Stratēģija

Nākotnes enerģija top šodien.

Uzziniet vairāk par uzņēmuma stratēģiju

Mēs ticam, ka saudzīga attieksme pret apkārtējo vidi dod labumu cilvēkiem, sabiedrībai un uzņēmējdarbībai.

Gren ir Ziemeļeiropas enerģētikas uzņēmums, kas ražo tīru enerģiju un piedāvā enerģijas risinājumus  ilgtspējīgai centralizētajai siltumapgādei, atjaunojamai un industriālai enerģijai.

Mūsu piedāvātie enerģijas ieguves risinājumi ir videi draudzīgi, droši un ilgtspējīgi, un sniedz klientiem ērtības un komfortu. Kopā ar mūsu klientiem un partneriem mēs esam ceļā uz ilgtspējīgiem panākumiem, veicinot dekarbonizācijas mērķu sasniegšanu.

Gren šobrīd strādā Igaunijā, Somijā, Latvijā, Lietuvā un Apvienotajā Karalistē. Uzņēmumam ir ambiciozi izaugsmes plāni paplašināt savu uzņēmējdarbību, aktīvi meklējot jaunus efektīvus risinājumus un izaugsmes iespējas.

Latvijā mēs strādājam Jelgavā, Rīgā, Gulbenē un Daugavpilī, piedāvājot saviem klientiem ilgtspējīgu centralizētās siltumapgādes pakalpojumu un Jelgavā arī ēku individuālo siltumpunktu apkalpošanu. Mēs ražojam arī elektroenerģiju, kā arī piedāvājam klientiem industriālos enerģijas risinājumus.

Mūsu mērķis

Gren pastāv, lai piedāvātu enerģijas risinājumus cilvēkiem, uzņēmumiem un sabiedrībai. Mēs domājam par mūsu kopīgo nākotni, nākamajām paaudzēm un vēlamies palīdzēt veidot labāku un ilgtspējīgāku dzīves kvalitāti. Un mēs to darām tagad – jo nākotne tiek veidota šodien.

Mūsu virziens ir ilgtspējīgi panākumi

Mēs esam ceļā, kas ir kopīgs mums, mūsu klientiem un visām iesaistītajiem partneriem. Esam pārliecināti, ka saudzīga attieksme pret apkārtējo vidi dod labumu cilvēkiem, sabiedrībai un uzņēmējdarbībai. Ieguvēji ir visi. Mēs tos saucam par ilgtspējīgiem panākumiem.

Mēs radām enerģiju, kas palīdz mūsu klientiem, sadarbības uzņēmumiem un pilsētām augt, attīstīties un īstenot savas ieceres.

Valstis, kurās strādājam

Mūsu stratēģija

Mūsu uzņēmuma stratēģijas pamatā ir uzņēmuma mērķis un vērtības, kas palīdz mums virzīties izvēlētajā  virzienā.

Mūsu uzņēmuma stratēģijas virzītājspēks ir mūsu darbinieki – tieši darbinieki īsteno mūsu stratēģiju. Viena no mūsu uzņēmuma prioritātēm ir darba drošība, kā arī vide un sabiedrība. Mēs vienmēr cenšamies būt labākie visā, ko darām.

Mūsu stratēģijas centrā ir mūsu klienti. Mēs tiecamies attīstīt un paplašināt esošo darbību, nodrošinot labākos siltumapgādes un aukstumapgādes risinājumus mūsu klientiem un sabiedrībai kopumā, kā arī pielāgotus enerģijas risinājumus rūpnieciskajiem klientiem. Mēs esam apņēmības pilni augt. Tādēļ aktīvi meklējam jaunus, efektīvus risinājumus un  jaunas izaugsmes iespējas ārpus mūsu esošajiem uzņēmumiem.

augsme Gren ir būtiska. Sekmīga tās īstenošana padara mūs atšķirīgus no citiem enerģētikas uzņēmumiem. Lai izaugsme būtu veiksmīga, ir jārūpējas par klientu vajadzībām un jārod labākie risinājumi to īstenošanai. Uzvarai  konkurences apstākļos ir nepieciešams stabils un efektīvs darbības pamats, ko varam izmantot enerģētikas risinājumiem saviem klientiem.

