp ārpus Eiropas
   Ekonomikas zona. Kad personas dati tiek pārsūtīti ārpus ES vai EEZ, Gren izmanto atbilstošus
   drošības pasākumus, piemēram, Eiropas Komisijas nodrošinātās standarta līguma klauzulas.

   Sīkāku informāciju par pārskaitījumiem varat iegūt, sazinoties ar mums.

  • Kad izmantojat mūsu pakalpojumus vai apmeklējat mūsu vietnes, Gren var ievākt datus par jūsu ierīcēm, izmantojot sīkfailus un
   citas līdzīgas tehnoloģijas. Plašāku informāciju par sīkfailu pārvaldību un tiešsaistes datu izmantošanu varat iegūt, izlasot mūsu sīkfailu politiku.

  • Tālāk varat skatīt savas tiesības attiecībā uz personas datiem, ko Gren apstrādā par jums. Ja jums ir kādi jautājumi par savām tiesībām vai vēlaties tās izmantot, lūdzu, sazinieties ar mums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas tiesības var nebūt piemērojamas, piemēram, ja datus nevar savienot ar jums.

   Tiesības piekļūt personas datiem – jums ir tiesības būt informētam par mūsu veikto apstrādi un pieprasīt savu personas datu kopiju.
   Tiesības labot personas datus – Jūs varat lūgt labot informāciju par Jums, ja tā nav precīza vai ja tā ir jāatjaunina.
   Tiesības uz datu pārnesamību – jums ir iespēja iegūt un atkārtoti izmantot personas datus, ko esat mums sniedzis. Mēs varam nodrošināt atlasītu datu kopumu, kas tiek piegādāts mašīnlasāmā formātā, kur apstrādes pamatā ir bijis līgums vai piekrišana.
   Tiesības uz dzēšanu – mēs izdzēsīsim datus pēc jūsu pieprasījuma, ja tie vairs nebūs likumīgi nepieciešami.
   Tiesības atsaukt savu piekrišanu – ja esat devis piekrišanu datu apstrādei, jums vienmēr ir tiesības atsaukt savu piekrišanu.
   Tiesības iebilst pret apstrādi – jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi Gren likumīgās interesēs, piemēram, mūsu produktu un pakalpojumu izstrādei un citiem mērķiem, kas aprakstīti iepriekš 3. un 6. sadaļā. Gren var noraidīt jūsu pieprasījumu, ja ir pārliecinošs iemesls, lai turpinātu apstrādi.
   Tiesības ierobežot apstrādi – noteiktos apstākļos jums ir tiesības ierobežot apstrādi.
   Lai atteiktos no elektroniskā mārketinga komunikācijas un klientu aptaujām – ja vairs nevēlaties saņemt mārketinga ziņojumus no Gren, jebkurā laikā varat izvēlēties atteikties. Vienkāršākais veids ir noklikšķināt uz saites mārketinga ziņojuma beigās.
   Lai atteiktos no tālruņa un pasta mārketinga — ja vairs nevēlaties saņemt mārketinga zvanus vai pasta mārketingu no Gren, varat informēt klientu apkalpošanas pārstāvjus.
   Lai pārvaldītu sīkfailus un atteiktos no mērķtiecīgas tiešsaistes reklāmas: ja vēlaties pārvaldīt sīkfailus mūsu vietnēs vai atteikties no mērķtiecīgas tiešsaistes reklāmas, izmantojiet mūsu sīkfailu politikā norādītās vadīklas.

   Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc atteikšanās, kamēr mēs atjaunināsim mūsu sistēmas, joprojām varat saņemt mārketinga ziņojumus. Tāpat mēs dažkārt izmantojam mārketinga partnerus, kuri var jums parādīt mūsu produktus un pakalpojumus, bet kuri no mums nav saņēmuši nekādus personas datus par jums. Lai atteiktos no šāda mārketinga vai izmantotu citas savas tiesības, jums būs tieši jāsazinās ar konkrēto mārketinga partneri.

   Kā iesniegt sūdzību: ja mēs nerīkosimies atbilstoši jūsu prasībām, mēs jūs informēsim par iemesliem. Ja neesat apmierināts ar mūsu atbildi vai veidu, kā mēs apstrādājam personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums.
   More about this source textSource text required for additional translation information
   Send feedback
   Side panels

  • Gren patur tiesības grozīt šo Privātuma paziņojumu. Iespējamie Privātuma paziņojuma grozījumi būs
   informēts mūsu vietnē vai tieši sazinoties ar jums.

