Ilgtspēja

Integrētās vadības sistēma

Uzņēmumos Gren JelgavaGren Latvija un Gren Daugavpils ir ieviesta Integrētās vadības sistēma, kas apliecina uzņēmumu darbības atbilstību kvalitātes un labas pārvaldības prasībām.

 

Kvalitātes vadības sistēma ISO 9001:2015

Sertifikāts ISO 9001:2015 apliecina kvalitatīvu vadības un kontroles sistēmas darbību. Klientiem un sadarbības partneriem tas sniedz pārliecību par to, ka uzņēmums rūpējas par savu pakalpojumu kvalitāti, uzturot kvalitātes vadības sistēmu, periodiski izejot neatkarīgu auditoru pārbaudi un apliecinot sistēmas efektivitāti ar sertifikātu. Tāpat šis sertifikāts apliecina, ka uzņēmumā strādā kompetents un profesionāls personāls, kas darbojas pēc izstrādātām noteiktām kvalitātes vadības procedūrām.

 

Vides pārvaldības sistēma ISO 14001:2015

Sertifikāts ISO 14001:2015 apliecina, ka uzņēmumā izstrādātā un ieviestā Vides pārvaldības sistēma tiek vērtēta pēc labākās prakses standarta un atbilst šī standarta prasībām, uzņēmumā pastāvīgi tiek nodrošināta darbības atbilstība vides normatīvo aktu prasībām un uzņēmuma virzība ir uz nepārtrauktu snieguma uzlabojumu vides aizsardzības jomā un dabas resursu racionālā izmantošanā.

 

Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēma ISO 45001:2018

Sertifikāts ISO 45001:2018 apliecina uzņēmuma apņemšanos rūpēties par darbinieku arodveselību un darba drošību (ADD). ADD pārvaldības sistēma ļauj mērķtiecīgi mazināt uzņēmuma arodveselības un darba drošības riskus un īstenot atbilstošu politiku un mērķus, ievērojot normatīvās prasības.

 

Energopārvaldības sistēma EN ISO 50001:2018

Sertifikāts EN ISO 50001:2012 apliecina, ka uzņēmums savā darbībā padara enerģijas izmantošanu efektīvāku, nodrošina sistemātisku enerģijas patēriņa kontroli, analīzi un energoefektivitātes uzlabojumus, uzlabo darbības efektivitāti, vienlaikus sekmējot ietekmes uz vidi mazināšanos.

Atbilstība kvalitātes un labas pārvaldības standartu prasībām.

Uzņēmumos Gren JelgavaGren Latvija un Gren Daugavpils ir ieviesta Integrētās vadības sistēma, kas apliecina uzņēmumu darbības atbilstību ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 kvalitātes un labas pārvaldības standartu prasībām.

ISO-BV-Logo

IVS sertifikāti

Gren Latvija IVS sertifikāti

Gren Jelgava IVS sertifikāti

Gren Daugavpils IVS sertifikāti

Gren Rīga IVS serifikāti

Gren grupa ir viens no lielākajiem ilgtspējīgas un sertificētas biomasas pārstrādātājiem Latvijā.

Esam apņēmušies sniegt ieguldījumu valsts ilgtspējības attīstības mērķu sasniegšanā un īstenojam to savā darba ikdienā – biomasas enerģijas ražošanā. Mēs izmantojam koksnes biomasu, kas iegūta no atbildīgi apsaimniekotiem mežiem un koksnes pārstrādes cikliem. Nodrošinām vides aizsardzības prasību ievērošanu, pievēršot uzmanību nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai vides un ekonomikas integrētai un līdzsvarotai attīstībai.

Mēs brīvprātīgi apņemamies veicināt ilgtspējīgu mežsaimniecību un cīņu pret nelikumīgu mežizstrādi un tirdzniecību, kontrolējot koksnes izsekojamību visos posmos.

Mēs atbalstām un ievērojam starptautiskās vadlīnijas attiecībā uz vidi, cilvēktiesībām, darba apstākļiem, korupcijas un ēnu ekonomikas apkarošanu.

Gren apņemšanās izpildi apliecina SURE EU verifikācijas shēmas auditi un saņemtie sertifikāti.

Koksnes šķelda

SURE sertifikāti

Gren RĪga SURE sertifikāts, 2024

Gren Latvija SURE setifikāts, 2024