Gren biomasas koģenerācijas stacijā Gulbenē investēs efektivitātes paaugstināšanā

22.05.24

Lai uzlabotu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un siltumenerģijas tarifa konkurētspēju klientiem Gulbenē, kā arī, lai samazinātu cieto daļiņu izmešu daudzumu, enerģētikas uzņēmums Gren investēs 1,1 miljonu eiro Gulbenes biomasas koģenerācijas stacijas pārbūves projektā. Projekta ietvaros esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Miera ielā 17, Gulbenē, tiks izbūvēts dūmgāzu kondensators (1 – 1,5 MW) un elektrostatiskais dūmgāzu attīrīšanas filtrs.

Projekts sniegs gan ekonomiskos, gan vides ieguvumus. Kā norāda SIA “Gren Gulbene” vadītājs Agris Libeks: “Dūmgāzu kondensators ļaus maksimāli efektīvi un lietderīgi izmantot koģenerācijas stacijā saražoto siltumenerģiju, atgūstot siltumu no karstajām dūmgāzēm un novadot pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmā. Tas uzlabos koģenerācijas stacijas darbības efektivitāti par 15 – 20 %, samazinās siltumenerģijas ražošanai nepieciešamo šķeldas daudzumu un ilgtermiņā uzlabos siltumenerģijas tarifa konkurētspēju klientiem. Savukārt, elektrostatiskais dūmgāzu attīrīšanas filtrs attīrīs dūmgāzes no sīkajām cieto putekļu daļiņām, samazinot izmešu daudzumu un nodrošinās labāku gaisa kvalitāti. Ar koģenerācijas stacijas pārbūvi saistītos darbus plānosim un veiksim tā, lai netraucētu nepārtrauktu un drošu siltumenerģijas piegādi mūsu klientiem.”

Projekta īstenošanai SIA “Gren Gulbene” ir noslēgusi līgumu ar Juridisko personu apvienību FILTER L, kas paredz tehniskā projekta izstrādi, autoruzraudzības un būvniecības darbu veikšanu. Šobrīd ir uzsākta projekta īstenošana un to paredzēts pabeigt līdz 2025. gada martam.

SIA “Gren Gulbene” ir Gren grupas uzņēmums kopš 2022. gada 9. decembra, kad par tās īpašnieku kļuva Gren. Uzņēmums Gulbenē nodrošina centralizētās siltumapgādes pakalpojumu 2425 mājsaimniecībām un 67 juridiskajiem klientiem – skolām, bērnudārziem, sabiedriskajām ēkām, iestādēm un uzņēmumiem. Siltumenerģijas ražošanai tiek izmantots vietējais, atjaunojamais energoresurss – koksnes šķelda.