ESG ziņojums

2023. gads Gren bija nozīmīgs mūsu vides, sociālo un pārvaldības (ESG) pasākumu ziņā.

Pirmo ESG ziņojumu Gren publicēja 2024. gada 11. aprīlī. ESG ziņojumā par 2023. gadu mēs aprakstām mūsu sasniegumus un apņemšanos nodrošināt vides, sociālo un pārvaldības ilgtspēju, kā arī mūsu ESG stratēģijas tēmas un virzītājspēkus.

Gren ESG ziņojums, 2023 (angļu val.)

ESG Report cover