Klientiem Jelgavā

Gren piegādā saviem klientiem Jelgavā:

siltumenerģiju, sagatavo karsto ūdeni, pēc klientu pieprasījuma apkalpo ēku individuālos siltumpunktus (ISP), kā arī  sagatavo rēķinu par siltumenerģiju un sniegtajiem pakalpojumiem. Klienti var izvēlēties vai nu vienu rēķinu mājai, vai rēķinu katram dzīvoklim daudzdzīvokļu mājā. Par to kopīgi lemj mājas dzīvokļu īpašnieki.

Siltumenerģijas tarifs Jelgavā, 2024. gadā.

MēnesisTarifs, EUR/MWh (bez PVN)
Jūnijs69.12
Maijs69.26
Aprīlis69.26
Marts71.59
Februāris72.39
Janvāris72.39

Icon of heated building

Kas iekļauts rēķinā par patērēto siltumenerģiju?

  • maksājums – Apkure
  • maksājums – Ūdens uzsildīšana
  • maksājums – Siltumenerģijas patēriņš ēkas karstā ūdens piegādes sistēmā (cirkulācija)
  • maksājums – Rēķina sagatavošana
  • maksājums – Individuālā siltumpunkta apkalpošana

Aprēķins par ēkai vai dzīvojamai mājai piegādāto siltumenerģiju, tiek veikts pamatojoties uz siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem, atbilstoši spēkā esošam siltumenerģijas tarifam, kas ir apstiprināts saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Enerģētikas likumu. Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek aprēķināts no kopējā izlietotās siltumenerģijas daudzuma, atņemot siltumenerģijas daudzumu, kas patērēts karstā ūdens uzsildīšanai.

Maksas lielumu nosaka pēc mājas uzstādītā siltā ūdens skaitītāja rādījumiem un aprēķina, reizinot ūdens patēriņu ar siltumenerģijas daudzumu uzsildīšanai un reizinot ar siltumenerģijas tarifu. Šo maksājumu sadala starp dzīvokļa īpašumiem proporcionāli patēriņam.

Aprēķins par siltumenerģijas patēriņu karstā ūdens piegādes sistēmā, jeb cirkulācija, ir maksa par patērēto siltumenerģiju ēkas iekšējos cauruļvados, pa kuriem tiek nodrošināta karstā ūdens plūsma stāvvados, dvieļu žāvētājos, pagrabā un bēniņos izvietotajos cauruļvados.

Kā atsevišķs maksājums – cirkulācija – rēķinā tiek parādīts tikai vasaras periodā, kad nav apkures.

ir maksājums par to, ka uzņēmums Gren Jelgava veic siltumenerģijas patēriņa sadali uz apkuri un karsto ūdeni starp dzīvokļiem atbilstoši metodikai „Patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība Jelgavas pašvaldības teritorijā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” un, pamatojoties uz pārvaldnieka sniegtajiem rakstiskiem norādījumiem, sagatavo un izraksta rēķinus katram dzīvokļa īpašniekam vai īrniekam un veic maksājumu ievadi abonentu uzskaites programmā.

Nosakot maksu par Rēķina sagatavošanu, ir ņemtas vērā izmaksas, kuras uzņēmumam rada tarifā neiekļautā tiešo norēķinu pakalpojuma sniegšana. Rēķina sagatavošanas maksā ir iekļautas izmaksas, kas rodas, lai veiktu: kopējā mājas enerģijas patēriņa sadali uz apkuri, karsto ūdeni un vasarā uz cirkulāciju, izrakstīto rēķinu administrēšanu,  ienākošo maksājumu apstrādi, iedzīvotāju konsultēšanu Klientu apkalpošanas centrā, programmatūras un datu bāzu uzturēšanu un atjaunošanu, u.c.

Šī maksa noteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.876 par papildus sniegtajiem pakalpojumiem, par ko „Gren Jelgava” Siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumā ir vienojusies ar dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopību un mājas pārvaldnieku.

Tiešo norēķinu pakalpojuma maksa neietver rēķina piegādes izmaksas.

Tiem klientiem, kuri nav atteikušies no drukāta rēķina saņemšanas papīra formātā, par šo pakalpojumu no 2023.gada 1.oktobra ir jāmaksā par 0,32 EUR + PVN vairāk, nekā tiem klientiem, kas rēķinu saņem elektroniski vai Gren Klientu portālā- www.mans.gren.lv.

