Privātuma politika

Spēkā no: 25.05.2018.

Pēdējo reizi atjaunināta: 29.03.2023.

Versijas: V2

Mēs rūpējamies par mūsu sadarbības partneru privātumu. Mūsu uzņēmējdarbībā mums ir jāapkopo un jāapstrādā personas dati vairākiem mērķiem un veidiem. Mēs to darām tikai noteiktiem, skaidriem un likumīgiem mērķiem un tikai tad, ja pastāv konkrēts juridisks pamats.

Gren Group, tostarp tās meitas uzņēmumi, ir apņēmušies ievērot privātumu un ievērot piemērojamos datu privātuma noteikumus un likumus. Šeit varat uzzināt vairāk par mūsu privātuma paziņojumiem:

Privātuma paziņojums – klientiem

Šajā privātuma paziņojumā ir aprakstīts, kā Gren apstrādā jūsu personas datus. Paziņojums ir spēkā, kad izmantojat mūsu produktus un pakalpojumus vai citādi sadarbojaties ar mums. Šis paziņojums ir spēkā arī tad, ja esat biznesa klients.

Mēs varam arī sniegt jums papildu produkta vai pakalpojuma konfidencialitātes informāciju pakalpojuma vai produkta noteikumos, privātuma papildinājumā vai citos paziņojumos, kurus jūs varat saņemt, lietojot mūsu produktu vai pakalpojumu.

Gren ievāc un apstrādā dažāda veida personas datus, ja nepieciešams, piemēram:

Personas dati — tostarp jūsu kontaktinformācija (piemēram, jūsu vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese), demogrāfiskie dati (piemēram, jūsu dzimums, vecums, valoda, tautība, profesionālā informācija un papildu informācija, piemēram, jūsu intereses), jūsu personas kods, ja tas ir nepieciešams jūsu identitātes pārbaudei.

Līgumu un darījumu dati – piemēram, informācija par jūsu līgumiem, pasūtījumiem, pirkumiem, maksājuma statusu un rēķiniem; Ierakstīti un pārrakstīti tālruņa zvani; abonementi un atteikšanās; un citi jūsu darījumi ar mums, piemēram, pakalpojumu pieprasījumi un saziņa ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

Maksājumu un kredīta dati – piemēram, jūsu maksājumu kartes informācija un bankas konta informācija, kas nepieciešama pirkumu vai līdzekļu atgriešanai un jūsu kredītspējas pārbaudei.

Tiešsaistes dati un identifikatori – dati, kas tiek savākti ar sīkdatnēm vai līdzīgām tehnoloģijām, par mūsu pakalpojumu izmantošanu, piemēram, jūsu pārlūkošanas darbības un segmenti, jūsu IP adrese, sīkfaila ID, mobilās ierīces ID, informācija par pārlūkprogrammu un ierīci, kā arī atrašanās vieta.

Drošības dati – dati, kas tiek izmantoti mūsu pakalpojumu un telpu lietošanas nodrošināšanai, piemēram, jūsu parole un pieteikšanās dati, drošības žurnāli un kameru novērošanas ieraksti.

Tehniskie un patēriņa dati – piemēram, dati, kas saistīti ar ierīces vai lietojumprogrammas darbību, tostarp siltuma un citu komunālo pakalpojumu patēriņa un ražošanas mērījumi, un dati no viedierīcēm, tostarp dati no jebkuriem sensoriem (piemēram, temperatūra).

Personas dati, ko mēs apstrādājam par jums, nāk no dažādiem avotiem:

Jūs – kad pasūtat vai izmantojat mūsu pakalpojumus, aizpildot interesentu veidlapu, piedaloties aptaujā vai konkursā, izveidojot kontu, pārlūkojot mūsu vietni vai citādi sazinoties ar mums.

Trešās puses — piemēram, publisko adrešu reģistri, kredītinformācijas aģentūras, parādu piedziņas aģentūras, uzstādīšanas partneri, mārketinga partneri un citi datu sniedzēji.

Gren grupas uzņēmumi, kas koplieto informāciju tālāk 6. sadaļā minētajiem mērķiem.

Mēs izmantosim jūsu personas datus iepriekš noteiktiem mērķiem, pamatojoties uz līgumu, piekrišanu, juridiskajām saistībām un leģitīmajām interesēm. Mēs izmantosim jūsu personas datus šādiem mērķiem:

3.1. Pakalpojumu piegāde un klientu apkalpošana

Mēs apkopojam un izmantojam jūsu personas datus, lai apstrādātu pasūtījumus, piegādātu produktus un pakalpojumus, nodrošinātu klientu apkalpošanu un pārvaldītu maksājumus, līgumus un darījumus.

Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamie dati atšķiras atkarībā no attiecīgā produkta vai pakalpojuma. Piemēram, tiešsaistes pakalpojumi var pieprasīt lietotājam autentificēties, savukārt apkures līgumos mums ir jāmēra patēriņš. Mūsu klientu apkalpošanas dienests apstrādā jūsu pieprasījumus un ziņojumus, lai jūs apkalpotu. Klientu apkalpošanas dienests var arī piedāvāt jums optimālo līguma veidu. Mēs varam sazināties ar jums par jautājumiem, kas saistīti ar līgumu, izmantojot tālruni, pastu, e-pastu, SMS, tērzēšanu, automatizētus zvanus un citus digitālos kanālus, tostarp sociālos medijus.

Izmantojot mūsu tiešsaistes pakalpojumus, piemēram, mans.gren.lv Jums ir iespējas apskatīt un apmaksāt rēķinus, šī pakalpojuma nodrošināšanai Jūs apstiprināt minētā portāla lietošanas noteikumus un uz līguma pamata mēs apstrādāsim portālā pieejamo informāciju par Jūsu autentifikācijas informāciju, informāciju par rēķiniem, ar maksājumiem saistītu informāciju, ka arī Jūsu kontaktinformāciju gadījumos, kad noslēgtā pakalpojuma līguma ietvaros Gren ir nepieciešama sazināties ar Jums par līguma izpildi, rēķinu apmaksu un citiem līdzīgiem jautājumiem.

Pamats jūsu datu apstrādei pakalpojumu sniegšanai un klientu apkalpošanai ir līgums vai sūdzību gadījumos normatīvo aktu prasība, kas uzliek Gren par pienākumu sniegt atbildi uz patērētāju iesniegto sūdzību. Kad saskaņā ar likumu, mēs varam lūgt jūsu piekrišanu, lai sniegtu noteiktus pakalpojumus, piemēram, ar atrašanās vietu saistītus pakalpojumus.