  • Gren Group un tās meitas uzņēmumi ir jūsu personas datu pārziņi. Ja vēlaties izmantot savas tiesības vai jums ir kādi jautājumi par savu personas datu apstrādi, sazinieties ar mums, izmantojot mūsu privātuma pieprasījuma veidlapu.

   Papildu jautājumus un komentārus par jūsu privātumu var adresēt:

   Gren Latvijā:

   Pasta ielā 47

   Jelgava, LV-3001

   Latvija

 • Paziņojums par konfidencialitāti – konsultantiem un pārdevējiem

  Šajā konfidencialitātes paziņojumā ir aprakstīts, kā Gren Group un tās meitasuzņēmumi apstrādā jūsu personas datus. Šis paziņojums attiecas uz jūsu personas datu apstrādi konsultanta vai pārdevēja attiecību kontekstā. Mēs varam arī sniegt papildu informāciju par privātumu pielikumos vai citos paziņojumos par konkrētu sistēmu, produktu vai pakalpojumu.
  • Gren vāc un apstrādā dažāda veida personas datus, ja nepieciešams, piemēram:

   • Personas dati — tostarp jūsu kontaktinformācija (piemēram, jūsu vārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese), demogrāfiskie dati (piemēram, jūsu dzimums, vecums, valoda, tautība, profesionālā informācija) un jūsu identifikācijas informācija, ja nepieciešams (piem., valsts ID numurs, pases numurs).
   • Administratīvā informācija — piemēram, jūsu CV un kompetences, informācija par iepriekšējiem uzdevumiem vai projektiem, kuros esat bijis iesaistīts, attiecīgā gadījumā iepriekšējās darbības pārbaužu rezultāti, kredītinformācija, fotogrāfijas, nelaimes gadījumu uzskaite, projekta laika un apmeklējuma pārvaldība un informācija par darbu. iekārtas un pakalpojumi, ko izmantojat saistībā ar darbu ar mums, tostarp, piemēram, ierakstīti un pārrakstīti tālruņa zvani, apmācību ieraksti, ziņojumapmaiņa un informācija, ko par sevi publicējat iekšējos un ārējos kanālos.
   • Finanšu dati – piemēram, jūsu bankas konta informācija, ceļa un citi izdevumi, apdrošināšanas informācija, nodokļu numuri.
   • Tiešsaistes dati un identifikatori – dati, kas tiek savākti ar sīkfailiem vai līdzīgām tehnoloģijām par mūsu iekšējo pakalpojumu izmantošanu, jūsu IP adrese, sīkfaila ID, mobilās ierīces ID, informācija par pārlūkprogrammu un ierīci, kā arī atrašanās vieta.
   • Drošības dati – dati, kas tiek izmantoti, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu un mūsu telpu lietošanu, piemēram, jūsu parole un pieteikšanās informācija, darbinieka ID, drošības žurnāli, ieejas žurnāli un videonovērošanas kameru ieraksti.
  • Personas dati, ko mēs apstrādājam par jums, nāk no dažādiem avotiem:

   • Jūs un jūsu darba devējs – mēs saņemam informāciju tieši no jums un uzņēmuma, ar kuru strādājat.
   • Trešās puses – mēs varam saņemt informāciju no trešajām pusēm, piemēram, valsts iestādēm (piemēram, policijas un citām izpildiestādēm).
   • Gren grupas uzņēmumi, kas koplieto informāciju tālāk 6. sadaļā minētajiem mērķiem.
  • Mēs izmantosim jūsu personas datus iepriekš noteiktiem mērķiem, pamatojoties uz līgumu, piekrišanu, juridiskajām saistībām un likumīgajām interesēm. Parasti datu apstrādes juridiskais pamats piegādātāja attiecību kontekstā ir mūsu likumīgās intereses pārvaldīt mūsu kontaktpersonu, projektu darbinieku vai konsultantu informāciju ar darbu saistītos jautājumos. Turklāt mums ir noteiktas juridiskas un līgumiskas saistības, kas liek mums apstrādāt personas datus. Piekrišanu var izmantot noteiktās īpašās situācijās.