Aicinām klientus nopietni izvērtēt iespēju atteikties no rēķina saņemšanas drukātā veidā. To var izdarīt:

– Rakstot brīvas formas pieteikumu uz e-pastu: [email protected];

– Kļūstot par Gren klientu portāla mans.gren.lv lietotāju un atzīmējot portālā vēlmi atteikties no drukāta rēķina;

Gadījumā, ja „Gren Jelgava” izraksta vienu rēķinu mājai, tad maksājums par rēķina sagatavošanu netiek iekasēts, jo viena rēķina sagatavošanas izmaksas mājai ir iekļautas siltumenerģijas tarifā. Dzīvokļu īpašnieki var lemt, vai rēķinu sagatavošanas pakalpojumu katram dzīvoklim uzticēt veikt „Gren Jelgava”, vai kādai citai kompetentai personai vai uzņēmumam.

ir maksājums par apkopes un remonta darbiem, ko Gren Jelgava veic mājas individuālajā siltumpunktā, saskaņā ar noslēgto līgumu.

Atbilstoši LR spēkā esošai likumdošanai izdevumi par individuālā siltumpunkta apkalpošanu nav iekļauti siltumenerģijas kopējā tarifā.

Individuālo siltumpunktu apkopes un remontu darbi ir atsevišķs pakalpojums un Gren cena šim pakalpojumam mēnesī ir 0,05 EUR/m2 (pieci euro centi par dzīvokļa kopējās platības vienu kvadrātmetru) + PVN.

Katras mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcei ir tiesības izvēlēties un lemt par cita pakalpojuma sniedzēja izvēli un tad Gren Jelgava rēķinos šī pozīcija netiek iekļauta.

Icon of care for environment

Kā var apmaksāt Gren rēķinu?

Rekvizīti – SIA „Gren Jelgava” klientiem – norēķiniem par siltumenerģiju un pakalpojumiem:

SIA „Gren Jelgava”
Reģ.nr.: 50003549231
PVN reģ.nr.: LV50003549231
Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001

Siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums

Dzīvokļu īpašnieki bieži mēdz salīdzināt savus ikmēneša  maksājumus par siltumu un jautā: “Mājas ir vienādas, bet kāpēc rēķini ir atšķirīgi?”

Siltumenerģijas patēriņš vienmēr būs lielāks nerenovētās mājās un lielāki būs arī rēķini par patērēto siltumu, savukārt ēkām, kurās veikti energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi, siltuma patēriņš būs mazāks un izmaksas zemākas. Vislielāko siltuma taupīšanas efektu nodrošina mājas pilnīga renovācija, tomēr pat daļēju uzlabojumu veikšana samazinās gan mājas kopējo siltumenerģijas patēriņu, gan kopējās izmaksas par apkuri.

Zemāk varat apskatīt siltumenerģijas patēriņa salīdzinājumu ēkās Jelgavā.

Siltumenerģijas patēriņš Jelgavā, 2024

Janvāris, 2024

Februāris, 2024

Marts, 2024

Aprīlis, 2024

Siltumenerģijas patēriņš Jelgavā, 2023

Janvāris, 2023

Februāris, 2023

Marts, 2023

Aprīlis, 2023

Oktobris, 2023

Novembris, 2023

Decembris, 2023

Siltumenerģijas tarifs Jelgavā, 2023. gadā.

MēnesisTarifs, EUR/MWh (bez PVN)Tarifs mājsaimniecībām ar Valsts atbalstu, EUR/MWh (bez PVN)
Decembris72.39 ——-
Novembris72.39 ——-
Oktobris72.39 ——-
Septembris 71.44 ——-
Augusts 71.44 ——-
Jūlijs 71.44 ——-
Jūnijs71.44——-
Maijs77.32 ——-
Aprīlis87.73Valsts atbalsts mājsaimniecībām tika piemērots no 2022.gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.
Marts90.9379.46
Februāris94.1581.07
Janvāris94.1581.07

Klientiem svarīga informācija:

Piegādes pārtraukumi Jelgavā

Par siltuma un karstā ūdens piegādes pārtraukumiem lasiet:

Šeit

Biežāk uzdotie jautājumi

Visbiežāk uzdotie jautājumi par mūsu produktiem un pakalpojumiem un atbildes uz tiem.

Šeit

Klientu apkalpošanas centra kontakti

Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001

+371 63007055 [email protected]

Darba laiks:

Pirmd. 08:00-19:00; O.- C. 08:00-17:00; Piektd. 08:00-16:00

Se., Sv. un Svētkos – brīvs

Pieteikties Jaunumiem no Gren