Jaunie projekti

Uzņēmuma attīstības un izaugsmes ieceres Latvijā.

Atkritumu reģenerācijas stacija Aconē.

Virzība uz tīrāku vidi un valsts enerģētisko neatkarību.

Uzņēmums Gren izstrādā un nodrošina videi draudzīgas enerģijas risinājumus no  ilgtspējīgas centralizētās siltumapgādes un centralizētās aukstumapgādes līdz atjaunojamās enerģijas un industriālās enerģijas risinājumiem. Gren ir zināms un uzticams enerģijas piegādātājs Ziemeļeiropā  ar vairāk kā 10 gadu pieredzi enerģijas ražotņu būvniecībā un ekspluatācijā .

Lietuvā,  Klaipēdas pilsētā jau kopš 2013.gada un Kauņā kopš 2020.gada piegādājam pilsētas centralizētās siltumapgādes uzņēmumiem siltumenerģiju, kas ražota reģenerācijas stacijās no nebīstamiem sadzīves un rūpniecības atkritumiem. Mūsu  reģenerācijas stacijas nodrošina ilgtspējīgu risinājumu apkurei un elektroenerģijas ražošanai un padara atkritumu apsaimniekošanu ilgtspējīgāku: atkritumi nonāk siltuma un elektroenerģijas ražošanā, nevis atkritumu poligonos.

Atkritumu reģenerācijas stacijās nebīstamos sadzīves un industriālo atkritumu atlikumus, kas nav piemēroti tālākai pārstrādei, izmanto par kurināmo, lai kontrolētā un drošā sadedzināšanas iekārtā ražotu elektroenerģiju un siltumenerģiju.

Reģenerācija – tas nozīmē:

  • ilgtspējīgu resursu izmantošanu un mazāku atkritumu daudzumu poligonos;
  • siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu;
  • tīrāku vidi un sakārtotu infrastruktūru;
  • konkurētspējīgus siltuma tarifus;
  • enerģētisko neatkarību un drošību;
  • investīcijas valsts ekonomikā.

Mūsdienīga un droša atkritumu reģenerācijas stacija, kuru attīsta Ziemeļeiropas enerģētikas uzņēmums Gren – uzņēmums ar lielu pieredzi šādu staciju būvniecībā un ekspluatācijā.

Atrašanās vieta:  Acone

Reģenerācijas apjoms gadā:  150-200 tūkstoši tonnu

Enerģijas avots:  Šķiroti, pārstrādei nepiemēroti nebīstami atkritumi; zemas kvalitātes koksnes atlikumi; citi biomasas atlikumi

Enerģijas avota izcelsmes vieta:  Latvija

Siltuma jauda: 50 – 70 MW

Elektriskā jauda:  15 – 20 MW

Saražotā siltumenerģija: ~ 40 000 mājsaimniecībām

 

Foto: Gren reģenerācijas stacija Klaipēdā

KlaipedaCHP

Projekta īstenošanas laika grafiks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta laika grafiks

Ražošanas process

Ražošanas procesu detalizētāk varat aplūkot ŠEIT
Reģenerācijas process

Enerģijas avots

Gren reģenerācijas stacija enerģijas ieguvei izmantos šķirotus, pārstrādei nepiemērotus nebīstamos sadzīves un rūpnieciskos atkritumus, kas citādi nonāktu atkritumu poligonā. Tāpat tiks izmantoti koksnes atlikumi un zemas kvalitātes biomasa.

Kurināmā piegādes veiks vietējie uzņēmēji slēgta tipa automašīnās un to izkraušana notiks slēgtā, drošā, kontrolētā telpā, novēršot putekļu un aromātu nonākšanu apkārtējā vidē.

Enerģijas ražošana

Atvestais kurināmais materiāls tiek ievietots augstas temperatūras kamerā jeb katlā, kurā temperatūra sasniedz pat 1000 -1100 grādus pēc Celsija.

Ražošanas procesā rodas siltumenerģija, ko izmanto tvaika ražošanai. Tvaiks tiek izmantots turbīnas piedziņai, kas savukārt griež elektroģeneratoru un ražo elektroenerģiju, ko tālāk nodod elektrotīklā.

Tāpat tvaiks tiek izmantots arī siltumenerģijas ražošanai un tā tiek nodota centralizētās siltumapgādes sistēmā.

Pēc reģenerācijas procesa elektromagnēts no izdedžiem atdala melnos metālus un nogādā tos metāllūžņu novietnē.

Modernas sistēmas notver piesārņojošās vielas, lai līdz minimumam samazinātu emisijas.

Vides kontrole

Atvestā kurināmā kvalitāte tiek pārbaudīta vizuāli un ar radiācijas mērītājiem. Neatbilstošas kvalitātes kurināmais netiek pieņemts. Atkritumi tiek  uzreiz  nogādāti slēgtā pieņemšanas telpā, īpašā novietnē.

Reģenerācijas stacija ir projektēta un būvēta tā, lai jebkādu smaku izplūšana ārpus ēkas nebūtu iespējama.

Reģenerācijas stacijā ir izmantotas labākās pieejamās tehnoloģijas, kā arī augsta sadedzināšanas temperatūra virs 850 grādiem pēc Celsija, kas nodrošina kaitīgo vielu iznīcināšanu un nenonākšanu apkārtējā vidē.