 

Personas datu glabāšanas termiņš tiek noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Piemēram, informācija par rēķiniem un to apmaksu Gren ir juridisks pienākums glabāt 10 gadus no rēķina izrakstīšanas dienas. Darījuma dokumenti un tajos ietvertā informācija tiek glabāta visu laiku kamēr darījuma dokumenti ir spēkā esoši un atbilstoši normatīvo aktu prasībām par darījumu apliecinošu dokumentu glabāšanu un arhivāciju.

Ar mans.gren.lv portālā izveidotajiem lietotāju kontiem saistītā informācija tiek glabāta līdz brīdim, kad lietotājs ir pieprasījis vai pats dzēsis savu lietotāja kontu un dzēšana ir pabeigta.

Ar klientu apkalpošanu saistītā informācija un personas dati tiek glabāti divus gadus kopš pieprasījuma, jautājuma vai sūdzības iesniegšanas brīža. Gadījumā, ja saistībā ar minēto jautājumu ir uzsākta izmeklēšana un/vai norit aktīva tiesvedība, šī informācija un personas dati var tikt glabāti vienu gadu pēc attiecīgās izmeklēšanas vai tiesvedības beigām.

 • 3.2. Pārdošana, mārketings un ieinteresēto pušu komunikācija

  Mēs varam ar jums sazināties, izmantojot mārketingu uz Jūsu piekrišanas pamata vai uz mūsu leģitīmo interešu pamata, kad iepriekš esat no mums iegādājies līdzīgus produktus un pakalpojumus. Mēs lūgsim jūsu piekrišanu, lai sazinātos ar jums, kad to pieprasa likums, pretējā gadījumā mūsu saziņa ir balstīta uz leģitīmajām interesēm. Bez piekrišanas mēs varam nosūtīt automatizētus elektroniskā mārketinga ziņojumus un izmantot tradicionālos mārketinga kanālus (piem., pasts, tālrunis, tiešā pasta piegādes), kad to atļauj vietējie tiesību akti. Mēs varam arī rīkot loterijas un konkursus.

  Jūsu personas dati saistībā ar šajā apakšsadaļā minētajām komerciālajām un mārketinga aktivitātēm tiks apstrādāti līdz piekrišanas atsaukšanas brīdim vai, ja personas datu apstrāde notiek uz mūsu leģitīmo interešu pamata, līdz brīdim, kad izbeidzas mūsu leģitīmās intereses sūtīt komerciālos paziņojumus vai līdz brīdim, kad informējat mūs par nevēlēšanos saņemt šāda veida paziņojumus (atrakstīšanās).

 • 3.2.1. Klientu mārketings

  Klientu mārketings ir elektronisks automatizēts mārketings, kas tiek nosūtīts bez piekrišanas esošajam klientiem un biznesa klientiem tajās valstīs, kur šāda prakse ir atļauta.

  Mūsu patērētājiem, kuri šobrīd pērk mūsu produktus un pakalpojumus, mēs regulāri sūtam piedāvājumus un informāciju par produktiem un pakalpojumiem.

  Mēs nosūtam šos paziņojumus uz jūsu norādīto kontaktadresi (tālruni vai e-pastu).

  Mūsu biznesa klientiem (mūsu esošo un potenciālo klientu uzņēmumiem un uzņēmumu darbiniekiem, partneriem, citām ieinteresētām pusēm) mēs nosūtam piedāvājumus un informāciju par produktiem un pakalpojumiem, kā arī reklāmas, kas attiecas uz viņu profesionālo darbību. Mēs nosūtam šos paziņojumus uz darba kontaktadresi, ko esam saņēmuši no klienta, viņa uzņēmuma vai publiskas personas.

  3.2.2. Uz piekrišanu balstīts mārketings

  Mēs nosūtam jums automatizētu elektronisko mārketingu un materiālus, ja esat piekritis tos  abonēt. Šis mārketings var saturēt informāciju par jebkura Gren grupas uzņēmuma produktiem un pakalpojumiem, vai par partneru produktiem un pakalpojumiem. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt Jūsu sniegto piekrišanu.

  3.2.3. Tradicionālie mārketinga kanāli

  Mēs varam izmantot tradicionālos mārketinga kanālus (pastu, tālruni, tiešu sūtījuma piegādi), lai informētu jūs par mūsu produktiem vai pakalpojumiem, ja vien neesat liedzis mums savas kontaktinformācijas izmantošanu.

  3.2.4. Profilēšana

  Mārketingam un reklāmai mēs izmantojam datus, kas tiek savākti klientu attiecību laikā un klientu aptaujās un tiešsaistes uzvedības datus. Pamatojoties uz šiem datiem, mēs varam padarīt mārketingu atbilstošāku un efektīvāku, kā arī nosūtīt jums personalizētākus piedāvājumus. Profilēšana un ar to saistītā automatizēto lēmumu pieņemšana nerada Jums nekādu juridiski vai līdzīgas nozīmes ietekmi. Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no komerciāli paziņojumu jeb tiešām mārketinga paziņojumiem, kurus mēs Jums sūtam. To varat izdarīt sazinoties par e-pastu [email protected], vai izmantojot atsaukšanas saiti paziņojumā, kas nosūtīts Jums pa e-pastu.

  3.2.5. Ieinteresēto pušu attiecības

  Mēs pārvaldām ieinteresēto pušu attiecības, komunicējot par atbilstošām tēmām un rīkojot mūsu organizētos pasākumus. Paziņojumi tiek nosūtīti tieši pa e-pastu uz kontaktadresēm, kas saņemtas no ieinteresētajām personām vai to uzņēmumiem, kas izteikušas piekrišanu saņemt šāda veida paziņojumus.

 • 3.3. Produktu un pakalpojumu izstrāde

  Mēs apstrādājam personas datus, lai uzlabotu un izstrādātu labākus pakalpojumus saviem klientiem, atbalstītu mūsu biznesa lēmumu pieņemšanu un ņemtu vērā mūsu klientu atsauksmes un vajadzības. Pamats datu apstrādei produktu un pakalpojumu izstrādei ir leģitīmās intereses. Tas tiek darīts, piemēram, vācot atsauksmes tieši no lietotājiem, izmantojot aptaujas, testa paneļus, intervijas, anketas un citus tirgus izpētes veidus; analītikā izmantojot datus, kas iegūti, izmantojot mūsu pakalpojumus; izmantojot ierakstītos vai pārrakstītos telefona zvanus pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai; un pārbaudot sistēmas funkcionalitāti ar pagaidu datiem, kas tiek savākti normālas pakalpojuma lietošanas laikā. Datu apstrāde mūsu produktu un pakalpojumu izstrādei parasti notiek ar neidentificētiem datiem.

