28.01.2022. “Gren Jelgava” iesniedzis SPRK izvērtēšanai priekšlikumu par siltumenerģijas tarifa izmaiņām Jelgavā

28.01.22

SIA “Gren Jelgava” iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) izvērtēšanai priekšlikumu par siltumenerģijas tarifa izmaiņām Jelgavā, kas saistītas ar kurināmā cenu pieaugumu. Plānotais siltumenerģijas gala tarifs Jelgavā ir 63.36 EUR/MWh (bez PVN) un tas ir par 13.3% augstāks nekā spēkā esošais siltumenerģijas tarifs – 55.94 EUR/MWh (bez PVN). Plānots, ka pārskatītais siltumenerģijas tarifs Jelgavā stāsies spēkā šā gada 1. martā.

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

Jelgavā siltumenerģijas ražošana nav atkarīga no viena kurināmā resursa. Siltumenerģijas ražošanā tiek izmantots vietējais, atjaunojamais resurss – šķelda, kas ir galvenais kurināmais, un nelielā apjomā arī dabasgāze. Iespēja siltumenerģijas ražošanā izmantot vairākus kurināmā resursus, ļauj uzņēmumam ātri reaģēt un pielāgoties situācijai kurināmā tirgū, izvēlēties kurināmo, kas ir gan pieejams, gan cenas ziņā izdevīgāks klientiem.

Līdz ar straujo dabasgāzes un citu energoresursu, tostarp degvielas, cenu kāpumu, pēdējo mēnešu laikā izmaiņas vērojamas arī šķeldas cenās. Šķeldas cenas, salīdzinājumā ar dabasgāzi, vienmēr ir bijušas stabilākas un arī šobrīd to kāpums ir mērenāks. Tomēr, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šķeldas tirgus cena ir būtiski pieaugusi, kā rezultātā ir palielinājušās siltumenerģijas ražošanas izmaksas, kas veido siltumenerģijas gala tarifa lielāko komponenti. Tādēļ uzņēmums ir pārskatījis siltumenerģijas tarifu Jelgavā, kas stāsies spēkā no 1. marta. Atjaunojamā energoresursa izmantošana siltumenerģijas ražošanā un iepriekšējos gados Gren veiktie energoefektivitātes uzlabojumi gan siltumenerģijas ražošanā, gan siltumenerģijas pārvadē un sadalē, jelgavniekiem ir ļāvuši izvairīties no krasiem siltumenerģijas tarifa palielinājumiem, kādi šoziem vērojami daudzās Latvijas pilsētās. Siltumenerģijas tarifs Jelgavā, arī pēc palielinājuma, joprojām būs vidējā līmenī valstī.

Šķeldas cenu dinamika Baltpool biržā 2021. – 2022.

Pirms Jelgavā darbu sāka biomasas koģenerācijas stacija, siltumenerģijas tarifs mainījās katru mēnesi līdz ar dabasgāzes cenām. 2012. gadā vidējais siltuma tarifs gadā Jelgavā bija 68.73 EUR/MWh bez PVN, kas ir par 22.9 % augstāks nekā šobrīd spēkā esošais tarifs un par 8.5 % augstāks nekā plānotais siltumenerģijas tarifs pēc 2022. gada 1. marta. Pēc biomasas koģenerācijas stacijas darbības uzsākšanas 2013. gada septembrī, siltumenerģijas tarifs Jelgavā samazinājās un vairs nav piedzīvojis tik straujas svārstības.

Siltumenergijas tarifa attīstības tendence

SPRK ir piešķīris SIA “Gren Jelgava” atļauju kurināmā vai iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā pašai noteikt siltumenerģijas tarifus. Tādēļ gadījumā, ja šīs cenas samazināsies, “Gren Jelgava” siltumenerģijas tarifu attiecīgi pārskatīs un klientiem piemēros zemāku siltumenerģijas tarifu.

Domājot par to, lai jelgavniekiem varētu piedāvāt konkurētspējīgu siltumenerģijas cenu un vēl vairāk uzlabotu kurināmā dažādību, Gren turpina darbu pie siltumenerģijas ražošanas modernizācijas projekta, kas paredz Jelgavas biomasas koģenerācijas stacijā šķeldai pievienot līdz 35% no pārstrādei nepiemērotiem atkritumiem ražotu kurināmo jeb NAIK. NAIK izmantošana biomasas koģenerācijas stacijā ne tikai samazinās kurināmā izmaksas un atstās pozitīvu ietekmi uz siltumenerģijas cenu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, bet arī sekmēs atkritumu pārstrādi un to lietderīgu izmantošanu, kā arī samazinās atkritumu daudzumu, kas nonāk poligonos. Jo vairāk pārstrādei nederīgo atkritumu varēs lietderīgi izmantot siltuma un elektrības ražošanā, jo izdevīgāk tas būs sabiedrībai un videi.