Mūsu paveiktais

Mūsu portfolio jeb mūsu paveikto darbu piemēri.

Mūsu ražotnes atrodas Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Lielbritānijā. Visas ražotnes atbilst ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 vadības sistēmas standartu prasībām.

Icon of heated building

82*

Mūsu enerģijas ražotnes Icon of heated building
Icon of regenerative energy

1,314 MW

Kopējā ražošanas jauda Icon of regenerative energy
Icon of care for people

2.3 TWh

Pārdotais siltums Icon of care for people
Icon of green energy light bulb

0.7 TWh

Pārdotā elektroenerģija Icon of green energy light bulb

(*Ieskaitot saistītos centralizētās siltumapgādes uzņēmumus)

Igaunija

Igaunijā mēs koncentrējamies uz tādu ilgtspējīgu enerģijas risinājumu izstrādi, kas apmierina vietējās sabiedrības vajadzības un nodrošina komfortu mūsu klientiem.

Tartu un Pērnavā ar tīru, uzticamu un ērtu centralizēto siltumapgādi apgādājam rūpniecības uzņēmumus, mājokļu asociācijas un individuālās mājas. Tas tiek ražots mūsu biomasas koģenerācijas stacijās, no vietējās un atjaunojamās enerģijas. Tāpat varam nodrošināt siltumu klientiem, izmantojot tikai siltuma apkures katlu (HOB) stacijas, kas kurināmas ar biomasu un gāzi, kā arī atkārtoti izmantojot atlikuma  siltumu no vietējās rūpniecības, piemēram, vietējās tipogrāfijas Tartu.

Centralizētā dzesēšana ir mūsu jaunākā enerģijas ražošanas metode – Tartu, Igaunijā mēs atklājām pirmo dzesēšanas iekārtu Baltijas reģionā, kurā kā dzesetāju izmanto upes ūdeni. Mūsu centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas tīkli ir savienoti, izmantojot siltumsūkņus, veidojot integrētu energosistēmu.

Gren Igaunijā strādā atbilstoši ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 integrētās pārvaldības sistēmas standartu prasībām.

Biomasas izmantošana siltuma un elektroenerģijas ražošanai Tartu

Mūsu ražotne Tartu ražo siltumu un elektroenerģiju izmantojot biomasu – vietējo koksnes šķeldu un kūdru. Liela daļa kūdras tiek iegūta mūsu pašu kūdras atradnēs. Ražotne nodrošina centralizēto siltumapgādi aptuveni 1900 biznesa klientiem un 72 000 pilsētas  iedzīvotājiem. Mūsu ražotne ir viena no efektīvākajām un progresīvākajām ražotnēm Igaunijā.

Gren Tartu

Biomasas izmantošana siltuma un elektroenerģijas ražošanai Pērnavā

Mūsu ražotne Pērnavā ražo siltumu un elektroenerģiju, izmantojot vietējos bioresursus, un nodrošina centralizēto siltumapgādi aptuveni 890 klientiem un 19 000 iedzīvotājiem. Mūsu saražotā elektroenerģija tiek pārdota NordPool un citiem lieliem rūpnieciskiem klientiem. Esam uzsākuši virkni jaunu produktu pārdošanu vietējiem rūpnieciskajiem klientiem –  piegādājam tiem tvaiku un nodrošinām tiešo elektroenerģijas pieslēgumu.

Gren Parnu

Tartu

Mums ir videi draudzīga un augstas efektivitātes centralizētās dzesēšanas ražotne Tartu. Tā atrodas pie Emajõgi upes un izmanto upes vēso ūdeni kā dabīgu dzesēšanas resursu.

DC-Tartu

Centralizētās dzesēšanas ražotne Pērnavā

Mūsu centralizētās dzesēšanas ražotne Pērnavā izmanto Pērnavas upes ūdeni kā dabīgu dzesēšanas avotu,  un tai ir iespējas pieslēgt savu tīklu ikvienai pilsētas centra publiskai ēkai. Mums ir sadarbība arī, piemēram, ar tirdzniecības centru “Pärnu Keskus”.