Sadegšanas procesam nepieciešamais gaiss tiek nepārtraukti sūknēts no atkritumu pieņemšanas telpas un to izkraušanas novietnes uz kurtuvi, kā rezultātā smaka tiek sadedzināta kopā ar atkritumiem.

Ar īpašu dūmgāzu attīrīšanas sistēmu tiek veikta ražošanas procesā radušos dūmgāzu attīrīšana, nodrošinot būtiski mazākus emisiju apjomus, nekā to pieļauj spēkā esošie normatīvie akti.

Reģenerācijas stacija ir aprīkota ar nepārtrauktu emisiju monitoringa sistēmu, nodrošinot pastāvīgu kontroli un darbības rādītāju pārskatāmu  pieejamību sabiedrībai un kontrolējošajām iestādēm.

Lietuvas ražotnēs veiktie testi apliecina, ka izdedžus var droši izmantot ceļu būvei, ēku pamatiem, bruģēšanai, atkritumu slāņu pārklāšanai poligonos, poligonu slēgšanai un pagaidu ceļu būvei.

Ūdens tvaiki veido 99% no skursteņa izplūdes.

Atlikušie 1% ir rūpīgi kontrolētas un uzraudzītas emisijas.

Virtuālā ekskursija no atkritumiem radītās enerģijas ražotnē Klaipēdā

Klikšķiniet uz saites un dodieties virtuālā ekskursijā uz reģenerācijas staciju Klaipēdā!

Klaipeda W2E CHP

Pieteikties ražotnes apskatei Klaipēdā

Lai pietiektos, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu!

Ekskursija-razotne

Mīti un realitāte par no atkritumiem radītās enerģijas ražošanu

1. mīts

Atkritumu reģenerācijas sektors ir viens no visstingrāk regulētajiem Eiropas industriālajiem sektoriem.

Reģenerācijai tiek izmantotas labākās pieejamās tehnoloģijas, dūmgāzu attīrīšanas filtri un kaitīgo vielu absorbenti.

Reģenerācijas stacijas apkārtējo vidi un cilvēkus ietekmē ievērojami mazāk kā malkas dedzināšana krāsnīs vai atkritumu apglabāšana poligonos un poligonu ilgtermiņa uzturēšana.

2. mīts

Mūsdienīgas atkritumu reģenerācijas stacijas nav kaitīgas apkārtējo iedzīvotāju veselībai.

Atkritumu reģenerācijas sektors ir viens no visstingrāk regulētajiem Eiropas industriālajiem sektoriem, kā rezultātā dioksīnu emisijas no reģenerācijas veido mazāk nekā 0,2% no kopējām industriālajām dioksīnu emisijām.

Pateicoties jaunāko tehnoloģiju dūmgāzu attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai modernās atkritumu reģenerācijas stacijās, dioksīna emisijas pēdējo 30 gadu laikā ir ievērojami samazinājušās, padarot staciju darbību absolūti drošu videi un cilvēkiem.

Lietuvas ražotnēs veiktie testi apliecina, ka izdedžus var droši izmantot ceļu būvei, ēku pamatiem, bruģēšanai, atkritumu slāņu pārklāšanai poligonos, poligonu slēgšanai un pagaidu ceļu izbūvei.

3. mīts

Reģenerācijas stacija ir būvēta tā, lai atkritumu smaka neizplūstu ārpus tās. Atkritumu atvešana notiek slēgta tipa automašīnās un izkraušana notiek slēgtā vidē.

Sadegšanas procesam nepieciešamais gaiss tiek nepārtraukti sūknēts no kurināmā pieņemšanas telpas un atkritumu izkraušanas tilpnes uz kurtuvi, kā rezultātā atkritumu smaka tiek sadedzināta kopā ar atkritumiem un neizplūst apkārtējā vidē.

4. mīts

Tā kā reģenerācijas stacija atradīsies jau esošā  industriālajā zonā,  īpašumu vērtība tās tuvumā  būtiski nemainīsies.

Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā strādājošās  atkritumu reģenerācijas stacijas “Kopenhill” piemērs liecina, ka apkārtējo īpašumu vērtība var arī pat pieaugt.

5. mīts

Atkritumu reģenerācijas staciju izveide iet roku rokā ar augstas kvalitātes otrreizēju pārstrādi un tie viens otru neizslēdz. Atkritumu rašanās novēršana, atkārtota izmantošana un otrreizēja pārstrāde ir fundamentāli nepieciešama, lai sasniegtu aprites ekonomikas mērķus.

Reģenerācijas stacijās tiek izmantoti tikai tādi atkritumi, kurus Latvijā nav iespējams pārstrādāt, vai kuru pārstrāde ir ļoti sarežģīta, un kuri citādi nonāktu poligonos.
Reģenerācija aizstāj fosilo kurināmo ar daļēji atjaunojamu alternatīvu.

Iespēja izmantot pārstrādei nepiemērotos atkritumus lietderīgai enerģijas ieguvei, veicinās atbildīgāku iedzīvotāju attieksmi pret atkritumu šķirošanu.

Vairāk par projektu var uzzināt, jautājot uzņēmuma pārstāvjiem

Kontakti Latvijā

Saņemt jaunumus par projektu