Centralizētā siltumapgāde

 • Centralizētā siltumapgāde

  Centralizētā siltumapgāde ir efektīvi un videi draudzīgi saražots siltums ēku apsildei un iekštelpu klimata uzturēšanai.

  Centralizētā siltumapgāde ir piemērotākais, ērtākais un videi draudzīgākais  mājokļa apsildes veids daudzdzīvokļu mājām, privātmājām, sabiedriskajām un komercēkām pilsētās un citās blīvi apbūvētās teritorijās.

  Centralizētās siltumapgāde ir ērts, drošs, videi draudzīgs un tīrs apkures risinājums ar visaugstāko piegādes drošību un stabilu un konkurētspējīgu cenu.

 • Gren Centralizētā siltumapgāde ir:

  • siltumenerģijas piegādes drošība un stabilitāte;
  • prognozējamas un konkurētspējīgas izmaksas;
  • nelielas sākotnējās investīcijas siltumapgādes izveidē;
  • minimālas uzturēšanas izmaksas;
  • droša un ērta lietošana;
  • videi draudzīgs apkures risinājums ar visaugstākā kurināmā izmantošanas efektivitāti un viszemāko kaitīgo izmešu līmeni;​​
  • iespēja ieregulēt klienta izvēlētu iekštelpu apkures un karstā ūdens padeves temperatūras režīmu;
  • augsts klientu apkalpošanas standarts, ko visu laiku uzraugām un uzlabojam.
 • Jūs interesē mūsu piedāvājums?

  Ja vēlaties savu māju, biroja vai ražošanas telpas pievienot Gren  centralizētās siltumapgādes sistēmai, sazinieties ar mūsu speciālistiem, un mēs izskatīsim siltumapgādes ierīkošanas iespējas jebkuram objektam.

  Iespēja pieslēgt ēku centralizētās  siltumapgādes sistēmai tiek izskatīta pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai tā pilnvarotas personas pieteikuma.

  Lai noskaidrotu iespēju ēkas pieslēgšanai centralizētās siltumapgādes sistēmai, jārīkojas sekojoši:

  1. Jāsazinās ar Klientu apkalpošanas centru;
  2. Jāpieprasa Tehniskie noteikumi, ko var saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarotā persona, iesniedzot Gren Klientu apkalpošanas centrā iesniegumu par Tehnisko noteikumu izstrādi ēkas pieslēgšanai centralizētās siltumapgādes sistēmai.

  Iesniegumu iespējams nosūtīt arī elektroniski uz e-pasta adresi: [email protected]

 • 2. Saskaņā ar iesniegumu tiek izsniegti Tehniskie noteikumi, ko sagatavo Gren Tehniskās daļas speciālisti. Noteikumos būs visa informācija, kas nepieciešama siltumtīklu izbūves būvprojekta izstrādei, lai nodrošinātu ēkas siltumapgādi.

  3. Saņemot Gren izstrādātos Tehniskos noteikumus, jāvēršas pie licencēta projektētāja, vienojoties par siltumtīklu un ēkas individuālā siltummezgla izbūves projekta izstrādi.

  4. Projekts jāsaskaņo ar Gren Tehnisko daļu, attiecīgajām pilsētas institūcijām, ēku un zemes īpašniekiem un Jelgavas pilsētas Būvvaldi.

  5. Noslēdzot vienošanos ar Gren Jelgava par siltumtīklu* un ēkas individuālā siltummezgla izbūves darbiem, noteiktajā termiņā Gren Jelgava veic siltumtīklu izbūvi līdz ēkas ievadam un klients nodrošina ēkas iekšējā siltummezgla un apkures sistēmas izbūvi.

  * par iespējām noslēgt līgumu par siltumtīklu izbūvi lūdzam interesēties Klientu apkalpošanas centrā.

 • 6. Izbūves darbiem noslēdzoties, Gren Jelgava Tehniskās daļas speciālisti pieņem ekspluatācijā ēkas individuālo siltummezglu, izsniedz klientam skaitītāju, ko uzstāda pats klients.

  7. Ēkas īpašnieks vai tā pilnvarotā persona Klientu apkalpošanas daļā noslēdz pakalpojuma lietošanas līgumu, un atbilstoši tam uzsāk pakalpojuma izmantošanu.

 • Lai vienkāršotu uzņēmuma un klientu saziņu, esam izveidojuši iesniegumu formas, kuras palīdzēs klientam vienkāršāk pieteikt pakalpojuma nepieciešamību, vai saņemt atzinumu saistībā ar Gren sniegtajiem pakalpojumiem.

  Mēs, protams, pieņemam arī klientu brīvā formā rakstītus iesniegumus, bet gatavās iesniegumu formas vienkāršos klientam iespēju noformulēt savu interesi par piedāvājumu.

  Lai pieteikuma iesniegšana  Jums būtu ērtāka,  mēs piedāvājam iesniegumu un pieteikumu veidus, kurus varat aizpildīt un atsūtīt mums e-pastā: [email protected]

Sazinieties ar Gren!