Centralizētā siltumapgāde

Centralizētā siltumapgāde ir piemērotākais, ērtākais un videi draudzīgākais  mājokļa apsildes veids daudzdzīvokļu mājām, privātmājām, sabiedriskajām un komercēkām pilsētās un citās blīvi apbūvētās teritorijās.

Centralizētās siltumapgāde ir ērts, drošs, videi draudzīgs un tīrs apkures risinājums ar visaugstāko piegādes drošību un stabilu un konkurētspējīgu cenu.

Pakalpojumu klāstā, ko šobrīd piedāvājam mūsu klientiem Latvijā, ir siltumenerģijas ražošanacentralizētā siltumapgāde un centralizētās siltumapgādes tīklu uzturēšana un apkalpošana, individuālie siltumapgādes risinājumi juridiskajiem klientiem, ēku individuālo siltumpunktu apkalpošana, kā arī tiešu norēķinu pakalpojums tām mājām, kuras to izvēlējušās.

Gren Centralizētā siltumapgāde ir:

 • siltumenerģijas piegādes drošība un stabilitāte;
 • prognozējamas un konkurētspējīgas izmaksas;
 • nelielas sākotnējās investīcijas siltumapgādes izveidē;
 • minimālas uzturēšanas izmaksas;
 • droša un ērta lietošana;
 • videi draudzīgs apkures risinājums ar visaugstākā kurināmā izmantošanas efektivitāti un viszemāko kaitīgo izmešu līmeni;​​
 • iespēja ieregulēt klienta izvēlētu iekštelpu apkures un karstā ūdens padeves temperatūras režīmu;
 • augsts klientu apkalpošanas standarts, ko visu laiku uzraugām un uzlabojam.
Flat

Jūs interesē mūsu piedāvājums?

Ja vēlaties savu māju, biroja vai ražošanas telpas pievienot Gren  centralizētās siltumapgādes sistēmai, sazinieties ar mūsu speciālistiem, un mēs izskatīsim siltumapgādes ierīkošanas iespējas jebkuram objektam.

Iespēja pieslēgt ēku centralizētās  siltumapgādes sistēmai tiek izskatīta pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai tā pilnvarotas personas pieteikuma.

Lai noskaidrotu iespēju ēkas pieslēgšanai centralizētās siltumapgādes sistēmai, lūdzu:

 1. Sazinieties ar Klientu apkalpošanas centru;
 2. Saņemiet Tehniskos noteikumus. Tos var saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarotā persona, iesniedzot Gren Klientu apkalpošanas centrā iesniegumu par Tehnisko noteikumu izstrādi ēkas pieslēgšanai centralizētās siltumapgādes sistēmai.
 3. Saskaņā ar iesniegumu tiek izsniegti Tehniskie noteikumi, ko sagatavo Gren Tehniskās daļas speciālisti. Noteikumos būs visa informācija, kas nepieciešama siltumtīklu izbūves būvprojekta izstrādei, lai nodrošinātu ēkas siltumapgādi.
 4. Saņemot Gren izstrādātos Tehniskos noteikumus, jāvēršas pie licencēta projektētāja, vienojoties par siltumtīklu un ēkas individuālā siltummezgla izbūves projekta izstrādi.

 

5. Projekts jāsaskaņo ar Gren Tehnisko nodaļu, attiecīgajām pilsētas institūcijām, ēku un zemes īpašniekiem un Jelgavas pilsētas Būvvaldi.

6. Noslēdzot vienošanos ar Gren Jelgava par siltumtīklu* un ēkas individuālā siltummezgla izbūves darbiem, noteiktajā termiņā Gren Jelgava veic siltumtīklu izbūvi līdz ēkas ievadam un klients nodrošina ēkas iekšējā siltummezgla un apkures sistēmas izbūvi. (* par iespējām noslēgt līgumu par siltumtīklu izbūvi lūdzam interesēties Klientu apkalpošanas centrā.)

7. Izbūves darbiem noslēdzoties, Gren Jelgava Tehniskās daļas speciālisti pieņem ekspluatācijā ēkas individuālo siltummezglu, izsniedz klientam skaitītāju, ko uzstāda pats klients.

