Biomasas koģenerācijas stacija Jelgavā gatava apkures sezonai

20.09.23

Tuvojas apkures sezona un uzņēmums Gren ir veicis visus nepieciešamos sagatavošanās darbus, noslēdzis līgumus par kurināmā piegādēm, lai jaunajā apkures sezonā nodrošinātu jelgavniekiem drošu, nepārtrauktu un cenas ziņā konkurētspējīgu centralizētās siltumapgādes pakalpojumu.

Apkures sezonai gatavi

Gatavojoties nākamajai apkures sezonai, vasarā veikti ikgadējie remonta un iekārtu apkopes darbi gan biomasas koģenerācijas stacijā, gan māju individuālajos siltumpunktos. Pārbaudīta arī siltumtīklu darbība. Šovasar pabeigta arī lokālo katlu māju Neretas ielā 10 A un Kalnciema ceļā 109 B pārbūve pārejai no dabasgāzes izmantošanas uz koksnes granulu izmantošanu, kas uzlabo siltumapgādes pakalpojuma drošību klientiem un vēl vairāk samazina importētās dabasgāzes izmantošanu Jelgavas centralizētajā siltumapgādē, sekmējot pilsētas enerģētisko neatkarību. Arī kurināmais ir sagādāts un noslēgti jauni kurināmā piegādes līgumi. Tā kā jaunajos līgumos šķeldas cena ir augstāka, nekā tā ir šobrīd spēkā esošajos līgumos piegādēm vasaras mēnešos un septembrī, Gren iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) izvērtēšanai siltumenerģijas tarifa izmaiņas Jelgavā no 2023. gada 1. oktobra. Plānotais siltumenerģijas gala tarifs klientiem ir 72.39 EUR/MWh (bez PVN) un tas ir par 0.95 EUR jeb 1.3 % augstāks nekā šobrīd spēkā esošais siltumenerģijas tarifs – 71.44 EUR/MWh (bez PVN). Tarifs saglabāsies nemainīgs līdz 2023. gada beigām un jaunajā apkures sezonā krasas cenu izmaiņas uzņēmums neprognozē. Siltumenerģijas tarifs klientiem Jelgavā būs zemāks nekā tas bija iepriekšējā apkures sezonā.

Darbs pie attīstības turpinās

Jelgavas biomasas koģenerācijas stacijā ir izmantotas labākās pieejamās tehnoloģijas un Ziemeļvalstu pieredze, kas nodrošina stabilu un ilgtspējīgu pamatu tālākai pilsētas centralizētās siltumapgādes attīstībai un jelgavniekiem sniegtā pakalpojuma pilnveidošanai. Šobrīd, ņemot vērā gan tendences enerģētikas nozarē, gan Latvijai saistošos vides mērķus klimata pārmaiņu mazināšanai, Gren turpina strādāt pie kurināmā dažādošanas jeb diversifikācijas projekta biomasas koģenerācijas stacijā, kas paredz kurināmajam – biomasai pievienot ne vairāk kā 35% no šķirotiem un speciāli sagatavotiem nebīstamiem atkritumiem ražotu kurināmo jeb NAIK. Dagnija Blumberga, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore, profesore: “Jelgavas biomasas koģenerācijas stacijā uzstādīta moderna, tehnoloģiski sarežģīta un droša sadedzināšanas iekārta, kas nodrošina pilnvērtīgu sadegšanas procesu, ievērojot visstingrākās vides prasības, lai vietējo resursu izmantošana enerģijas ražošanā būtu efektīva un droša gan cilvēka veselībai, gan apkārtējai videi. Nākamais solis sperts energoresursu diapazona paplašināšanā. NAIK izmantošanu biomasas koģenerācijas stacijā ļauj esošo katlu kurtuves konstrukcija un uzstādītās dūmgāžu attīrīšanas iekārtas. Tas dos ne tikai kurināmā izmaksu samazinājumu un vienlaicīgi samazinās atkritumu daudzumu, kas tiek apglabāti atkritumu poligonos.”

Gren biomasas koģenerācijas stacija Jelgavā joprojām ir lielākā biomasas koģenerācijas stacija valstī, kas nodrošina 95-97% no Jelgavas centralizētās siltumapgādes klientiem nepieciešamās siltumenerģijas. Tajā ne tikai ražo siltumu un elektrību, bet arī uzrauga un vada visas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas darbību un saražotās siltumenerģijas piegādi jelgavniekiem – ap 16 000 mājsaimniecībām jeb 420 dzīvojamām ēkām un 200 juridiskajiem klientiem – iestādēm, sabiedriskajām ēkām, bērnudārziem, skolām, uzņēmumiem un arī individuālajām dzīvojamām mājām.

Lokālo katlu māju pārbūves projekti īstenoti ES Kohēzijas fonda atbalsta programmas 4.3.1 “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē 3. kārta” ietvaros.