Mūsu strateģija

Mūsu uzņēmuma stratēģijas pamatā ir uzņēmuma mērķis un vērtības, kas palīdz mums  virzīties izvēlētajā  virzienā uz ilgtspējīgiem panākumiem.

Mūsu uzņēmuma stratēģijas virzītājspēks ir mūsu darbinieki – tieši darbinieki īsteno mūsu stratēģiju. Viena no mūsu uzņēmuma prioritātēm ir darba drošība, kā arī vide un sabiedrība. Mēs vienmēr cenšamies būt labākie. Visā, ko darām.

Mūsu stratēģijas centrā ir mūsu klienti. Mēs tiecamies attīstīt un paplašināt esošo darbību, nodrošinot labākos siltumapgādes un aukstumapgādes risinājumus mūsu klientiem un sabiedrībai kopumā. Un mēs esam apņēmības pilni augt. Mēs aktīvi meklējam jaunus, efektīvus risinājumus un  jaunas izaugsmes iespējas.

 

Mūsu stratēģiskās iniciatīvas:

 • Piedāvāt uzņēmumiem industriālos enerģētikas pakalpojumus

  Sekmēt uzņēmumu attīstību ar Gren Energy Service, nodrošinot nevainojamu energoapgādi un ūdensapgādi uzņēmumiem, lai mūsu klienti varētu veltīt visu uzmanību savam biznesam.

  Gren industriālie enerģētikas pakalpojumi: siltumapgāde, aukstumapgāde, ūdensapgāde, atkritumu apstrāde, ar elektroapgādi saistīti pakalpojumi.

 • Attīstīt „Greenfield“ projektus

  Mēs vēlamies stiprināt savu pozīciju un augt enerģijas ražošanas jomā: gan koģenerācijas staciju – CHP, atkritumu koģenerācijas staciju – W2E, Bio-katlu māju attīstīšanā, gan vēja, saules izmantošanā enerģijas ražošanai.

  Attīstīt jaunus centralizētās siltumapgādes un aukstumapgādes tīklus.

 • Paplašināt uzņēmuma darbību vietējā tirgū

  Attīstīt mūsu biznesu, investējot esošajos enerģētikas uzņēmumos un aktīvos vietējā tirgū Baltijā.

  Rast sinerģijas, lai kopā radītu ilgtspējīgu vērtību mūsu klientiem, sabiedrībai un videi.

  Palīdzēt atraisīt jauniegādāto uzņēmumu un šo uzņēmumu darbinieku potenciālu, lai jau šodien kopā radītu nākotnes enerģiju.

  Ar savām zināšanām un pieredzi, atbalstīt reģiona zaļo pārveidi.

 • Nodrošināt izcilību izaugsmei

  Nodrošināt un uzlabot esošā biznesa darbības rādītājus un tā izaugsmi.

  Izveidot platformu izaugsmes iniciatīvām – efektīvi integrēt iegādātos uzņēmumus, industriālos enerģijas risinājumus, «greenfield» projektus.

  Veidot uzņēmumā Gren nepārtrauktas attīstības kultūru.

 • Paplašināt uzņēmuma darbību ārpus Baltijas valstīm

  Paplašināt biznesa darbību, investējot esošos enerģētikas uzņēmumos un aktīvos ārpus Baltijas valstīm, un palielināt tirgus potenciālu mūsu piedāvātajiem risinājumiem.

  Palielināt biznesa iespējas jaunos tirgos citās valstīs.

  Jaunajos tirgos aktīvi iesaistīties enerģijas ražošanas pārveidē un ilgtspējīgāku risinājumu ieviešanā.

  Izmantot Baltijas valstīs uzkrāto pieredzi enerģētikas nozares pārveides virzīšanai.