Augošs uzņēmums piesaista labākos nozares talantus, kas palīdz iedzīvināt uzņēmuma stratēģiju.

Mūsu vērtības

Mūsu vērtības ir: uzticēšanās, cieņa, risinājumu meklēšana un rūpes par klientu.

Tie ir principi, kas vada mūs kā uzņēmumu, kā komandu un kā indivīdus.

Visam, ko mēs darām, pamatā ir uzticēšanās. Uzticēšanās darbību caurspīdīgumam, godīgumam, atklātībai un drosmei.

Cieņa mūs un mūsu rīcību vada katru dienu. Mēs cienām un respektējam cilvēkus, viņu viedokļus un idejas, viņu labklājību un drošību. Mēs cienām vidi, sabiedrību un mūsu planētu.

Uz risinājumu orientēta domāšana vada mūs mūsu biznesā. Mēs esam partneris, kas ir vērsts uz klientiem nepieciešamo risinājumu atrašanu.

Klienti ir pelnījuši mūsu nedalīto uzmanību. Mēs cenšamies būt partneris , kas virza klientu biznesu –  ieklausoties, risinot klienta problēmas un rodot viņiem jaunas iespējas.

Icon of joined hands Icon of joined hands

Uzticēšanās

Uzticēšanās ir pamatā visam, ko mēs darām. Uzticēšanās vairo uzticēšanos. Cilvēkiem, komandām, uzņēmumiem un sabiedrībai kopumā. Tāpēc uzticēšanās ir mūsu darbības pamatā. Uzticēšanās nozīmē godīgumu, atklātību un drosmi. Mēs ticam, ka ir svarīgi paust savu viedokli, runāt patiesību un rīkoties pareizi. Būt godīgiem pašiem pret sevi. Vienmēr.

Icon of handshake Icon of handshake

Cieņa

Mūs un mūsu rīcību vada patiesa cieņa vienam pret otru. Mēs cienām cilvēkus, viņu uzskatus un idejas, viņu labbūtību un drošību. Neatkarīgi no tā, vai tie ir mūsu darbinieki, mūsu klienti vai mūsu sadarbības partneri. Un tikpat svarīgi ir tas, ka mēs cienām vidi, sabiedrību un mūsu planētu. Vienmēr cenšamies būt labāki. Visā, ko darām.

Icon of puzzle with missing piece Icon of puzzle

Risinājumu meklēšana

Mūsu uzņēmējdarbību raksturo uz risinājumu vērsta domāšana. Patiess partneris ceļā uz attīstību ir tāds, kurš ir orientēts atrast risinājumus. Tāds, kurš iedvesmo un mudina virzīties uz priekšu. Mēs strādājam dinamiski, ātri un elastīgi pielāgojamies jaunajām tendencēm. Saskaroties ar izaicinājumiem, mēs neslēpjamies un nebēgam, bet izmantojot izdomu un atjautību, zinātkāri un iniciatīvu, meklējam jaunus risinājumus un jaunas, inovatīvas iespējas. Jo mūsu darbs ir mūsu sirdslieta.

Icon of message pills Icon of message pills

Rūpes par klientu

Mūsu klienti ir pelnījuši nedalītu uzmanību. Mēs cenšamies būt kopā ar katru klientu ceļā uz viņa panākumiem. Ieklausoties, atrodot labākos risinājumus un piedāvājot jaunas iespējas. Katru dienu. Veicot savus pienākumus, atbalstot un palīdzot, mēs sniedzam klientiem vairāk, nekā viņi no mums sagaida. Mūsu klienti ir pelnījuši tieši tādu attieksmi.

Enerģijas risinājumi nākotnei

Mēs cienām planētu un uzņemamies atbildību par savu lomu klimata pārmaiņus mazināšanā. Tāpēc mēs atbalstām globālos SEG samazināšanas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības mērķus. Tas ir par rīcību, nevis attaisnojumiem.

Forest

Pieteikties Jaunumiem no Gren