  Gadījumā, ja saistībā ar aptauju tiek apkopota klienta reālā kontaktinformācija, vai ja mēs veicam personīgas intervijas ar klientu, mēs varam jūs īpaši informēt par kontaktinformācijas izmantošanu saistībā ar aptauju vai interviju. Mēs dažkārt varam izmantot reālu datu paraugus, piemēram, lai pārbaudītu mūsu sistēmu darbību.

 • 3.4. Juridiskie pienākumi

  Mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu mūsu juridiskās prasības, piemēram, grāmatvedības un nodokļu likumus, un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumus. Personas datu apstrādes ilgums atkarīgs no normatīvajos aktos noteikto pienākumu realizācijas termiņa. Piemēram, ar rēķinu un darījumu maksājumiem saistītā informācija tiks apstrādātā 10 gadus no sagatavotā dokumenta spēkā stāšanās datuma. Cita informācija saistībā ar tiesību aktu izpildi tiks glabāta atbilstoši tiesību aktos noteiktajiem termiņiem.

 • 3.5. Likumīgo tiesību aizstāvēšana un mūsu pakalpojumu un klientu drošības nodrošināšana

  Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, lai aizstāvētu, izveidotu un īstenotu juridiskās prasības, tostarp, lai novērstu un/vai apturētu krāpnieciskas un nelikumīgas darbības, apkopotu pierādījumus par atklātajām problēmām un administrētu situāciju, kā arī apturētu mūsu produktu vai pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu.

  Mēs izmantojam personas datus, lai aizstāvētu un nodrošinātu savas un mūsu klientu tiesības. Datu apstrādes pamats juridisku prasību aizstāvībai, parādu piedziņai, kredīta pārbaudei, informācijas drošībai un krāpšanas un pārkāpuma novēršanai parasti ir leģitīmās intereses. Personas dati tiek izmantoti, lai nodrošinātu mūsu produktu un pakalpojumu drošību, piemēram, saglabājot piekļuves žurnālus un sistēmas dublējumus, autentificējot lietotājus un novēršot uzbrukumus.

  Krāpšanas novēršanai, drošības nodrošināšanai un juridisko pretenziju pārvaldībai var būt nepieciešama jebkāda informācija un personas dati, kas minēti šajā privātuma politikā un kurus esat iepriekš nodevuši Gren.

  Juridisko prasību gadījumā dati tiks apstrādāti, kamēr notiek izmeklēšana, izlīgums un juridiskās prasības īstenošana. Dati tiks saglabāti trīs gadus pēc lēmuma par izmeklēšanas izbeigšanu vai līdz tiesas nolēmuma galīgai izpildei. Dati, piemēram, auditācijas pieraksti informācijas drošības nolūkos tiek uzglabāti līdz 18 kalendārajiem mēnešiem, ja vien likums neparedz ilgāku glabāšanas laiku.

Ja mēs izmantosim automatizētu lēmumu pieņemšanu ar juridisku vai līdzīgi nozīmīgu ietekmi uz jums, mēs jūs iepriekš informēsim.

Jūs vienmēr varat izteikt savu viedokli vai apstrīdēt lēmumu, pamatojoties tikai uz automatizētu apstrādi, kā arī pieprasīt manuālu lēmuma pieņemšanas procesu, sazinoties ar mums.

Papildus iepriekš minētajiem specifiskajiem noteikumiem pastāv vispārīgs noteiktums, ka Gren dzēš vai anonimizē personas datus, kad tie vairs nav nepieciešami to vākšanas nolūkiem. Konkrētus personas datu dzēšanas termiņus skatiet pie konkrētās apstrādes darbības augstāk.

Konkrētos gadījumos mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar:

Gren grupas uzņēmumiem — mūsu grupas uzņēmumi var izmantot jūsu personas datus šajā paziņojumā noteiktajiem mērķiem, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, tostarp, lai tirgotu jums savus produktus un pakalpojumus.

Komerciāliem partneriem

Mēs varam izpaust jūsu personas datus saviem sadarbības partneriem, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti.

Šādu situāciju piemēri ir:

 • Ja esat iegādājies mūsu produktus un pakalpojumus no komercpartnera, mums bieži ir jāapmainās ar datiem par jums, lai pārvaldītu šīs attiecības un jūsu pirkumu, piemēram, lai identificētu jūsu pasūtījumu un, lai mēs varētu tos samaksāt.
 • Ja jūs pērkat mūsu tirdzniecības partnera produktu vai pakalpojumu ar mūsu starpniecību, jūs par to noslēdzat līgumu ar tirdzniecības partneri, kas pārdod šo produktu vai pakalpojumu. Gren tikai iekasē summu tieši no jūsu rēķina saskaņā ar vienošanos ar pārdevēju. Gren var nodot jūsu personas datus šādam tirdzniecības partnerim, lai tas pabeigtu pirkumu un lai mēs varētu tos samaksāt.

Mūsu sadarbības partneri ir, piemēram, parādu piedziņas aģentūras, apdrošināšanas kompānijas, plaša patēriņa elektronikas mazumtirgotāji, tiešsaistes reklāmas partneri, rēķinu drukas pakalpojumu sniedzēji, debitoru datubāžu turētāji, bankas, zvērināti advokāti. Atbilstoši minētajām personas datu saņēmēju kategorijām Gren var minēt šādus sadarbības partnerus:

 • SIA “OBS”,
 • SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”,
 • SIA ”DAKC”,
 • SIA “Unifiedpost”,
 • SIA ”Lursoft IT”,
 • AS “Kredītinformācijas birojs”,
 • SIA “Intrum Latvia”,
 • SIA Gelvorasergel”,
 • AS “Swedbank”,
 • SIA “OSS Network”,
 • SIA “SWH Sets”.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par minētajiem sadarbības partneriem var mainīties.

