Gren Daugavpilī

  • Daugavpilī darbojas uzņēmums Gren Daugavpils, kurš piegādā siltumenerģiju, ko ražo gan no vietējā atjaunojamā resursa – enerģētiskās šķeldas, gan no dabasgāzes, Daugavpils pilsētas Pašvaldības akciju sabiedrībai “Daugavpils Siltumtīkli”, nodrošinot ap 40% no pilsētas centralizētajai siltumapgādei nepieciešamā siltuma.

    SIA “Gren Daugavpils” uzsāka darbu centralizētās siltumapgādes jomā 2018. gadā. Visa saražotā  siltumenerģija, izmantojot siltumtīklus, tiek aizvadīta līdz patērētājiem un tiek izmantota Daugavpils iedzīvotāju mājokļu, veikalu, skolu, bērnudārzu un citu objektu apsildīšanai.

    SIA “Gren Daugavpils” rīcībā ir vairākas siltumenerģijas ražošanas iekārtas, kuras optimāli tiek izmantotas efektīvai enerģijas ražošanai:

    • Dabas gāzes siltumenerģijas ražošanas iekārtas ar jaudu līdz  8 MW un
    • Šķeldas katlumāja ar jaudu 15 MW.