   Mēs izmantosim jūsu personas datus šādiem mērķiem:

   • Piegādātāju un konsultantu attiecību pārvaldība – mēs apstrādājam personas datus, lai pārvaldītu profesionālas attiecības ar mūsu biznesa partneriem. Tas ietver sazināšanos ar mūsu ieinteresētajām personām un pasākumu organizēšanu.
   • Darba pasūtījumu un uzdevumu vadīšana, novērtēšana un vispārējā administrēšana – mēs apstrādājam konsultantu personas datus, lai administrētu viņu darbu un uzdevumus. Mēs nodrošinām konsultantiem ar darbu saistītus rīkus, apmācību un pakalpojumus, pārvaldām ceļojumu un izdevumu atlīdzības un projektu stundas, veicam līguma izpildes novērtēšanu, kā arī pārvaldām apdrošināšanu un maksājumus. Personas dati tiek apstrādāti arī piegādātāju līgumu pārvaldībā, piemēram, parakstot neizpaušanas līgumus.
   • Pakalpojumu izstrāde un ziņošana – mēs apstrādājam personas datus, lai uzlabotu un attīstītu savus iekšējos pakalpojumus. Pakalpojumu izstrāde notiek, piemēram, apkopojot atsauksmes tieši no Jums aptaujās un anketās; analītikā izmantojot datus, kas iegūti, izmantojot mūsu pakalpojumus; kā arī izmantojot ierakstītus vai pārrakstītus tālruņa zvanus noteiktās darbībās apmācību un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. Mums ir arī iekšējie ziņošanas procesi, kuros tiek izmantoti personas dati.
   • Juridiskie pienākumi – mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības, piemēram, lai ievērotu nodokļu, grāmatvedības, vērtspapīru, kukuļošanas, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas, veselības un drošības noteikumus un citas Gren uzliktās juridiskās saistības.
   • Drošības un juridisko tiesību nodrošināšana – mēs izmantojam personas datus, lai nodrošinātu mūsu informācijas, telpu, produktu, pakalpojumu un personāla drošību un drošību. Tas tiek darīts saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem, piemēram, saglabājot piekļuves žurnālus un sistēmas dublējumkopijas, novēršot uzbrukumus, uzraugot sistēmas lietošanu, identificējot un autentificējot personas, kā arī uzraugot piekļuvi un aprīkojumu (tostarp videonovērošanu) un nosakot personu atrašanās vietu ārkārtas situācijās. Mēs arī apstrādājam personas datus, lai aizstāvētu likumīgas tiesības, tostarp novērstu un izmeklētu krāpšanu, rūpniecisko spiegošanu un citus noziegumus.
  • Ja mēs izmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanu ar juridisku vai līdzīgi nozīmīgu ietekmi uz jums, mēs jūs informēsim
   par to iepriekš. Ja šāda automatizēta lēmumu pieņemšana nav atļauta ar tiesību aktiem, nav nepieciešama
   izpildi vai slēdzot ar mums līgumu, mēs lūgsim jūsu piekrišanu.

  • Green dzēš vai deidentificē personas datus, kad tie vairs nav nepieciešami to vākšanas nolūkiem
   priekš. Lai iegūtu informāciju par to, cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums.

  • Attiecīgā gadījumā mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar:

