Gren Aconē plāno investēt 200 miljonus eiro Baltijā modernākajā reģenerācijas stacijā

16.05.24

Ziemeļeiropas enerģētikas uzņēmums Gren paziņo par plāniem Latvijā investēt vairāk nekā 200 miljonus eiro un Aconē būvēt reģenerācijas staciju. Jaunajā reģenerācijas stacijā tiks izmantotas mūsdienīgākās un drošākās tehnoloģijas un paredzams, ka tā darbību uzsāks 2029. gadā.

Ilka Nīranens (Ilkka Niiranen), Gren vadītājs: “Eiropā pašlaik darbojas vairāk kā 500 reģenerācijas stacijas, kas nodrošina konkurētspējīgu enerģijas cenu lietotājiem, un samazina poligonos apglabājamo atkritumu apjomu. Latvija ir viena no pēdējām ES dalībvalstīm, kur šāds risinājums netiek izmantots. Gren pieredze Ziemeļeiropā, tostarp Baltijā, palīdzēs realizēt šāda mēroga projektu.”

Andris Vanags, Gren darbības vadītājs Latvijā: “Konkurētspējīga siltumenerģija ir nepieciešama Rīgā, savukārt mūsu resursi būs atkritumi, kas šobrīd, pēc šķirošanas, nonāk Latvijas atkritumu poligonos. Reģenerācijas projekta plānošanai, projektēšanai, realizēšanai un ekspluatācijai izmatosim mūsu labāko pieredzi no Lietuvas, kur līdzīga koģenerācijas stacija Klaipēdā sekmīgi darbojas jau 11 gadus.”

“Jaunā reģenerācijas stacija stiprinās enerģētisko neatkarību un drošību, kā arī nodrošinās atkritumu atlikumu novirzīšanu no poligoniem. Projekta realizācijas ietvaros tiks veiktas investīcijas valsts ekonomikā, veidota tīrāka vide un izveidota infrastruktūra tālākai attīstībai,” uzsver Vanags.

Atbilstoši projekta iecerēm, jaunā reģenerācijas stacija enerģijas ieguvei izmantos šķirotus, pārstrādei nepiemērotus nebīstamos sadzīves un rūpnieciskos atkritumus, kas citādi nonāktu atkritumu poligonā. Tāpat tiks izmantoti koksnes atlikumi un zemas kvalitātes biomasa. Kurināmā piegādes veiks vietējie uzņēmēji slēgta tipa automašīnās un to izkraušana notiks slēgtā, drošā, kontrolētā telpā, novēršot putekļu un aromātu nonākšanu apkārtējā vidē.

Gadā paredzēts izmantot 150 līdz 200 tūkstošus tonnu kurināmā. Reģenerācijas stacijas siltuma jauda plānota 50-70 MW, savukārt elektriskā jauda – 15-20 MW.

Reģenerācijas stacija tiks būvēta tā, lai jebkādas smakas neizplūstu ārpus tās. Ar īpašu dūmgāzu attīrīšanas sistēmu tiks veikta ražošanas procesā radušos dūmgāzu attīrīšana, nodrošinot būtiski mazākus emisiju apjomus, nekā to pieļauj spēkā esošie normatīvie akti. Reģenerācijas stacija tiks aprīkota ar nepārtraukto emisiju monitoringa sistēmu, nodrošinot pastāvīgu kontroli un caurskatāmu darbības rādītāju pieejamību sabiedrībai un kontrolējošajām iestādēm. Reģenerācija jāattīsta roku rokā ar efektīvu atkritumu samazināšanu, atkārtotu izmantošanu un šķirošanas sistēmām gan industriāliem, gan mājsaimniecību atkritumiem. Gren loma aprites ekonomikā ir attīstīt pasaulē vadošos enerģijas reģenerācijas aktīvus un sadarboties ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, pašvaldībām un vietējām institūcijām.