Siltumapgāde Gulbenē

Gulbenes pilsēta
 • Ziemeļeiropas zaļās enerģijas uzņēmums Gren ir iegādājies Gulbenes centralizētās siltumapgādes sistēmas operatoru uzņēmumu Bioeninvest.

  Pēc uzņēmuma iegādes ir mainīts SIA “Bioeninvest” nosaukums un turpmāk centralizētās siltumapgādes pakalpojumus Gulbenes iedzīvotājiem un uzņēmumiem turpinās sniegt uzņēmums “Gren Gulbene”.

  Īpašumtiesību un zīmola maiņa uzņēmuma ikdienas darbā ar klientiem, sadarbības partneriem un citām iesaistītajām pusēm būtiskas izmaiņas neienesīs, kā arī neietekmēs uzņēmuma līdzšinējo pakalpojumu vai produktu cenas.


   • Ilgtspējīga enerģijas ražošana un centralizētā siltumapgāde ir Gren  uzņēmumu pamatdarbība.
   • Gren ir  uzticams partneris pilsētām un to iedzīvotājiem nepieciešamās enerģijas ražošanā.
   • Kopš 2008. gada Gren  sekmīgi strādā Jelgavā, kur nodrošina ar ilgtspējīgu un cenas ziņā konkurētspējīgu centralizēto siltumapgādi vairāk nekā 16 000 jelgavnieku mājsaimniecības un aptuveni 200 juridiskos klientus – iestādes, slimnīcas, skolas, bērnudārzus un uzņēmumus.
   • Gren uzņēmumu darbība  Daugavpilī un Rīgā arī ir balstīta uz atjaunojamiem, vietējiem resursiem, kuriem mūsdienu ģeopolitiskajā vidē ir izšķiroša nozīme.
   • Gren speciālistu zināšanas un starptautiskā pieredze nesīs pozitīvu attīstību arī klientiem Gulbenes pilsētā.

  Gren ir Ziemeļeiropas zaļās enerģijas uzņēmums, kas izstrādā un nodrošināšana ilgtspējīgus enerģijas risinājumus, galvenokārt centralizēto siltumapgādi, izmantojot vietējos un atjaunojamos energoresursus. Latvijā Gren strādā Jelgavā, Daugavpilī, Rīgā un Gulbenē.


   

 • Siltuma ražošana

  Gren Gulbene, Miera iela 17

  Gulbenes pilsētai nepieciešamo siltuma ražošanas jaudu nodrošina:

  • šķeldas katls Nākotnes ielā 7 un
  • koģenerācijas stacija Miera ielā 17, kas no 2012.gada Gulbenes pilsētā ražo siltumu un elektrību.
 • Klientu apkalpošana

  Klientu apkalpošanas nodaļa atrodas Gulbenē, Nākotnes ielā 7.

  Darba laiks:

  Darba dienās no plkst. 08:00 – 17:00 (Pārtraukums: 12:00 – 13:00)

  Sestdienās, svētdienās
  un svētku dienās – SLĒGTS

  Sazināties ar Klientu apkalpošanas speciālistiem var:

Informācija klientiem

Siltumenerģijas tarifs Gulbenē no 2023.gada 1. jūnija

  • 76,00

   EUR/MWh (bez PVN)

  • Tarifs Gulbenē

   Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi jaunus SIA “Gren Gulbene” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. No 2023. gada 1. jūnija siltumenerģijas tarifs klientiem Gulbenē samazināsies un būs 76,00 EUR/MWh (bez PVN) jeb par 14,2 % zemāks nekā siltumenerģijas tarifs maijā – 88.60 EUR/MWh (bez PVN).

  • Tarifi Gulbenē šajā apkures sezonā

   1. 2022.gada apkures sezona tika uzsākta ar tarifu 55,71 EUR/MWh (bez PVN) līdz 14.10.2022.
   2. No 15.10.2022. tarifs 97,93 – (97,93 – 68,00) : 2= ar valsts atbalstu 82,96 EUR/MWh (bez PVN).
   3. No  01.12.2022. tarifs 109,39 – (109,39 – 68,00) : 2 = ar valsts atbalstu 88,69 EUR/MWh (bez PVN).
   4. No 01.03.2023. tarifs   93,35 – (93,35 – 68,00) : 2 = ar valsts atbalstu 80,67 EUR/MWh (bez PVN).
  • Tarifa samazinājums no 01.03.2023.

