16.02.2022. (22:10) Avārija siltumtrasē Jelgavā, Lielupes kreisajā krastā

16.02.22

Šovakar, saistībā ar avāriju siltumtrasē, biomasas koģenerācijas stacijā bija neplānota apstāšanās, kā rezultātā nostrādāja automātiskā apstāšanās drošības sistēma, apturot tvaika turbīnu un elektroenerģijas ražošanu. Rezultātā tvaiks tika izvadīts virs ēkas jumta.

Ugunsgrēks koģenerācijas stacijā nav bijis, ēkas izgaismojums tvaika izplūdes laikā ir radījis maldinošu priekšstatu par ugunsgrēku.

Ugunsdzēsēji glābēji kopā ar uzņēmuma pārstāvjiem apsekoja notikuma vietu un tālāka viņu palīdzība nebija nepieciešama. Plkst. 22.10 ugunsdzēsēji glābēji atstāja notikuma vietu.

Šobrīd Lielupes kreisajā krastā ir traucāta siltumenerģijas piegāde. Šobrīd veicam darbus, lai lokalizētu un pēc iespējas ātrāk novērstu avāriju siltumtīklos, un pilnībā atjaunotu siltumenerģijas piegādi Lielupes kreisajā krastā.