Aukstais janvāris jūtams lielākos rēķinos par ēku apsildi arī Jelgavā

14.02.24

Aukstais laiks janvārī, kad gaisa temperatūra dažbrīd pat dienas laikā noslīdēja zem mīnus 15 oC atzīmes, šobrīd atspoguļojas saņemtajos apkures rēķinos par janvāra mēnesi. Tie ir pieauguši visa Latvijā, tostarp Jelgavā, kurā ir zemākais siltumenerģijas tarifs starp Latvijas valstspilsētām.

Jelgavā vidējā āra gaisa temperatūra janvārī bijusi mīnus 5,26 oC un tā ir par 4,36 oC zemāka nekā pērnā gada decembrī. Attiecīgi ēku apsildei bija nepieciešams lielāks siltumenerģijas daudzums. Ja 2023. gada decembrī Jelgavas ēku apsildei tika izlietotas 28 101 MWh siltumenerģijas, tad šī gada janvārī – par 22.84% vairāk jeb 34 523 MWh siltumenerģijas. Līdz ar to maksājumi par siltumenerģiju janvāra mēnesī ir lielāki. Vidējais maksājums par apkuri janvāra mēnesī Jelgavas pilsētā ir 1,92 EUR/m2 un tas ir par 22,3% augstāks nekā decembrī, kad vidējais apkures maksājums pilsētā bija 1,57 EUR/m2. Apkures izmaksu pieaugumu īpaši izjūt iedzīvotāji, kuru mājokļi nav nedz renovēti, nedz siltināti. Salīdzinājumam, renovētās ēkās vidējais maksājums par ēku apsildi janvārī ir 0,97 EUR/m2, bet nerenovētās ēkās – 2,07 EUR/m2. Vidējais maksājums ēkās ar daļējiem energoefektivitātes uzlabojumiem – 1,77 EUR/m2.

Kā stāsta Gundars Pētersons, SIA “Gren Jelgava” valdes priekšsēdētājs un klientu apkalpošanas vadītājs: “Galvenei faktori, kas ietekmē apkures rēķinu lielumu, ir siltumenerģijas tarifs un siltumenerģijas patēriņš jeb tas, cik daudz siltuma bijis nepieciešams, lai ēkā nodrošinātu iedzīvotāju izvēlēto komforta temperatūru. Attiecībā uz siltumenerģijas daudzumu, ko ēka patērē, nozīmīga loma ir laikapstākļiem un āra gaisa temperatūrai, mājas tehniskajam stāvoklim un siltumnotūrībai jeb energoefektivitātei, kā arī iedzīvotāju paradumiem attiecībā uz telpu vēdināšanu. Aukstā laika ietekme janvāra rēķinos par siltumu, nenoliedzami, ir jūtama un maksājumi par siltumu ir lielāki nekā iepriekšējā apkures sezonā, kad siltuma tarifs bija augstāks nekā šobrīd. Pilsētā ir dzīvojamās mājas, kurās vidējais maksājums par apsildi šī gada janvārī ir krietni virs 3 EUR/m2, turpretī renovētajās ēkās zemākie maksājumi ir ap 0,65 EUR/m2. Atšķirība ir būtiska. Renovēto ēku iedzīvotāji par siltumu maksā vidēji uz pusi mazāk nekā nerenovēto ēku iedzīvotāji. Tādēļ vēlamies aicināt klientus, kuri dzīvo nerenovētajās mājās, izvērtēt iespējas uzlabot savas mājas energoefektivitāti. Tas palīdzētu samazināt mājokļa siltumenerģijas patēriņu un attiecīgi rēķinus par siltumu. Tāpat vēlos atgādināt: ja rodas grūtības ar siltuma rēķinu apmaksu, nekavēties un nekrāt parādu, bet pēc iespējas ātrāk sazināties ar Gren Jelgava klientu apkalpošanas centru. Mēs ar izpratni izturamies pret ikvienu klientu un kopīgi meklēsim piemērotāko risinājumu konkrētajā situācijā.”

Detalizēta informācija par siltumenerģijas patēriņu ir pieejama Gren klientu pašapkalpošanās portāls un Gren mājas lapā, sadaļā Klientiem Jelgavā: Klienti Jelgava – Gren Latvija .

Zemāk tabulā ir apkopoti dati par vidējām apkures izmaksām, vidējām mēneša āra gaisa temperatūrām, siltumenerģijas tarifiem, ēku apsildei izlietoto siltumenerģijas daudzumu klientiem Jelgavā 2024. gada janvārī un 2023. gada decembrī un janvārī.

Lai risinātu visus ar centralizētās siltumapgādes pakalpojumu saistītos jautājumus vai, ja rodas grūtības norēķināties par patērēto siltumu, aicinām klientus sazināties ar Gren Klientu apkalpošanas centru Jelgavā pa tālruni 63007055 vai elektroniski e-pastā: [email protected].

Apkures izmaksu salīdzinājums Jelgavas pilsētā janvārī un decembrī