Aizvadīts aukstākais decembris pēdējā desmitgadē

25.01.22

Pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, 2021.gada decembris bijis aukstākais decembra mēnesis pēdējā desmitgadē.

Jelgavā vidējā āra gaisa temperatūra 2021.gada decembrī bijusi mīnus 4,34 ˚C. Salīdzinājumam, 2021.gada novembrī tā bija plus 3,72 ˚C, bet 2020.gada decembrī – plus 0,51 ˚C. Attiecīgi pērn decembrī bija nepieciešams ievērojami lielāks siltumenerģijas daudzums, lai uzturētu ēkās vēlamo komforta temperatūru.

Jelgavā, zemās gaisa temperatūras ietekmē, siltumenerģijas patēriņš 2021. gada decembrī, salīdzinājumā ar 2021. gada novembri, ir pieaudzis par 53.3% (no 19 924.41 MWh novembrī uz 30 540.02 MWh decembrī) un tas atspoguļojas arī rēķinos par decembrī patērēto siltumu.

Siltumenerģijas tarifs Jelgavā ir zem vidējā līmeņa valstī – 55.94 EUR/MWh bez PVN un vidējie maksājumi par siltumu jelgavniekiem decembrī ir robežās no 0.56 EUR/m2 līdz 2.76 EUR/m2.

Zemāks siltuma patēriņš un arī mazāki maksājumi par siltumu ir renovēto māju iedzīvotājiem, kuri ir parūpējušies par savas mājas energoefektivitātes uzlabošanu.

Siltumenerģijas maksājumu salīdzinājums mājas Jelgavā 2020. un 2021. gada decembrī