 • Piekrišana, līgums vai pieprasījums

  Mēs varam kopīgot jūsu personas datus, ja mums ir jūsu piekrišana. Daži no mūsu produktiem un pakalpojumiem ļauj jums koplietot savus personas datus ar citiem. Mēs varam arī kopīgot jūsu personas datus ar trešo pušu partneriem, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu ar jums noslēgtā līguma saistības, vai izpildītu jūsu pieprasījumu. Piemēram, mēs atklāsim jūsu adresi pastam, kurjeram vai uzstādīšanas dienestam, lai varētu piegādāt jūsu pasūtīto preci vai pakalpojumu.

  Mūsu apakšuzņēmēji – pakalpojumu sniegšanai izmantojam apakšuzņēmējus. Šādiem apakšuzņēmējiem var būt piekļuve jūsu personiskajai informācijai, un viņi to apstrādā mūsu vārdā, taču viņiem nav atļauts izmantot personas datus citiem mērķiem, kā vien ar mums saskaņota pakalpojuma sniegšanai. Mēs nodrošinām, ka personas datu apstrāde notiek saskaņā ar šo paziņojumu, izmantojot atbilstošus līguma noteikumus.

  Pakalpojumu sniedzēji, kas apstrādā personas datus, ir, piemēram, tīkla būvniecības partneri, maksājumu un rēķinu izrakstīšanas partneri, kā arī IT programmatūras un pakalpojumu sniedzēji.

 • Iegādāšanās un atsavināšana

  Ja mēs nolemjam iegādāties, pārdot, apvienot vai citādi reorganizēt savus uzņēmumus, tas var ietvert personas datu izpaušanu potenciālajiem vai faktiskajiem pircējiem un viņu konsultantiem.

  Iestādes, tiesvedības un tiesību akti. Mēs izpaudīsim jūsu datus kompetentajām iestādēm, piemēram, policijai, ciktāl to pieprasa likums. Mēs varam arī izpaust jūsu personas datus saistībā ar tiesvedību vai pēc iestādes pieprasījuma, pamatojoties uz piemērojamiem tiesību aktiem vai tiesas rīkojumu, vai saistībā ar tiesas procesu vai iestādes procesu, vai kā citādi ir noteikts vai atļauts likumā.

Daži no mūsu pakalpojumu sniedzējiem un grupas uzņēmumiem darbojas starptautiski, kas nozīmē, ka dati dažkārt varētu atrasties vai tikt pārsūtīti uz citu valsti, tostarp ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Kad personas dati tiek pārsūtīti ārpus ES vai EEZ, Gren izmanto atbilstošus drošības pasākumus, piemēram, Eiropas Komisijas nodrošinātās standarta līguma klauzulas, Eiropas Savienības komisijas lēmums, ka valsts nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni utt.

Sīkāku informāciju par pārsūtīšanu varat iegūt, sazinoties ar mums.

Kad izmantojat mūsu pakalpojumus vai apmeklējat mūsu vietnes, Gren var ievākt datus par jūsu ierīcēm, izmantojot sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas. Plašāku informāciju par sīkdatņu  pārvaldību un tiešsaistes datu izmantošanu varat iegūt mūsu Sīkdatņu politikā.

Tālāk varat skatīt savas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem, ko Gren apstrādā.

Ja jums ir kādi jautājumi par savām tiesībām vai vēlaties tās izmantot, lūdzu, sazinieties ar mums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas tiesības var nebūt piemērojamas, piemēram, ja datus nevar savienot ar jums.

Tiesības piekļūt personas datiem – jums ir tiesības būt informētam par mūsu veikto datu apstrādi un pieprasīt savu personas datu kopiju.

Tiesības labot personas datus – Jūs varat lūgt labot informāciju par Jums, ja tā nav precīza vai, ja tā ir jāatjaunina.

Tiesības uz datu pārnesamību – jums ir iespēja iegūt un atkārtoti izmantot personas datus, ko esat mums sniedzis. Mēs varam nodrošināt atlasītu datu kopumu, kas tiek piegādāts mašīnlasāmā formātā, kur apstrādes pamatā ir bijis līgums vai piekrišana.

Tiesības uz dzēšanu – mēs izdzēsīsim datus pēc jūsu pieprasījuma, ja tie vairs nebūs likumīgi nepieciešami.

Tiesības atsaukt savu piekrišanu – ja esat devis piekrišanu datu apstrādei, jums vienmēr ir tiesības atsaukt savu piekrišanu.

Tiesības iebilst pret apstrādi – jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi Gren leģitīmajās interesēs, piemēram, mūsu produktu un pakalpojumu izstrādei un citiem mērķiem, kas aprakstīti iepriekš 3. un 6. nodaļās. Gren var noraidīt jūsu pieprasījumu, ja ir pārliecinošs iemesls, lai turpinātu apstrādi.

Tiesības ierobežot apstrādi – noteiktos apstākļos jums ir tiesības ierobežot jūsu datu apstrādi.

Lai atteiktos no elektroniskā mārketinga komunikācijas un klientu aptaujām – ja vairs nevēlaties saņemt mārketinga ziņojumus no Gren, jebkurā laikā varat izvēlēties atteikties. Vienkāršākais veids ir noklikšķināt uz saites mārketinga ziņojuma beigās.

Lai atteiktos no tālruņa un pasta mārketinga — ja vairs nevēlaties saņemt mārketinga zvanus vai pasta mārketingu no Gren, varat informēt klientu apkalpošanas pārstāvjus.

Lai pārvaldītu sīkfailus un atteiktos no mērķtiecīgas tiešsaistes reklāmas – ja vēlaties pārvaldīt sīkdatnes mūsu vietnēs vai atteikties no mērķtiecīgas tiešsaistes reklāmas, izmantojiet mūsu sīkdatņu politikā norādītās saites.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc atteikšanās, laikā, kamēr mēs atjaunināsim mūsu sistēmas, joprojām varat saņemt mārketinga ziņojumus. Tāpat mēs dažkārt izmantojam mārketinga partnerus, kuri var jums piedāvāt mūsu produktus un pakalpojumus, bet kuri no mums nav saņēmuši nekādus personas datus par jums. Lai atteiktos no šāda mārketinga vai izmantotu citas savas tiesības, jums ir tieši jāsazinās ar konkrēto mārketinga partneri.

 • Kā iesniegt sūdzību?

