Klientiem Gulbenē

Gren ir Ziemeļeiropas zaļās enerģijas uzņēmums, kas izstrādā un nodrošināšana ilgtspējīgus enerģijas risinājumus, galvenokārt centralizēto siltumapgādi, izmantojot vietējos un atjaunojamos energoresursus.

Latvijā Gren strādā Jelgavā, Daugavpilī, Rīgā un Gulbenē. Centralizētās siltumapgādes pakalpojumus Gulbenes iedzīvotājiem un uzņēmumiem sniedz uzņēmums “Gren Gulbene”.

Siltuma ražošana

Gulbenes pilsētai nepieciešamo siltuma ražošanas jaudu nodrošina:

  • šķeldas katls Nākotnes ielā 7 un
  • koģenerācijas stacija Miera ielā 17, kas no 2012.gada Gulbenes pilsētā ražo siltumu un elektrību.
Gren Gulbene, Miera iela 17

Klientu apkalpošana

Klientu apkalpošanas nodaļa atrodas Gulbenē, Nākotnes ielā 7.

Darba laiks: Darba dienās no 08:00 – 17:00 (Pārtraukums no 12:00 – 13:00)

Sestdienās, svētdienās un svētku dienās – SLĒGTS

Sazināties ar Klientu apkalpošanas speciālistiem var:

Icon of heated building

65.30

Siltumenerģijas tarifs Gulbenē no 2024.gada jūnija (EUR/MWh bez PVN) Icon of heated building
Jūnijā siltumenerģijas tarifs SIA “Gren Gulbene” klientiem Gulbenē samazinās un ir 65,30 EUR/MWh (bez PVN), un tas ir par 8,57 % zemāks nekā siltumenerģijas tarifs maijā – 71,42 EUR/MWh (bez PVN).
Vairāk lasiet Jaunumos!

Klientu norēķini par siltumenerģiju Gulbenē (EUR/m2)

Aprīlis, 2024

Marts, 2024

Februāris, 2024

Janvāris, 2024

Decembris, 2023

Novembris, 2023

Oktobris, 2023

Aprīlis, 2023

Marts, 2023

Februāris, 2023

Janvāris, 2023

Decembris, 2022

Silltumenerģijas patēriņa salīdzinājums ēkās Gulbenē

Aprīlis, 2024/2023

Marts, 2024/2023

Februāris, 2024/2023

Janvāris, 2024/2023

Jaunākais apkopojums par Siltumenerģijas tarifiem Latvijā

Siltumenerģijas ražošana un piegāde Latvijā ir noteikta kā regulējams pakalpojums, un to regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK), jeb Regulators. Viena no Regulatora funkcijām ir noteikt pakalpojuma cenas, jeb tarifa aprēķināšanas metodiku un noteikt un apstiprināt konkrētā ražotāja siltumenerģijas cenu jeb tarifu. Tarifi ir noteikti euro par megavatstundu (EUR/MWh).

Rekvizīti norēķiniem

Klienti Gulbenē rēķinus par patērēto siltumenerģiju saņem no e-pasta:

Rekvizīti norēķiniem:

Gren Gulbene, SIA

Reģistrācijas numurs: LV44103054135
Juridiskā adrese: Miera iela 17, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Klientu apkalpošana: Nākotnes iela 7, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

AS Citadele banka
SWIFT kods: PARXLV2X
Konts: LV24PARX0012983390003

 

AS Swedbanka
SWIFT kods: HABALV22
Konts: LV85HABA0551051681639

Uzņēmuma rekvizīti, uz kādiem izrakstīt rēķinus par piegādāto preci vai sniegtajiem pakalpojumiem:

SIA “Gren Gulbene”
Reģistrācijas Nr. 44103054135
Juridiskā adrese: Miera iela 17, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Klientu apkalpošanas nodaļas adrese: Nākotnes iela 7, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Banka:

Nordea Bank Abp

Konta Nr. FI0616603001203226

Bankas SWIFT kods:  NDEAFIHH

!! Lūgums visus rēķinus par piegādēm SIA “Gren Gulbene” sūtīt uz e-pastu: [email protected]

Informācija par maksājumiem

  • ABONENTAM apmaksa par attiecīgajā mēnesī izlietoto siltumenerģiju, saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA sagatavoto rēķinu, jāveic līdz nākošā mēneša 24.datumam, pārskaitot naudu uz PIEGĀDĀTĀJA norādīto norēķinu kontu bankā, vai maksājot skaidrā naudā SIA “MAXIMA”, SIA “Firma Madara 89” top! visos veikalos, kā arī NARVESSEN tirdzniecības vietās.
    Rēķins tiek izrakstīts un nosūtīts uz ABONENTA dzīvokļa adresi, vai ABONENTA norādīto elektroniskā pasta adresi katra mēneša sākumā un atzīstams par saņemtu līdz 15.datumam.

