Gren Rīgā

Gren Rīga ir enerģijas ražošanas uzņēmums, kas biomasas koģenerācijas stacijā Rīgas reģionā no vietējā, atjaunojamā energoresursa – šķeldas, ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju. Saražotā siltumenerģija tiek nodota Rīgas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmā.

Koģenerācijas stacija ir aprīkota ar 18 MW HoSt Bio-Energy iekārtu, augstspiediena ūdens cauruļu tvaika katlu un 3,98 MW tvaika turbīnu.

Koģenerācijas stacija ir komercdarbībā kopš 2017. gada.

Komanda

Gren Rīga biomasas koģenerācijas stacijā darbojas profesionāla enerģētikas nozares speciālistu komanda, kuras sastāvā ir gan operatori, gan inženieri un nepieciešamie tehniskie darbinieki.