   • Gren grupas uzņēmumi – mūsu grupas uzņēmumi var izmantot jūsu personas datus šajā paziņojumā noteiktajiem mērķiem, pamatojoties uz likumīgām interesēm, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti.
   • Jūsu darba devējs – mēs varam kopīgot jūsu personas datus šajā paziņojumā noteiktajiem mērķiem ar uzņēmumu, kurā esat likumīgi nodarbināts, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti.
   • Pilnvarotas trešās puses – mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar pilnvarotām trešajām personām, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti. Šādos gadījumos Gren nodrošinās patiesu nepieciešamību kopīgot jūsu personas datus. Pilnvarotās trešās puses ir, piemēram, Gren klienti, ceļojumu aģentūras, bankas, telekomunikāciju operatori, apdrošināšanas shēmu nodrošinātāji, auditori, profesionāli konsultanti, ārējie juridiskie konsultanti, aktuāri, praktizējošie ārsti, pilnvarotie vai citi trešo pušu piegādātāji.
   • Mūsu apakšuzņēmēji – mēs izmantojam apakšuzņēmējus, lai sniegtu mums pakalpojumus. Šādiem apakšuzņēmējiem var būt piekļuve jūsu personiskajai informācijai un tie var apstrādāt to mūsu vārdā, taču viņiem nav atļauts izmantot personas datus citiem mērķiem, kā vien ar mums saskaņota pakalpojuma sniegšanai. Mēs nodrošinām, ka mūsu apakšuzņēmēji apstrādā personas datus saskaņā ar šo paziņojumu, izmantojot atbilstošus līguma noteikumus. Tipiski pakalpojumu sniedzēji, kas apstrādā personas datus, ir, piemēram, IT programmatūras un pakalpojumu sniedzēji.
   • Iegādāšanās un atsavināšana — ja mēs nolemjam iegādāties, pārdot, apvienot vai citādi reorganizēt tās uzņēmumus, tas var ietvert personas datu izpaušanu potenciālajiem vai faktiskajiem pircējiem un viņu konsultantiem.
    Iestādes, tiesvedības un tiesību akti – mēs izpaudīsim jūsu datus noteiktām kompetentajām iestādēm, piemēram, valsts iestādēm, kas ir atbildīgas par nodokļu iekasēšanu, statistikas informāciju vai policijai, citām tiesībaizsardzības iestādēm, ciktāl to pieprasa obligātais likums. Mēs varam arī izpaust jūsu personas datus saistībā ar tiesvedību vai pēc iestādes pieprasījuma, pamatojoties uz piemērojamiem tiesību aktiem vai tiesas rīkojumu, vai saistībā ar tiesas procesu vai pilnvaru procesu, vai kā citādi noteikts vai atļauts likumā.
  • Daži no mūsu pakalpojumu sniedzējiem un grupas uzņēmumiem darbojas starptautiski, kas nozīmē, ka dati
   dažkārt varētu atrasties vai pārvietot uz citu valsti, tostarp ārpus Eiropas
   Ekonomikas zona. Kad personas dati tiek pārsūtīti ārpus ES vai EEZ, Gren izmanto atbilstošus
   drošības pasākumus, piemēram, Eiropas Komisijas nodrošinātās standarta līguma klauzulas. Jūs varat iegūt
   vairāk informācijas par pārskaitījumiem, sazinoties ar mums.

  • Gren izmanto atbilstošus organizatoriskos un tehniskos drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu datus no nozaudēšanas vai ļaunprātīgas izmantošanas. Mums ir kiberdrošības pārvaldības modelis, kurā ir aprakstītas lomas un pienākumi grupas līmenī, un mūsu norādījumi sniedz detalizētu informāciju par to, kā Gren ir jāapstrādā personas dati. Veicot informēšanas programmas, mēs iesaistām Gren darbiniekus privātuma un drošības apsvērumos. Ja mēs slēdzam līgumu ar trešo pušu piegādātājiem, lai sniegtu pakalpojumus, kas tiem var ļaut piekļūt jūsu personas datiem, saskaņā ar līgumu mēs pieprasām, lai viņiem būtu līdzīgas drošības kontroles.

  • Kad izmantojat mūsu pakalpojumus vai apmeklējat mūsu vietnes, Gren var ievākt datus par jūsu ierīcēm, izmantojot sīkfailus un
   citas līdzīgas tehnoloģijas. Mūsu vietnē var būt arī sīkfaili un citas līdzīgas tehnoloģijas, ko izmanto trešās puses. Plašāku informāciju par sīkfailu pārvaldību un tiešsaistes datu izmantošanu varat iegūt, izlasot mūsu sīkfailu politiku.

  • Tālāk varat skatīt savas tiesības attiecībā uz personas datiem, ko Gren apstrādā par jums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka
   dažas tiesības var nebūt piemērojamas, piemēram, ja datus nevar savienot ar jums.