  Ja mēs nebūsim rīkojušies atbilstoši jūsu prasībām, mēs jūs informēsim par iemesliem. Ja neesat apmierināts ar mūsu atbildi vai veidu, kā mēs apstrādājam personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums.

  Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Ja uzskatāt, ka, apstrādājot Jūsu personas datus, pārkāpjam personas datu aizsardzību regulējošus tiesību aktus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai, kas atrodas Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV‑1010, https://www.dvi.gov.lv/lv/.

Gren patur tiesības grozīt šo Privātuma paziņojumu. Iespējamie Privātuma paziņojuma grozījumi būs publicēti mūsu interneta vietnē vai nosūtīti, tieši sazinoties ar jums.

Gren Group un tās meitas uzņēmumi ir jūsu personas datu pārziņi. Ja vēlaties izmantot savas tiesības vai jums ir kādi jautājumi par savu personas datu apstrādi, sazinieties ar mums.

Papildu jautājumus un komentārus par jūsu privātumu var adresēt:

Gren Jelgava

Pasta ielā 47

Jelgava, LV-3001, Latvija

Paziņojums par konfidencialitāti – konsultantiem un pārdevējiem

Šajā konfidencialitātes paziņojumā ir aprakstīts, kā Gren Group un tās meitas uzņēmumi apstrādā jūsu personas datus. Šis paziņojums attiecas uz jūsu personas datu apstrādi konsultanta vai pārdevēja attiecību kontekstā. Mēs varam arī sniegt papildu informāciju par privātumu pielikumos vai citos paziņojumos par konkrētu sistēmu, produktu vai pakalpojumu.

Gren ievāc un apstrādā dažāda veida personas datus, ja nepieciešams, piemēram:

Personas dati — tostarp jūsu kontaktinformācija (piemēram, jūsu vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese), demogrāfiskie dati (piemēram, jūsu dzimums, vecums, valoda, tautība, profesionālā informācija) un jūsu identifikācijas informācija, ja nepieciešams (piem., valsts ID numurs, pases numurs).

Administratīvā informācija — piemēram, jūsu CV un kompetences, informācija par iepriekšējiem uzdevumiem vai projektiem, kuros esat bijis iesaistīts, attiecīgos gadījumos arī  iepriekšējās darbības pārbaužu rezultāti, kredītinformācija, fotogrāfijas, nelaimes gadījumu uzskaite, projekta laika un apmeklējuma pārvaldība un informācija par darbu; informācija par iekārtām un pakalpojumiem, ko izmantojat sadarbībā ar mums, tostarp, piemēram, ierakstīti un pārrakstīti tālruņa zvani, apmācību ieraksti, saziņa un informācija, ko par sevi publicējat iekšējos un ārējos kanālos.

Finanšu dati – piemēram, jūsu bankas konta informācija, ceļa un citi izdevumi, apdrošināšanas informācija, nodokļu numuri.

Tiešsaistes dati un identifikatori – dati, kas tiek savākti ar sīkdatnēm vai līdzīgām tehnoloģijām par mūsu pakalpojumu izmantošanu, jūsu IP adrese, sīkfaila ID, mobilās ierīces ID, informācija par pārlūkprogrammu un ierīci, kā arī atrašanās vieta.

Drošības dati – dati, kas tiek izmantoti, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu un mūsu telpu lietošanu, piemēram, jūsu parole un pieteikšanās informācija, darbinieka ID, drošības žurnāli, ieejas žurnāli un videonovērošanas kameru ieraksti.

Personas dati, ko mēs apstrādājam par jums, nāk no dažādiem avotiem:

Jūs un jūsu darba devējs – mēs saņemam informāciju tieši no jums un uzņēmuma, kurā strādājat.

Trešās puses – mēs varam saņemt informāciju no trešajām pusēm, piemēram, valsts iestādēm (piem., policijas un citām izpildiestādēm).

Gren grupas uzņēmumi koplieto informāciju tālāk 6. sadaļā minētajiem mērķiem.

Mēs izmantosim jūsu personas datus iepriekš noteiktiem mērķiem, pamatojoties uz līgumu, piekrišanu, juridiskajām saistībām un likumīgajām interesēm. Parasti datu apstrādes juridiskais pamats piegādātāja attiecību kontekstā ir mūsu likumīgās intereses pārvaldīt mūsu kontaktpersonu, projektu darbinieku vai konsultantu informāciju ar darbu saistītos jautājumos. Turklāt mums ir noteiktas juridiskas un līgumiskas saistības, kas liek mums apstrādāt personas datus. Piekrišanu var izmantot noteiktās īpašās situācijās.

 

Mēs izmantosim jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 

Piegādātāju un konsultantu attiecību pārvaldība – mēs apstrādājam personas datus, lai pārvaldītu profesionālas attiecības ar mūsu biznesa partneriem. Tas ietver sazināšanos ar mūsu ieinteresētajām personām un pasākumu organizēšanu.

Darba pasūtījumu un uzdevumu vadīšana, novērtēšana un vispārējā administrēšana – mēs apstrādājam konsultantu personas datus, lai administrētu viņu darbu un uzdevumus. Mēs nodrošinām konsultantiem ar darbu saistītus rīkus, apmācību un pakalpojumus, pārvaldām ceļojumu un izdevumu atlīdzības un projektu stundas, veicam līguma izpildes novērtēšanu, kā arī pārvaldām apdrošināšanu un maksājumus. Personas dati tiek apstrādāti arī piegādātāju līgumu pārvaldībā, piemēram, parakstot neizpaušanas līgumus.

Pakalpojumu izstrāde un ziņošana – mēs apstrādājam personas datus, lai uzlabotu un attīstītu savus iekšējos pakalpojumus. Pakalpojumu izstrāde notiek, piemēram, apkopojot atsauksmes tieši no Jums aptaujās un anketās; analītikā izmantojot datus, kas iegūti, izmantojot mūsu pakalpojumus; kā arī izmantojot ierakstītus vai pārrakstītus tālruņa zvanus noteiktās darbībās apmācību un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. Mums ir arī iekšējie ziņošanas procesi, kuros tiek izmantoti personas dati.

Juridiskie pienākumi – mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības, piemēram, lai ievērotu nodokļu, grāmatvedības, vērtspapīru, kukuļošanas, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas, veselības un drošības noteikumus un citas Gren uzliktās juridiskās saistības.