8. Ēkas īpašnieks vai tā pilnvarotā persona Klientu apkalpošanas daļā noslēdz pakalpojuma lietošanas līgumu, un atbilstoši tam uzsāk pakalpojuma izmantošanu.

Lai vienkāršotu uzņēmuma un klientu saziņu, esam izveidojuši Iesniegumu formas, kas palīdzēs klientam vienkāršāk pieteikt pakalpojuma nepieciešamību, vai saņemt atzinumu saistībā ar Gren sniegtajiem pakalpojumiem.

Mēs, protams, pieņemam arī klientu brīvā formā rakstītus iesniegumus, bet gatavās iesniegumu formas vienkāršos klientam iespēju noformulēt savu interesi par piedāvājumu.

Lai pieteikuma iesniegšana  Jums būtu ērtāka,  mēs piedāvājam iesniegumu un pieteikumu veidlapas, kuras varat aizpildīt un atsūtīt mums e-pastā: [email protected]

Iesniegums Tehnisko noteikumu saņemšanai

Iesniegums Atzinumam par būves gatavību…

Iesniegums Atzinumam par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā

Atvērt

Centralizētā siltumapgāde ir

efektīvi un videi draudzīgi saražots siltums.

Centralizētā siltumapgāde ir risinājums dekarbonizācijai, energoapgādes drošībai un lētākai siltumenerģijai.

Eiropas Savienība ir noteikusi mērķi 2050. gadā sasniegt klimatneitralitāti, kas paredz nodrošināt ekonomiku ar nulles neto SEG (siltimnīcefekta gāzu) emisijām. Šī mērķa sasniegšanai ES ir apstiprinājusi Eiropas Zaļo kursu, kas ietver darbības plānu, lai paātrinātu efektīvu resursu izmantošanu, virzoties uz aprites ekonomiku, atjaunotu bioloģisko daudzveidību un samazinātu piesārņojumu. Pāreja uz klimatneitralitāti ir neatliekama un piedāvā iespēju veidot labāku nākotni.

Viens no Eiropas Zaļā kursa uzdevumiem ir nodrošināt tīru, pieejamu un drošu enerģiju. Enerģētikas sektora attīstība jānodrošina, balstoties uz atjaunojamajiem energoresursiem un īstenojot ražošanas procesu dekarbonizāciju. Vienlaikus kā prioritāte ir jānosaka enerģētikas sektora energoefektivitāte. Atjaunojamo resursu, energoefektivitātes, siltuma uzkrāšanas, atlikumsiltuma izmantošanas un citu ilgtspējīgu risinājumu ieviešana arī centralizētās siltumapgādes sektorā palīdzēs sasniegt dekarbonizācijas mērķus.

Ir daudz dažādu tehnoloģiju, kas var nodrošināt siltumenerģiju siltumtīklos, tostarp koģenerācijas stacijas, atkritumu koģenerācijas stacijas, biomasas un biogāzes katli, , siltumsūkņi, ģeotermālie avoti, saules baterijas u.c. Gren visās savās ražotnēs izmanto vietējos kurināmā resursus.

Siltums jūsu mājās
Icon of care for people

16 000

Siltums dzīvokļos Jelgavā Icon of care for people
Icon of workforce

300

Siltums uzņēmumos Jelgavā Icon of workforce
Icon of heated building

57 ēkas

Siltums dzīvokļos Gulbenē Icon of heated building
Icon of customer care

47

Siltums uzņēmumos Gulbenē Icon of customer care

Informācija Gren klientiem

Informācija klientiem

Lasiet par jautājumiem, kas varētu interesēt Gren klientus

Klientiem

Siltumenerģijas tarifs

Par tarifa aprēķiniem, Gren aktuālo tarifu un tarifiem citās pilsētās

Lasiet šeit:

Kontakti

Valdis Rieksts-Riekstiņš

Pārdošanas vadītājs

+371 297 844 77 [email protected]

Sazinieties ar Gren!

Jūsu vārds, uzvārds*
Drop files here or
Accepted file types: jpg, pdf, word, excel, Max. file size: 20 MB.
  Iespēja ziņai pievienot dokumentu vai attēlu.
  This field is for validation purposes and should be left unchanged.