   Iesniegts pieteikums Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) par siltumenerģijas tarifa samazinājumu Gulbenē no 01.03.2023. Plānotais tarifs ir 93,35 – (93,35-*68,00) : 2 = ar valsts atbalstu mājsaimniecībām 80,67 EUR/MWh (bez PVN), publikācija laikrakstā 01.02.2023. “Latvijas Vēstnesis”

   Pamatojoties uz 27.01.2022. “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma” 7.pantu, laika periodā no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim mājsaimniecībām valsts kompensēs 50% no starpības, kas pārsniedz *68,00 EUR/MWh (bez PVN). Maksas samazinājumu mājsaimniecībām SIA “Gren Gulbene” piemēro automātiski ikmēneša rēķinos.

   Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā cenas izmaiņām.

   Paziņojums par noteikto tarifu

  • Tarifs ar 2023. gada 1.jūniju (projekts)

   Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BIOENINVEST”, Reģ. nr. LV 44103054135, juridiskā adrese: Miera iela 17, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401, 2022. gada 30.novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar “Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas” SPRK Nr.1/7 no 14.04.2010.

   Publikācija 08.12.2022. laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

   Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2023. gada 1.jūniju. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar uzņēmuma energoresursu izmaksu izmaiņām.

   Paziņojums tarifa projektu

  • Tarifs no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim

   SIA “BIOENINVEST” dara zināmu, ka saskaņā ar 2022.gada 10.novembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes lēmumu (pielikumā) Nr.246 (prot. Nr.49, 5.p.), ir apstiprināts noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs 109.39 EUR/MWh (bez PVN), publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 

   Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas pakalpojumu tarifu mājsaimniecībām 109.39 – (109.39 – *68,00) : 2 = ar valsts atbalstu 88.695 EUR/MWh (bez PVN) varēs piemērot no 2022.gada 1.decembra līdz 2023.gada 30.aprīlim.

   Pamatojoties uz 27.01.2022. “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma” 7.pantu, laika periodā no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim mājsaimniecībām valsts kompensēs 50% no starpības, kas pārsniedz *68,00 EUR/MWh (bez PVN).

   Siltumenerģijas tarifs var mainīties līdz ar energoresursu cenu izmaiņām tirgū.

   Padomes lēmums

  • Rēķinus turpmāk klienti saņems:

   Savus norēķinus klienti var apskatīt šeit:

   Decembris, 2022

   Janvāris, 2023

   Februāris, 2023

   Marts, 2023

   Aprīlis, 2023

  • Datu aizsardzība

   SIA “Gren Gulbene” (agrāk SIA “BIOENINVEST”) nodrošina EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti” un savā darbībā, kas saistīta ar siltumenerģijas pakalpojumu sniegšanu fiziskajām personām, strikti ievēro ES Regulas prasības, kas garantē abonentu datu aizsardzību pret nelikumīgu piekļuvi un/vai izpaušanu trešajām personām. Datu apstrāde un glabāšana notiek tikai saskaņā ar likumu normu prasībām un tikai tādā apjomā, ciktāl tas nepieciešams konkrētā pakalpojuma nodrošināšanai. Rēķinos, kas tiek izrakstīti un nosūtīti fiziskajām personām par piegādāto pakalpojumu, tiek ieviests ES Regulas nosacījums – Pseidonimizācija, (personas datu apstrāde, ko veic tādā veidā, lai personas datus vairs nav iespējams saistīt ar konkrētu datu subjektu bez papildu informācijas izmantošanas, ar noteikumu, ka šāda papildu informācija tiek turēta atsevišķi un tai piemēro tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati netiek saistīti ar identificētu vai identificējamu fizisku personu), tas nozīmē, ka no rēķina tiks izslēgta informācija par saņēmēja Vārdu un Uzvārdu, saglabājot citu informāciju – Abonenta numurs, kas ļauj tikai pakalpojuma sniedzējam un saņēmējam identificēt konkrēto personu, pamatojoties uz savstarpēji noslēgto pakalpojuma līgumu. Pseidonimizācija neietekmē izrakstītā rēķina pamatotību. Tādējādi, tiek garantēta jūsu personas datu aizsardzību pret tīšu vai nejaušu rēķina nokļūšanu trešo personu rīcībā. Bez tam, tas neradīs papildus izdevumus, klientam saņemot rēķinu. Visa pārējā informācija rēķinā saglabājas nemainīga. Veicot apmaksu, nepieciešams norādīt abonenta numuru vai rēķina numuru un summu.

  • Klientu apkalpošanas nodaļa atrodas Gulbenē, Nākotnes ielā 7.