Drošības un juridisko tiesību nodrošināšana – mēs izmantojam personas datus, lai nodrošinātu mūsu informācijas, telpu, produktu, pakalpojumu un personāla drošību. Tas tiek darīts saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem, piemēram, saglabājot piekļuves žurnālus un sistēmas dublējumkopijas, novēršot uzbrukumus, uzraugot sistēmas lietošanu, identificējot un autentificējot personas, kā arī uzraugot piekļuvi un aprīkojumu (tostarp videonovērošanu) un nosakot personu atrašanās vietu ārkārtas situācijās. Mēs arī apstrādājam personas datus, lai aizstāvētu likumīgas tiesības, tostarp novērstu un izmeklētu krāpšanu, rūpniecisko spiegošanu un citus noziegumus.

Ja mēs izmantosim automatizētu lēmumu pieņemšanu ar juridisku vai līdzīgi nozīmīgu ietekmi uz jums, mēs jūs informēsim par to iepriekš. Ja šāda automatizēta lēmumu pieņemšana nav atļauta ar tiesību aktiem, bet ir nepieciešama darbu izpildei vai slēdzot ar mums līgumu, mēs lūgsim jūsu piekrišanu.

Gren dzēš vai de-identificē personas datus, kad tie vairs nav nepieciešami to vākšanas nolūkiem

Lai iegūtu informāciju par to, cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums.

Mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar:

Gren grupas uzņēmumiem – mūsu grupas uzņēmumi var izmantot jūsu personas datus šajā paziņojumā noteiktajiem mērķiem, pamatojoties uz likumīgām interesēm, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti.

Jūsu darba devēju – mēs varam kopīgot jūsu personas datus šajā paziņojumā noteiktajiem mērķiem ar uzņēmumu, kurā esat likumīgi nodarbināts, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti.

Pilnvarotām trešajām pusēm– mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar pilnvarotām trešajām personām, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti. Šādos gadījumos Gren pārbaudīs patiesu nepieciešamību kopīgot jūsu personas datus. Pilnvarotās trešās puses ir, piemēram, Gren klienti, ceļojumu aģentūras, bankas, telekomunikāciju operatori, apdrošināšanas shēmu nodrošinātāji, auditori, profesionāli konsultanti, ārējie juridiskie konsultanti, aktuāri, praktizējošie ārsti, pilnvarotie vai citi trešo pušu piegādātāji.

Mūsu apakšuzņēmējiem – mēs izmantojam apakšuzņēmējus, kas sniedz mums pakalpojumus. Šādiem apakšuzņēmējiem var būt piekļuve jūsu personiskajai informācijai un tie var apstrādāt to mūsu vārdā, taču viņiem nav atļauts izmantot personas datus citiem mērķiem, kā vien ar mums saskaņota pakalpojuma sniegšanai. Mēs nodrošinām, ka mūsu apakšuzņēmēji apstrādā personas datus saskaņā ar šo paziņojumu, izmantojot atbilstošus līguma noteikumus. Pakalpojumu sniedzēji, kas apstrādā personas datus, ir, piemēram, IT programmatūras un pakalpojumu sniedzēji.

Iegādāšanās un atsavināšana — ja mēs nolemjam iegādāties, pārdot, apvienot vai citādi reorganizēt savus uzņēmumus, tas var ietvert personas datu izpaušanu potenciālajiem vai faktiskajiem pircējiem un viņu konsultantiem.

Iestādes, tiesvedības un tiesību akti – mēs izpaudīsim jūsu datus noteiktām kompetentajām iestādēm, piemēram, valsts iestādēm, kas ir atbildīgas par nodokļu iekasēšanu, statistikas informāciju, vai policijai un citām tiesībaizsardzības iestādēm, ciktāl to pieprasa likums. Mēs varam arī izpaust jūsu personas datus saistībā ar tiesvedību vai pēc iestādes pieprasījuma, pamatojoties uz piemērojamiem tiesību aktiem vai tiesas rīkojumu, vai saistībā ar tiesas procesu vai pilnvaru procesu, vai kā citādi noteikts vai atļauts likumā.

Daži no mūsu pakalpojumu sniedzējiem un grupas uzņēmumiem darbojas starptautiski, kas nozīmē, ka dati dažkārt varētu atrasties vai tikt pārvietoti uz citu valsti, tostarp ārpus Eiropas

Ekonomikas zonas. Kad personas dati tiek pārsūtīti ārpus ES vai EEZ, Gren izmanto atbilstošus

drošības pasākumus, piemēram, Eiropas Komisijas nodrošinātās standarta līguma klauzulas.

Vairāk informācijas par pārsūtīšanu Jūs varat iegūt, sazinoties ar mums.

Gren izmanto atbilstošus organizatoriskos un tehniskos drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu datus no nozaudēšanas vai ļaunprātīgas izmantošanas. Mums ir kiberdrošības pārvaldības modelis, kurā ir aprakstītas lomas un pienākumi grupas līmenī, un mūsu norādījumi sniedz detalizētu informāciju par to, kā Gren ir jāapstrādā personas dati. Veicot informēšanas pasākumus, mēs iesaistām Gren darbiniekus privātuma un drošības jautājumu apzināšanā. Ja mēs slēdzam līgumu ar trešo pušu piegādātājiem, lai sniegtu pakalpojumus, kas tiem var ļaut piekļūt jūsu personas datiem, saskaņā ar līgumu mēs pieprasām, lai viņiem būtu līdzīgas drošības kontroles.

Kad izmantojat mūsu pakalpojumus vai apmeklējat mūsu vietnes, Gren var ievākt datus par jūsu ierīcēm, izmantojot sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas. Mūsu vietnē var būt arī sīkdatnes  un citas līdzīgas tehnoloģijas, ko izmanto trešās puses. Plašāku informāciju par sīkdatņu pārvaldību un tiešsaistes datu izmantošanu varat iegūt, izlasot mūsu Sīkdatņu politiku.

Tālāk varat skatīt savas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem, ko Gren apstrādā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas tiesības var nebūt piemērojamas, piemēram, ja datus nevar savienot ar jums.

Tiesības piekļūt personas datiem – jums ir tiesības būt informētam par mūsu veikto apstrādi un pieprasīt savu personas datu kopiju.

Tiesības labot personas datus – Jūs varat lūgt labot informāciju par Jums, ja tā nav precīza vai ja tā ir jāatjaunina.