   • Tiesības piekļūt personas datiem – jums ir tiesības būt informētam par mūsu veikto apstrādi un pieprasīt savu personas datu kopiju.
   • Tiesības labot personas datus – Jūs varat lūgt labot informāciju par Jums, ja tā nav precīza vai ja tā ir jāatjaunina.
   • Tiesības uz datu pārnesamību – jums ir iespēja iegūt un atkārtoti izmantot personas datus, ko esat mums sniedzis. Mēs varam nodrošināt atlasītu datu kopumu, kas tiek piegādāts mašīnlasāmā formātā, kur apstrādes pamatā ir bijis līgums vai piekrišana.
   • Tiesības uz dzēšanu – mēs izdzēsīsim datus pēc jūsu pieprasījuma, ja tie vairs nebūs likumīgi nepieciešami.
   • Tiesības atsaukt savu piekrišanu – ja esat devis piekrišanu datu apstrādei, jums vienmēr ir tiesības atsaukt savu piekrišanu.
   • Tiesības iebilst pret apstrādi – jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi Gren likumīgās interesēs, piemēram, mūsu produktu un pakalpojumu izstrādei un citiem mērķiem, kas aprakstīti iepriekš 3. un 6. sadaļā. Gren var noraidīt jūsu pieprasījumu, ja ir pārliecinošs iemesls, lai turpinātu apstrādi.
   • Tiesības ierobežot apstrādi – noteiktos apstākļos jums ir tiesības uz apstrādes ierobežošanu.

   Kā iesniegt sūdzību: ja mēs nerīkosimies atbilstoši jūsu prasībām, mēs jūs informēsim par iemesliem. Ja neesat apmierināts ar mūsu atbildi vai veidu, kā mēs apstrādājam personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums.

  • Gren patur tiesības grozīt šo Privātuma paziņojumu. Iespējamie Privātuma paziņojuma grozījumi būs
   informēts mūsu vietnē vai tieši sazinoties ar jums.

  • Gren Group un tās meitasuzņēmumi ir jūsu personas datu pārziņi. Ja vēlaties izmantot savas tiesības vai jums ir kādi jautājumi par savu personas datu apstrādi, sazinieties ar mums, izmantojot mūsu privātuma pieprasījuma veidlapu.

   Papildu jautājumus un komentārus par jūsu privātumu var adresēt:

   • Gren Jelgava
    Pasta 47
    Jelgava, LV-3001
    Latvia
 • Paziņojums par konfidencialitāti - darba pretendentiem

  Šis privātuma paziņojums informē jūs par to, kā mēs apstrādājam mūsu darba pretendentu personas datus. Šis paziņojums attiecas uz
  personas datu apstrāde saistībā ar personāla atlases un resursu piesaistīšanas darbībām.

  Mēs varam arī sniegt papildu informāciju par privātumu pielikumos vai citos paziņojumos par konkrētu sistēmu, produktu vai pakalpojumu.

  • Gren vāc un apstrādā dažāda veida personas datus, tostarp:

   • Personas dati –  tostarp jūsu kontaktinformācija (piemēram, jūsu vārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese), demogrāfiskie dati (piemēram, jūsu dzimums, vecums, valoda un tautība).
   • Personāla atlases informācija — piemēram, jūsu pieteikums un CV, informācija par intervijām, video intervijas, atsauksmes no iepriekšējiem darba devējiem un citas trešo pušu atsauksmes, informācija par jūsu kompetencēm, kvalifikāciju, prasmēm, darba pieredzi un izglītību. Tā kā mēs veicam darbības pirms iespējamā darba līguma noslēgšanas, mēs varam arī apkopot nepieciešamo veselības, narkotiku, fona (tostarp drošības pārbaudes), psihometrisko un spēju pārbaužu rezultātus, kā arī atkarībā no amata, uz kuru jūs piesakāties, un kur nepieciešami personāla atlases pasākumiem.
   • Identifikācijas informācija –  piemēram, identitātes apliecinājums un jūsu valsts identifikācijas numurs.
   • Tiešsaistes dati un identifikatori – dati, kas tiek savākti ar sīkfailiem vai līdzīgām tehnoloģijām par jūsu pakalpojumu izmantošanu, tostarp jūsu IP adrese, sīkfaila ID un mobilās ierīces ID.
  • Personas dati, ko mēs apstrādājam par jums, nāk no dažādiem avotiem:

   • Jūs – kad iesniedzat mums savus datus, tostarp pieteikumu vai CV, vai citādi sadarbojaties ar mums.
   • Trešās puses — piemēram, personāla atlases aģentūras, jūsu atsauksmes un iepriekšējie darba devēji, medicīnas vai veselības pārbaužu nodrošinātāji un iestādes vai citas personas, kas nodrošina iepriekšējās darbības pārbaudes. Mēs iegūsim jūsu piekrišanu šādai vākšanai, ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti.
   • Gren grupas uzņēmumi, kas koplieto informāciju tālāk 6. sadaļā minētajiem mērķiem.
  • Mēs izmantosim jūsu personas datus iepriekš noteiktiem mērķiem, pamatojoties uz likumīgām interesēm un juridiskajām saistībām. Tāpat mēs varam izmantot jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu papildus paļaušanās uz likumīgām interesēm (jo īpaši, ja saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem ir nepieciešama papildu piekrišana).