   Adrese: Nākotnes iela 7, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

   Tālrunis: +371 64471610

   e-pasts klientiem: [email protected]

   Darba laiks

   Darba dienās: 8.00 – 17.00
   Pārtraukums: 12.00 – 13.00

   Sestdienās, svētdienās
   un svētku dienās – SLĒGTS

  • Gren Gulbene

  • Mūsu rekvizīti

   Turpmāk klienti rēķinus par patērēto siltumenerģiju saņems no e-pasta:

   Rekvizīti norēķiniem:

   Gren Gulbene, SIA

   Reģistrācijas numurs: LV44103054135
   Juridiskā adrese: Miera iela 17, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
   Klientu apkalpošana: Nākotnes iela 7, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

   AS Citadele banka
   SWIFT kods: PARXLV2X
   Konts: LV24PARX0012983390003

   AS Swedbanka
   SWIFT kods: HABALV22
   Konts: LV85HABA0551051681639

  • Maksājumi

   • ABONENTAM apmaksa par attiecīgajā mēnesī izlietoto siltumenerģiju, saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA sagatavoto rēķinu, jāveic līdz nākošā mēneša 24.datumam, pārskaitot naudu uz PIEGĀDĀTĀJA norādīto norēķinu kontu bankā, vai maksājot skaidrā naudā SIA “MAXIMA”, SIA “Firma Madara 89” top! visos veikalos, kā arī NARVESSEN tirdzniecības vietās.
   • Rēķins tiek izrakstīts un nosūtīts uz ABONENTA dzīvokļa adresi, vai ABONENTA norādīto elektroniskā pasta adresi katra mēneša sākumā un atzīstams par saņemtu līdz 15.datumam.
  • Kavējumi

   • Ja rēķina apmaksa par sniegto pakalpojumu tiek kavēta vai netiek veikta pilnībā, tad, pamatojoties uz Civillikuma 1587.pantu un Civilprocesa likuma 1.pantu, PIEGĀDĀTĀJS likumdošanā noteiktajā kārtībā vēršas ar prasību tiesā par parāda piespiedu piedziņu. Šajā gadījumā ABONENTAM jārēķinās ar to, ka būs jāsedz gan galvenais parāds, gan saskaņā ar Civillikuma 1765.pantu tiks aprēķināti likumiskie 6 (seši) procenti no neapmaksātās galvenās pamatparāda summas un saskaņā ar Civilprocesa likuma 41.pantu, būs pienākums papildus segt visus izdevumus, kas saistīti ar tiesvedību.
   • Atgādinām, ka saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām, dzīvokļa īpašnieka pienākums ir norēķināties par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, t.sk. siltumenerģiju.
   • Jautājumu gadījumā lūdzam vērsties SIA “Gren Gulbene” klientu apkalpošanas nodaļā, lai būtu iespējams bez kavēšanās atrisināt situācijas, kas var radīt neskaidrības vai pārpratumus.
  • Personas datu apstrādes paziņojums

Sazināties ar Gren

Piegādātājiem

  • Ar šo informējam, ka no 2023. gada 8. februāra Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BIOENINVEST” (turpmāk – Sabiedrība) nosaukums tiek mainīts uz SIA “Gren Gulbene”, pamatojoties uz Sabiedrības vienīgā dalībnieka un Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra pieņemto lēmumu. Turpmāk sadarbībā lūdzam lietot šādus Sabiedrības rekvizītus: 

   SIA “Gren Gulbene” 

   Reģistrācijas Nr. 44103054135

   Juridiskā adrese: Miera iela 17, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

   Klientu apkalpošanas nodaļas adrese: Nākotnes iela 7, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

   Banka:

   Swedbank 

   Konta Nr. LV85HABA0551051681639

   Bankas SWIFT kods: HABALV22

   !! Lūgums visus rēķinus par piegādēm SIA “Gren Gulbene” sūtīt uz e-pastu: [email protected]

Iepirkumi

  • 2022.gada 04.aprīlī Bioeninvest SIA ir izsludinājis cenu aptauju “Kurināmās koksnes šķeldas piegāde Biomasas katlumājai Nākotnes ielā 7, Gulbenē, un koģenerācijas stacijai Miera ielā 17, Gulbenē.”

   Iepirkuma priekšmets: Kurināmās koksnes šķeldas piegāde.

   Līguma izpildes laiks: no 01.06.2022. līdz 31.05.2023.

   Piegādes vieta: Biomasas katlumāja Nākotnes ielā 7, Gulbenē, un koģenerācijas stacija Miera ielā 17, Gulbenē.

   Piedāvājumu iesniegšanas vieta: SIA “Bioeninvest”, Nākotnes iela 7, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401 vai elektroniski sūtot pa e-pastu: [email protected]

   Pasūtītājs: “BIOENINVEST” SIA REĢ.NR. 44103054135 PVN NR. LV 44103054135 ADRESE: MIERA IELA 17, GULBENE, GULBENES NOVADS, LV-4401

   Kontaktpersona: valdes loceklis Agris Libeks, mob.+371 29492126

   Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2022. gada 15. Maijam plkst. 11.00

   Nolikumu cenu aptaujai var saņemt rakstot uz e-pastu: [email protected] vai zvanot pa t. 29492126