17.02.2022. (09:20) Siltumenerģijas piegāde Lielupes kreisajā krastā atjaunota, ir avārijas atslēgums.

17.02.22

6.februāra vakarā Jelgavas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmā tika konstatēta siltumnesēja noplūde, kā rezultātā tika traucēta siltumapgāde klientiem Lielupes kreisajā krastā. Lielupes labajā krastā siltumapgāde netika traucēta un tika nodrošināta nepārtraukti.

Nekavējoties tika sākti darbi avārijas vietas lokalizēšanai. Avārijas vieta tika lokalizēta pirms pulksten vieniem naktī un bojātais posms tika atslēgts no pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas. Siltumapgādes traucējumi klientiem Lielupes kreisajā krastā varēja izpausties kā pazemināta karstā ūdens temperatūra un pazemināta temperatūra apkures sildelementos. Ņemot vērā to, ka siltumapgādes traucējumi bija vērojami apmēram 4 līdz 5 stundas, kā arī ārgaisa temperatūru un ēku siltuma akumulācijas raksturlielumus, mēs ceram, ka temperatūras pazeminājums mūsu klientu dzīvokļos un telpās nav bijis kritisks. Biomasas koģenerācijas stacijas darbība ir pilnībā atjaunota, tā darbojās ikdienas režīmā. Saistībā ar bojājumu un siltumnesēja noplūdi, šobrīd neesam saņēmuši informāciju par nodarītu kaitējumu cilvēku veselībai vai trešās puses īpašumam.

Līdz ar avārijas atslēgumu, šobrīd Jelgavā siltumapgādi nesaņem dzīvojamās ēkas Sudrabu Edžus ielā 1, Raiņa ielā 3 un 3A, Akadēmijas ielā 22, kā arī ēkas Akadēmijas ielā 17, 17b, 21 un 25, Elektrības ielā 6a, 5a, 8, 10 un 10a.

Šobrīd esam sākuši veikt avārijas novēršanas darbus, kas saistīti ar rakšanas darbiem. Tos plānojam pabeigt un siltumapgādi pilnībā atjaunot līdz 17. februāra plkst. 18:00. Gadījumā, ja avārijas novēršanas darbus pabeigsim ātrāk, siltumapgāde klientiem tiks atjaunota agrāk.

16.februāra vakarā, saistībā ar avāriju siltumtrasē, Gren biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā nostrādāja automātiskā apstāšanās drošības sistēma, apturot tvaika turbīnu un elektroenerģijas ražošanu. Rezultātā tvaiks tika izvadīts virs ēkas jumta. Ēkas izgaismojums tvaika izplūdes laikā ir radījis maldinošu iespaidu par uguni. Tomēr vēlamies vēlreiz nomierināt jelgavniekus, ka ugunsgrēks koģenerācijas stacijā nav bijis un šobrīd koģenerācijas stacija turpina darbu, nodrošinot ar siltumenerģiju visu pilsētu, izņemot siltumapgādes tīkliem atslēgto bojāto posmu.

Avārija siltumtrasē un koģenerācijas stacijas tvaika turbīnas īslaicīga apstāšanās nav radījusi draudus cilvēku veselībai, drošībai un videi. Šobrīd vēl precizējam noplūdušā siltumnesēja daudzumu. Siltumtīklu ūdens jeb siltumnesējs ir iekrāsots ar cilvēku veselībai un videi nekaitīgu pārtikas krāsvielu (zaļā krāsā), kas palīdz konstatēt siltumnesēja noplūdes vietas.

Bojātais siltumtrases posms izbūvēts 1976.gadā un ir viens no nedaudziem atlikušajiem nerenovētajiem siltumtīklu posmiem. Jelgavā 98,9% no centralizētās siltumapgādes sistēmas tīkliem ir renovēti vai izbūvēti no jauna. Iepriekšējā avārija Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmā, kad tika traucēta siltumapgāde lielākam klientu skaitam, notika 2016.gada janvārī.