Tiesības uz datu pārnesamību – jums ir iespēja iegūt un atkārtoti izmantot personas datus, ko esat mums sniedzis. Mēs varam nodrošināt atlasītu datu kopumu, kas tiek piegādāts mašīnlasāmā formātā, kur apstrādes pamatā ir bijis līgums vai piekrišana.

Tiesības uz dzēšanu – mēs izdzēsīsim datus pēc jūsu pieprasījuma, ja tie vairs nebūs likumīgi nepieciešami.

Tiesības atsaukt savu piekrišanu – ja esat devis piekrišanu datu apstrādei, jums vienmēr ir tiesības atsaukt savu piekrišanu.

Tiesības iebilst pret apstrādi – jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi Gren likumīgās interesēs, piemēram, mūsu produktu un pakalpojumu izstrādei un citiem mērķiem, kas aprakstīti iepriekš 3. un 6. sadaļā. Gren var noraidīt jūsu pieprasījumu, ja ir pārliecinošs iemesls, lai turpinātu apstrādi.

Tiesības ierobežot apstrādi – noteiktos apstākļos jums ir tiesības uz apstrādes ierobežošanu.

Kā iesniegt sūdzību? Ja mēs nerīkosimies atbilstoši jūsu prasībām, mēs jūs informēsim par iemesliem. Ja neesat apmierināts ar mūsu atbildi vai veidu, kā mēs apstrādājam personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums.

Gren patur tiesības grozīt šo Privātuma paziņojumu. Iespējamie Privātuma paziņojuma grozījumi tiks publicēti mūsu interneta vietnē vai nodoti tieši sazinoties ar jums.

Gren Group un tās meitasuzņēmumi ir jūsu personas datu pārziņi. Ja vēlaties izmantot savas tiesības vai jums ir kādi jautājumi par savu personas datu apstrādi, sazinieties ar mums.

Papildu jautājumus un komentārus par jūsu privātumu var adresēt:

Gren Jelgava

Pasta 47

Jelgava, LV-3001

Latvia

Paziņojums par konfidencialitāti – darba pretendentiem

Šis privātuma paziņojums informē jūs par to, kā mēs apstrādājam mūsu darba pretendentu personas datus. Šis paziņojums attiecas uz personas datu apstrādi saistībā ar personāla atlases un resursu piesaistīšanas darbībām.

Mēs varam arī sniegt papildu informāciju par privātumu pielikumos vai citos paziņojumos par konkrētu sistēmu, produktu vai pakalpojumu.

Gren vāc un apstrādā dažāda veida personas datus, tostarp:

Personas dati – jūsu kontaktinformācija (piemēram, jūsu vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese), demogrāfiskie dati (piemēram, jūsu dzimums, vecums, valoda un tautība).

Personāla atlases informācija — piemēram, jūsu pieteikums un CV, informācija par intervijām, video intervijas, atsauksmes no iepriekšējiem darba devējiem un citas trešo pušu atsauksmes, informācija par jūsu kompetencēm, kvalifikāciju, prasmēm, darba pieredzi un izglītību.

Tā kā mēs veicam darbības pirms iespējamā darba līguma noslēgšanas, mēs varam arī apkopot nepieciešamo veselības, narkotiku, fona (tostarp drošības pārbaudes), psihometrisko un spēju pārbaužu rezultātus, atkarībā no amata, uz kuru jūs piesakāties, un kur informācija  nepieciešama personāla atlases pasākumiem.

Identifikācijas informācija –  piemēram, identitātes apliecinājums un jūsu valsts identifikācijas numurs.

Tiešsaistes dati un identifikatori – dati, kas tiek savākti ar sīkdatnēm vai līdzīgām tehnoloģijām, par jūsu pakalpojumu izmantošanu, tostarp jūsu IP adrese, sīkdatņu ID un mobilās ierīces ID.

Personas dati, ko mēs apstrādājam par jums, nāk no dažādiem avotiem:

Jūs – kad iesniedzat mums savus datus, tostarp pieteikumu vai CV, vai citādi sadarbojaties ar mums.

Trešās puses — piemēram, personāla atlases aģentūras, jūsu atsauksmes un iepriekšējie darba devēji, medicīnas vai veselības pārbaužu nodrošinātāji un iestādes vai citas personas, kas nodrošina iepriekšējās darbības pārbaudes. Mēs iegūsim jūsu piekrišanu šādai datu ievākšanai, ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti.

Gren grupas uzņēmumi, kas koplieto informāciju tālāk 6. sadaļā minētajiem mērķiem.

Mēs izmantosim jūsu personas datus iepriekš noteiktiem mērķiem, pamatojoties uz likumīgām interesēm un juridiskajām saistībām. Tāpat mēs varam izmantot jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu papildus paļaušanās uz likumīgām interesēm (jo īpaši, ja saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem ir nepieciešama papildu piekrišana).

Galvenie mērķi, kādos mēs apstrādājam personas datus, ir uzskaitīti zemāk:

Personāla atlase un resursi – mēs izmantojam jūsu personas datus, lai ar jums sazinātos, piemēram, lai informētu jūs par jūsu pieteikuma statusu vai iegūtu papildu informāciju. Mēs arī izmantojam jūsu personas datus, lai izveidotu un veiktu intervijas un novērtējumus, vērtējumus, atsauksmes, iepriekšējās darbības pārbaudes, kā to atļauj piemērojamie tiesību akti.

Darbinieka ieraksta izveide — ja Gren jūs pieņem darbā, personas dati, ko esat norādījuši pieteikuma procesa laikā, var kļūt par jūsu darbinieka ieraksta daļu un tikt izmantoti jūsu karjeras pārvaldībai uzņēmumā Gren.

Pakalpojumu izstrāde un analītika – mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai uzlabotu un attīstītu mūsu personāla atlases procesus un citus saistītos pakalpojumus, kā arī izveidotu analīzi. Mēs cenšamies pēc iespējas izmantot de-identificētus datus.

Mūsu pakalpojumu un citu pakalpojumu drošība – personas dati tiek izmantoti mūsu pakalpojumu un sistēmu informācijas drošības nodrošināšanai.

Juridiskie pienākumi – mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu savas juridiskās saistības.

Ja mēs izmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanu ar juridisku vai līdzīgi nozīmīgu ietekmi uz jums, mēs jūs iepriekš informēsim. Ja šāda automatizēta lēmumu pieņemšana nav atļauta ar tiesību aktiem, nav nepieciešama izpildei vai līguma noslēgšanai, mēs lūgsim jūsu piekrišanu.