   Galvenie mērķi, kādos mēs apstrādājam personas datus, ir uzskaitīti zemāk:

   • Personāla atlase un resursi – mēs izmantojam jūsu personas datus, lai ar jums sazinātos, piemēram, lai informētu jūs par jūsu pieteikuma statusu vai iegūtu papildu informāciju. Mēs arī izmantojam jūsu personas datus, lai izveidotu un veiktu intervijas un novērtējumus, vērtējumus, atsauksmes, iepriekšējās darbības pārbaudes, kā to atļauj piemērojamie tiesību akti.
   • Darbinieka ieraksta izveide — ja Gren jūs pieņem darbā, personas dati, ko esat norādījuši pieteikuma procesa laikā, var kļūt par jūsu darbinieka ieraksta daļu un tikt izmantoti jūsu karjeras pārvaldībai uzņēmumā Gren.
   • Pakalpojumu izstrāde un analītika – mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai uzlabotu un attīstītu mūsu personāla atlases procesus un citus saistītos pakalpojumus, kā arī izveidotu analīzi. Mēs cenšamies pēc iespējas izmantot deidentificētus datus.
   • Mūsu pakalpojumu un citu pakalpojumu drošība – personas dati tiek izmantoti mūsu pakalpojumu un sistēmu informācijas drošības nodrošināšanai.
   • Juridiskie pienākumi – mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu savas juridiskās saistības.
  • Ja mēs izmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanu ar juridisku vai līdzīgi nozīmīgu ietekmi uz jums, mēs jūs iepriekš informēsim. Ja šāda automatizēta lēmumu pieņemšana nav atļauta ar tiesību aktiem, nav nepieciešama izpildei vai līguma noslēgšanai, mēs lūgsim jūsu piekrišanu.

  • Gren izdzēš vai deidentificē personas datus, kad tie vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādos tie tika vākti
   priekš. Ja Gren jūs pieņem darbā, jūsu personas dati var kļūt par jūsu darbinieku ieraksta daļu. Lai iegūtu informāciju par to, kā
   Kamēr mēs glabājam jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums.

  • Attiecīgā gadījumā mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar:

   Gren grupas uzņēmumi — mūsu grupas uzņēmumi var izmantot jūsu personas datus šajā paziņojumā noteiktajiem mērķiem, pamatojoties uz likumīgām interesēm, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti.
   Trešās puses – Gren var kopīgot jūsu personas datus ar pilnvarotām trešajām personām, kas apstrādā Gren personas datus šajā paziņojumā aprakstītajiem mērķiem. Tie var būt personāla atlases konsultanti vai aģentūras, testu nodrošinātāji, IT programmatūras un pakalpojumu sniedzēji un citi, kas palīdz mums aizpildīt vakances un novērtēt darba pretendentu piemērotību. Šīm pilnvarotajām trešajām pusēm nav atļauts izmantot jūsu personas datus citiem mērķiem. Mēs prasām viņiem rīkoties saskaņā ar šo paziņojumu un izmantot atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus.
   Iegādes un atsavināšana — ja mēs nolemjam iegādāties, pārdot, apvienot vai citādi reorganizēt tās uzņēmumus, tas var ietvert personas datu izpaušanu potenciālajiem vai faktiskajiem pircējiem un viņu konsultantiem.
   Iestādes, tiesvedības un tiesību akti – mēs izpaudīsim jūsu datus kompetentajām iestādēm, piemēram, policijai, ciktāl to pieprasa likums. Mēs varam arī izpaust jūsu personas datus saistībā ar tiesvedību vai pēc iestādes pieprasījuma, pamatojoties uz piemērojamiem tiesību aktiem vai tiesas rīkojumu, vai saistībā ar tiesas procesu vai pilnvaru procesu, vai kā citādi noteikts vai atļauts likumā.
   Send feedback
   Side panels

  • Daži mūsu pakalpojumu sniedzēji un grupas uzņēmumi darbojas starptautiski, kas nozīmē, ka dati dažkārt var tikt atrasti vai pārsūtīti uz citu valsti, tostarp ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Kad personas dati tiek pārsūtīti ārpus ES vai EEZ, Gren izmanto atbilstošus aizsardzības pasākumus, piemēram, Eiropas Komisijas nodrošinātās standarta līguma klauzulas. Sīkāku informāciju par pārskaitījumiem varat iegūt, sazinoties ar mums.

