• Gren Rīga

  Juridiskā adrese:

  Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Latvija

  Reģ.nr. 40003645722

  e-pasts: info.latvija@gren.com

  Tālr. +37163007055

   

  Koģenerācijas stacijas adrese:

  “Strengu Skujas”, Salaspils pag.

  Salaspils nov., LV-2119

 • Rekvizīti

  SIA “Gren Rīga”

  Reģ.nr.: 40003645722

  PVN reģ.nr.: LV40003645722

  Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001

  Banka SEB A/S

  Konta nr. LV39 UNLA 0055 0012 4914 5

  Bankas kods UNLALV2X