DC-Parnu

Aardla centralizētās dzesēšanas ražotneTartu

Aardla district cooling plant’s initial capacity was designed to serve Lõunakeskus – It’s the largest shopping and leisure centre in Southern Estonia. We supply the centre and the buildings nearby.

Aardla centralizētās dzesēšanas ražotnes sākotnējā jauda bija paredzēta tirdzniecības centra Lõunakeskus apkalpošanai – tas ir lielākais iepirkšanās un atpūtas centrs Dienvidigaunijā. Šobrīd ar centralizēto dzesēšanas risinājumu no šīs  ražotnes apgādājam tirdzniecības centru un tuvumā esošās ēkas.

Latvija

Jelgavā un Daugavpilī mēs ražojam enerģiju, izmantojot vietējos energoresursus, piegādājam klientiem siltumu un strādājam, lai mūsu darbībām būtu pozitīva ietekme uz vidi.

Jelgavā esam centralizētās siltumapgādes operators un nodrošinām mājsaimniecības, sabiedriskās ēkas un uzņēmumus ar ilgtspējīgu un uzticamu siltumapgādi, kas ražota no vietējiem, atjaunojamiem resursiem. 92% no Jelgavas siltuma ražošanas nodrošina atjaunojamie energoresursi.

Daugavpilī strādājam ar pilsētas centralizētās siltumapgādes operatoru, piegādājot aptuveni 15% no pilsētas apkurei nepieciešamās siltumenerģijas. Siltumenerģiju piegādājam arī centralizētās siltumapgādes sistēmai Rīgā.

Mēs elektroenerģijas ražošanai galvenokārt izmantojam atjaunojamos energoresursus – biomasu un vēju. Saražoto elektroenerģiju pārdodam NordPool biržā un arī lieliem rūpnieciskiem klientiem.

Siltuma un elektroenerģijas ražošana no biomasas Jelgavā

Mūsu koģenerācijas stacija Jelgavā izmanto vietējos atjaunojamos energoresursus – primāri šķeldu – centralizētās siltumapgādes nodrošināšanai aptuveni 16 000 mājsaimniecību un 173 juridiskajiem  klientiem. Lielākā šāda veida ražotne Latvijā ir uzlabojusi centralizētās siltumapgādes vispārējo efektivitāti un drošību, samazinot CO2 emisijas no siltuma ražošanas par 90%. Strādājam pie jauna degvielas dažādošanas projekta, kas biomasai ļaus pievienot līdz 35% sadedzināšanai iepriekš sagatavotu atkritumu.

Siltuma un elektroenerģijas ražošana no biomasas Rīgā

Mūsu biomasas koģenerācijas stacija Rīgā ražo elektrību un siltumu no vietējā,  atjaunojamā energoresursa: koksnes šķeldas. Siltumenerģija tiek nodota pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmai.

Gren Rīga

Lietuva

Lietuvā darbojamies Akmenė, Joniškis, Kauņā, Klaipėda, Švenčionys, Trakai, Viļņā un Visaginā. Mēs ražojam ilgtspējīgus, tīrus enerģijas risinājumus no sadzīves un rūpniecības atkritumiem. Mēs piegādājam drošu un efektīvu centralizēto siltumapgādi, kas ražota galvenokārt no biodegvielas, kā arī mēs piegādājam klientiem gāzi.

Klaipēdā un Kauņā piegādājam pilsētas centralizētās siltumapgādes uzņēmumiem siltumenerģiju, kas ražota no drošiem sadzīves un rūpniecības atkritumiem, kā arī enerģiju no biodegvielas. Mūsu koģenerācijas stacijas nodrošina ilgtspējīgu risinājumu apkurei un padara atkritumu apsaimniekošanu ilgtspējīgāku. Atkritumi nonāk siltuma un elektroenerģijas ražošanā, nevis poligonos. No šiem atkritumiem saražotā elektroenerģija tiek pārdota NordPool.