  • Gren izmanto atbilstošus organizatoriskos un tehniskos drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu datus no nozaudēšanas vai ļaunprātīgas izmantošanas. Mums ir kiberdrošības pārvaldības modelis, kurā ir aprakstītas lomas un pienākumi grupas līmenī, un mūsu norādījumi sniedz detalizētu informāciju par to, kā Gren ir jāapstrādā personas dati. Veicot informēšanas programmas, mēs iesaistām Gren darbiniekus privātuma un drošības apsvērumos. Ja mēs slēdzam līgumu ar trešo pušu piegādātājiem, lai sniegtu pakalpojumus, kas tiem var ļaut piekļūt jūsu personas datiem, saskaņā ar līgumu mēs pieprasām, lai viņiem būtu līdzīgas drošības kontroles.

  • Kad izmantojat mūsu pakalpojumus vai apmeklējat mūsu vietnes, Gren var ievākt datus par jūsu ierīcēm, izmantojot sīkfailus un
   citas līdzīgas tehnikas. Plašāku informāciju par sīkfailu pārvaldību un tiešsaistes datu izmantošanu varat iegūt, izlasot mūsu
   sīkfailu politika.

  • Zemāk varat skatīt savu tiesību sarakstu attiecībā uz personas datiem, ko Gren apstrādā par jums. Ja jums ir kādi jautājumi par savām tiesībām vai vēlaties tās izmantot, lūdzu, sazinieties ar mums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas tiesības var nebūt piemērojamas, piemēram, ja datus nevar savienot ar jums.

   Tiesības piekļūt personas datiem – jums ir tiesības būt informētam par mūsu veikto apstrādi un pieprasīt savu personas datu kopiju.
   Tiesības labot personas datus – varat lūgt, lai informācija par sevi tiek labota, ja tā nav precīza vai ir jāatjaunina.
   Tiesības uz datu pārnesamību – jums ir iespēja iegūt un atkārtoti izmantot personas datus, ko mums sniedzāt. Mēs varam nodrošināt atlasītu datu kopumu, kas tiek piegādāts mašīnlasāmā formātā, kur apstrādes pamatā ir bijusi piekrišana.
   Tiesības uz dzēšanu – mēs izdzēsīsim datus pēc jūsu pieprasījuma, ja tie vairs nebūs likumīgi nepieciešami.
   Tiesības atsaukt savu piekrišanu – ja esat devis piekrišanu datu apstrādei, jums vienmēr ir tiesības atsaukt savu piekrišanu.
   Tiesības iebilst pret apstrādi – jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi Gren likumīgās interesēs, piemēram, mūsu personāla atlases procesa attīstīšanai.
   Tiesības ierobežot apstrādi – noteiktos apstākļos jums ir tiesības uz apstrādes ierobežošanu.

   Kā iesniegt sūdzību. Ja mēs nerīkosimies atbilstoši jūsu prasībām, mēs jūs informēsim par iemesliem. Ja neesat apmierināts ar mūsu atbildi vai veidu, kā mēs apstrādājam personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums. Ja joprojām neesat apmierināts ar apstrādi, varat sazināties ar valsts datu aizsardzības iestādi.

  • Gren patur tiesības grozīt šo Privātuma paziņojumu. Iespējamie Privātuma paziņojuma grozījumi būs
   informēts mūsu vietnē vai tieši sazinoties ar jums.

  • Gren Group un tās meitasuzņēmumi ir jūsu personas datu pārziņi. Ja vēlaties izmantot savas tiesības vai jums ir kādi jautājumi par savu personas datu apstrādi, sazinieties ar mums.

   Papildu jautājumus un komentārus par jūsu privātumu var adresēt:

   Gren Latvijā
   Pasta 47
   Jelgava, LV-3001
   Latvija