Gren Daugavpilī

Daugavpilī darbojas uzņēmums Gren Daugavpils, kurš piegādā siltumenerģiju, ko ražo no vietējā atjaunojamā resursa – enerģētiskās šķeldas, Daugavpils pilsētas Pašvaldības akciju sabiedrībai “Daugavpils Siltumtīkli”, nodrošinot līdz 15 % no pilsētas centralizētajai siltumapgādei nepieciešamā siltuma.

SIA “Gren Daugavpils” uzsāka darbu centralizētās siltumapgādes jomā 2018. gadā. Visa saražotā  siltumenerģija, izmantojot siltumtīklus, tiek aizvadīta līdz patērētājiem un tiek izmantota Daugavpils iedzīvotāju mājokļu, veikalu, skolu, bērnudārzu un citu objektu apsildīšanai.

SIA “Gren Daugavpils” siltumenerģiju ražo šķeldas katlumāja, kuras jauda ir 15 MW