Akmenė, Joniškis, Švenčionys un Trakai pilsētās mēs iedzīvotājiem un uzņēmumiem piegādājam efektīvu centralizēto siltumapgādi, kas ražota no vietējām biodegvielām un dabasgāzes. Viļņā un Visaginā darbojamies kā neatkarīgi siltuma ražotāji.

No atkritumiem ražota enerģija Klaipēdā

Mūsu koģenerācijas stacija Klaipēdā ir pirmā no atkritumiem iegūtās enerģijas ražotne Lietuvā. Tā siltuma ražošanai iedzīvotājiem un vietējiem uzņēmumiem izmanto nebīstamus sadzīves un rūpniecības atkritumus un biodegvielu.  Rūpnīcas ražošanas iekārtās gadā var sadedzināt līdz 255 tūkstošiem tonnu atkritumu un biodegvielas. Šī tīrā un efektīvā enerģijas ražošanas metode ir palīdzējusi nenogādāt atkritumu poligonos vairāk nekā 1,5 miljonus tonnu atkritumu.  Rūpnīca ir kļuvusi par enerģētikas nozares vadošo piemēru atkritumu apsaimniekošanā un efektivitātes palielināšanā.

No atkritumiem ražotā enerģija Kauņā

Šī koģenerācijas stacija, kurā enerģiju ražo no atkritumiem, izmanto iedzīvotājiem un vietējiem uzņēmumiem drošus sadzīves un rūpniecības atkritumus. UAB “Ignitis grupė” ir otra šāda veida ražotne valstī. Rūpnīcas atkritumu sadedzināšanas iekārtas gadā var sadedzināt 255 tūkstošus tonnu atkritumu. Mūsu Kauņas koģenerācijas stacija tika uzbūvēta, lai tā atbilstu Lietuvas enerģētikas kopējai stratēģijai.

Kaunas W2E CHP

Lielbritānija

2023. gadā Gren iegādājās atkritumu un biomasas resursu tīklu Lielbritānijā, kam ir būtiska nozīme enerģijas pamatslodzes ražošanā un atkritumu samazināšanā poligonos.

Gren plāno ieguldīt līdz 1 miljardam sterliņu mārciņu centralizētās siltumapgādes un vietējās energosistēmās, kas piegādās zaļo enerģiju vairāk nekā 200 000 māju un tūkstošiem uzņēmumu Apvienotajā Karalistē, cita starpā ar objektiem Vikā, Šefīldā un Notingemā.

Mēs piegādājam siltumu un elektroenerģiju mājām, uzņēmumiem, slimnīcām, skolām, lauku saimniecībām un ražotnēm visā Apvienotajā Karalistē. Mēs izstrādājam un piegādājam enerģijas risinājumus, sākot no centralizētās siltumapgādes līdz industriāliem enerģijas risinājumiem, lai nodrošinātu klientu un sabiedrības vajadzības pēc enerģijas. Mūsu vietējiem risinājumiem ir būtiska nozīme elastīgas un gudras enerģētikas nākotnes nodrošināšanā. Decentralizēti enerģijas risinājumi ir ar zemām CO2 emisijām un efektīvi, piedāvājot lietotājiem lielāku izvēli un enerģijas izmaksu kontroli.

Koģenerācijā ražots siltums un elektroenerģija

Koģenerācija ir ļoti efektīvs process, kurā siltums un elektroenerģija tiek ražoti vienā procesā.  Vienlaikus ražojot siltumu un elektroenerģiju, koģenerācija var samazināt oglekļa emisijas pat par 30% salīdzinājumā ar citām enerģijas ražošanas metodēm,  kā piemēram katlumājas.

Gren Energy Ltd's Ignis Wick District Heat Network Energy Centre

Elektrība vietējām apkaimēm un uzņēmumiem

Mūsu koģenerācijas stacijas ražo elektroenerģiju vietējām apkaimēm un uzņēmumiem, kā arī valsts elektrotīklam.

Koģenerācija UK

Pieteikties Jaunumiem no Gren