Gren izdzēš vai de-identificē personas datus, kad tie vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādos tie tika vākti iepriekš.

Ja Gren jūs pieņem darbā, jūsu personas dati var kļūt par jūsu darbinieka ieraksta daļu. Lai iegūtu informāciju par to, kā mēs glabājam jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums.

Attiecīgā gadījumā mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar:

Gren grupas uzņēmumiem — mūsu grupas uzņēmumi var izmantot jūsu personas datus šajā paziņojumā noteiktajiem mērķiem, pamatojoties uz likumīgām interesēm, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti.

Trešajām pusēm – Gren var kopīgot jūsu personas datus ar pilnvarotām trešajām personām, kas apstrādā Gren personas datus šajā paziņojumā aprakstītajiem mērķiem. Tie var būt personāla atlases konsultanti vai aģentūras, testu nodrošinātāji, IT programmatūras un pakalpojumu sniedzēji un citi, kas palīdz mums aizpildīt vakances un novērtēt darba pretendentu piemērotību. Šīm pilnvarotajām trešajām pusēm nav atļauts izmantot jūsu personas datus citiem mērķiem. Mēs prasām viņiem rīkoties saskaņā ar šo paziņojumu un izmantot atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus.

Iegādes un atsavināšana — ja mēs nolemjam iegādāties, pārdot, apvienot vai citādi reorganizēt savus uzņēmumus, tas var ietvert personas datu izpaušanu potenciālajiem vai faktiskajiem pircējiem un viņu konsultantiem.

Iestādes, tiesvedības un tiesību akti – mēs izpaudīsim jūsu datus kompetentajām iestādēm, piemēram, policijai, ciktāl to pieprasa likums. Mēs varam arī izpaust jūsu personas datus saistībā ar tiesvedību vai pēc iestādes pieprasījuma, pamatojoties uz piemērojamiem tiesību aktiem vai tiesas rīkojumu, vai saistībā ar tiesas procesu vai pilnvaru procesu, vai kā citādi noteikts vai atļauts likumā.

Daži mūsu pakalpojumu sniedzēji un grupas uzņēmumi darbojas starptautiski, kas nozīmē, ka dati dažkārt var tikt pārsūtīti uz citu valsti, tostarp ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Kad personas dati tiek pārsūtīti ārpus ES vai EEZ, Gren izmanto atbilstošus aizsardzības pasākumus, piemēram, Eiropas Komisijas nodrošinātās standarta līguma klauzulas. Sīkāku informāciju par pārsūtīšanu varat iegūt, sazinoties ar mums.

Gren izmanto atbilstošus organizatoriskos un tehniskos drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu datus no nozaudēšanas vai ļaunprātīgas izmantošanas. Mums ir kiberdrošības pārvaldības modelis, kurā ir aprakstītas lomas un pienākumi grupas līmenī, un mūsu norādījumi sniedz detalizētu informāciju par to, kā Gren ir jāapstrādā personas dati. Veicot informēšanas pasākumus, mēs iesaistām Gren darbiniekus privātuma un drošības jautājumu apzināšanā. Ja mēs slēdzam līgumu ar trešo pušu piegādātājiem, lai sniegtu pakalpojumus, kas tiem var ļaut piekļūt jūsu personas datiem, saskaņā ar līgumu mēs pieprasām, lai viņiem būtu līdzīgas drošības kontroles.

Kad izmantojat mūsu pakalpojumus vai apmeklējat mūsu vietnes, Gren var ievākt datus par jūsu ierīcēm, izmantojot sīkdatnes un citas līdzīgas tehnikas. Plašāku informāciju par sīkdatņu  pārvaldību un tiešsaistes datu izmantošanu varat iegūt, izlasot mūs Sīkdatņu politiku.

Tālāk varat skatīt savas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem, ko Gren apstrādā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas tiesības var nebūt piemērojamas, piemēram, ja datus nevar savienot ar jums.

Tiesības piekļūt personas datiem – jums ir tiesības būt informētam par mūsu veikto apstrādi un pieprasīt savu personas datu kopiju.

Tiesības labot personas datus – Jūs varat lūgt labot informāciju par Jums, ja tā nav precīza vai ja tā ir jāatjaunina.

Tiesības uz datu pārnesamību – jums ir iespēja iegūt un atkārtoti izmantot personas datus, ko esat mums sniedzis. Mēs varam nodrošināt atlasītu datu kopumu, kas tiek piegādāts mašīnlasāmā formātā, kur apstrādes pamatā ir bijis līgums vai piekrišana.

Tiesības uz dzēšanu – mēs izdzēsīsim datus pēc jūsu pieprasījuma, ja tie vairs nebūs likumīgi nepieciešami.

Tiesības atsaukt savu piekrišanu – ja esat devis piekrišanu datu apstrādei, jums vienmēr ir tiesības atsaukt savu piekrišanu.

Tiesības iebilst pret apstrādi – jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi Gren likumīgās interesēs, piemēram, mūsu produktu un pakalpojumu izstrādei un citiem mērķiem, kas aprakstīti iepriekš 3. un 6. sadaļā. Gren var noraidīt jūsu pieprasījumu, ja ir pārliecinošs iemesls, lai turpinātu apstrādi.

Tiesības ierobežot apstrādi – noteiktos apstākļos jums ir tiesības uz apstrādes ierobežošanu.

Kā iesniegt sūdzību? Ja mēs nerīkosimies atbilstoši jūsu prasībām, mēs jūs informēsim par iemesliem. Ja neesat apmierināts ar mūsu atbildi vai veidu, kā mēs apstrādājam personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums.

Ja joprojām neesat apmierināts ar apstrādi, varat sazināties ar valsts datu aizsardzības iestādi.

Gren patur tiesības grozīt šo Privātuma paziņojumu. Iespējamie Privātuma paziņojuma grozījumi tiks publicēti mūsu interneta vietnē vai nodoti tieši sazinoties ar jums.

Gren Group un tās meitasuzņēmumi ir jūsu personas datu pārziņi. Ja vēlaties izmantot savas tiesības vai jums ir kādi jautājumi par savu personas datu apstrādi, sazinieties ar mums.

Papildu jautājumus un komentārus par jūsu privātumu var adresēt:

Gren Jelgava

Pasta 47

Jelgava, LV-3001

Latvia