Ja rēķina apmaksa par sniegto pakalpojumu tiek kavēta vai netiek veikta pilnībā, tad, pamatojoties uz Civillikuma 1587.pantu un Civilprocesa likuma 1.pantu, PIEGĀDĀTĀJS likumdošanā noteiktajā kārtībā vēršas ar prasību tiesā par parāda piespiedu piedziņu. Šajā gadījumā ABONENTAM jārēķinās ar to, ka būs jāsedz gan galvenais parāds, gan saskaņā ar Civillikuma 1765.pantu tiks aprēķināti likumiskie 6 (seši) procenti no neapmaksātās galvenās pamatparāda summas un saskaņā ar Civilprocesa likuma 41.pantu, būs pienākums papildus segt visus izdevumus, kas saistīti ar tiesvedību.
Atgādinām, ka saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām, dzīvokļa īpašnieka pienākums ir norēķināties par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, t.sk. siltumenerģiju.
Jautājumu gadījumā lūdzam vērsties SIA “Gren Gulbene” klientu apkalpošanas nodaļā, lai būtu iespējams bez kavēšanās atrisināt situācijas, kas var radīt neskaidrības vai pārpratumus.

Datu aizsardzība

SIA “Gren Gulbene” nodrošina EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti” un savā darbībā, kas saistīta ar siltumenerģijas pakalpojumu sniegšanu fiziskajām personām, strikti ievēro ES Regulas prasības, kas garantē abonentu datu aizsardzību pret nelikumīgu piekļuvi un/vai izpaušanu trešajām personām. Datu apstrāde un glabāšana notiek tikai saskaņā ar likumu normu prasībām un tikai tādā apjomā, ciktāl tas nepieciešams konkrētā pakalpojuma nodrošināšanai. Rēķinos, kas tiek izrakstīti un nosūtīti fiziskajām personām par piegādāto pakalpojumu, tiek ieviests ES Regulas nosacījums – Pseidonimizācija, (personas datu apstrāde, ko veic tādā veidā, lai personas datus vairs nav iespējams saistīt ar konkrētu datu subjektu bez papildu informācijas izmantošanas, ar noteikumu, ka šāda papildu informācija tiek turēta atsevišķi un tai piemēro tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati netiek saistīti ar identificētu vai identificējamu fizisku personu), tas nozīmē, ka no rēķina tiks izslēgta informācija par saņēmēja Vārdu un Uzvārdu, saglabājot citu informāciju – Abonenta numurs, kas ļauj tikai pakalpojuma sniedzējam un saņēmējam identificēt konkrēto personu, pamatojoties uz savstarpēji noslēgto pakalpojuma līgumu. Pseidonimizācija neietekmē izrakstītā rēķina pamatotību. Tādējādi, tiek garantēta jūsu personas datu aizsardzību pret tīšu vai nejaušu rēķina nokļūšanu trešo personu rīcībā. Bez tam, tas neradīs papildus izdevumus, klientam saņemot rēķinu. Visa pārējā informācija rēķinā saglabājas nemainīga. Veicot apmaksu, nepieciešams norādīt abonenta numuru vai rēķina numuru un summu.

Personas datu apstrādes paziņojums

Kā veidojas maksa par siltumu un no kā sastāv tarifs?

Dažādās apdzīvotajās vietās tarifi atšķiras, un šīs atšķirības nosaka pakalpojumu sniegšanas nosacījumi – izvēlētie siltumapgādes sistēmas tehnoloģiskie risinājumi, siltumapgādes sistēmas kompaktums un tās tehniskais stāvoklis, kā arī katras apdzīvotās vietas ģeogrāfiskās u.c. īpatnības.

Vairāk uzziniet SPRK skaidrojošajā VIDEO materiālā.

Jūsu viedoklis ir svarīgs.

Klientiem svarīga informācija

Siltumenerģijas piegādes pārtraukumi Gulbenē

Par siltuma un karstā ūdens piegādes pārtraukumiem ziņosim

Šeit

Klientu biežāk uzdotie jautājumi

Jautājumi un atbildes

Šeit

Kontakti klientu apkalpošanai Gulbenē

Klientu apkalpošanas centrs Gulbenē

+371 64471610 [email protected]

Darba laiks:

Darba dienās: 08:00 – 17:00; Se., Sv. un Svētkos – brīvs

Pārtraukums: 12.00 – 13.00

Sazināties ar Gren Gulbenē

Jūsu vārds, uzvārds*
Accepted file types: jpg, pdf, png, word, excel, Max. file size: 50 MB.
Iespēja Jūsu ziņai pievienot dokumentu vai attēlu.

Pieteikties Jaunumiem no Gren