Gren biomasas koģenerācijas stacija Jelgavā, sagaidot 10. darbības gadadienu, saņem starptautisku atzinību

11.09.23

Šogad 11.septembrī aprit desmit gadi, kopš Jelgavā darbu sāka Gren biomasas koģenerācijas stacija, kas nodrošina Jelgavnieku mājokļu un uzņēmumu apgādi ar siltumenerģiju, kas ražota no vietējiem, atjaunojamiem resursiem, galvenokārt no ilgtspējīgi iegūtas šķeldas. Novērtējot ražotnes devumu fosilo resursu samazināšanā enerģijas ražošanā, aizstājot tos ar vietējiem, atjaunojamiem resursiem, kā arī ražotnē veiktos pasākumus resursu saudzīgākai izmantošanai, Gren biomasas koģenerācijas stacija Jelgavā tika izraudzīta “Bioenergy Europe” rīkotajā “Eiropas Bioenerģijas dienu” kampaņā (The European Bioenergy Day campaign) kā “Latvijas Bioenerģijas veiksmes stāsts 2023”*.

Gren biomasas koģenerācijas staciju “Eiropas Bioenerģijas dienu” kampaņai izvirzīja Latvijas Biomasas asociācija LATbio. Beāte Paleja, asociācijas pārstāve, stāsta: “Gren ir uzņēmums, kurš ne tikai regulāri seko jaunākajām tendencēm nozarē un tās ievieš savā uzņēmumā, lai tas kļūtu arvien efektīvāks, bet arī rūpējās par pilsētas iedzīvotāju kopējo labbūtību, respektējot tuvākās apkaimes vidi. Būtiski, ka uzņēmums, uzsākot savu darbību, nolēma ražot enerģiju no atjaunojamiem energoresursiem, kā arī Gren neliedz savu iegūto pieredzi citiem nozares uzņēmumiem, lai arī tie spētu darboties pēc iespējas efektīvāk un ilgtspējīgāk. Sveicam 10 gadu jubilejā, un novēlām turpināt attīstīties!”

Andris Vanags, Gren biznesa vadītājs Latvijā: “Sagaidot koģenerācijas stacijas 10. darbības gadadienu, ir ļoti patīkami saņemt novērtējumu, kas apliecina uzņēmuma ieguldījumu centralizētās siltumapgādes pakalpojuma kopējās efektivitātes, drošības un ilgtspējas uzlabošanā. Desmit darbības gadu laikā uz Jelgavas koģenerācijas staciju, kā labās prakses piemēru centralizētajā siltumapgādē, gūt pieredzi un zināšanas atjaunojamo resursu izmantošanai ir braukuši gan vietējo, gan Eiropas valstu enerģētikas uzņēmumu un asociāciju pārstāvji, ES vides atašeji, dažādu valstu vēstnieki. 2021. gadā saņēmām Valsts Vides dienesta Gada balvu vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2021”. Tomēr vislielāko gandarījumu sniedz jelgavnieku pozitīvais novērtējums un labie vārdi, ko saņemam un izjūtam gan Atvērto durvju dienas svētkos koģenerācijas stacijā, gan darbā ar klientiem Klientu apkalpošanas centrā. Klientu uzticība ir visaugstākais mūsu darba novērtējums. Pērn centralizētās siltumapgādes klientu skaits Jelgavā būtiski pieauga – noslēdzām 28 jaunus līgumus un pieslēdzām 59 ēkas, tostarp Jelgavas pilsētas slimnīcu, Jelgavas Ledus halli, vairākas Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) ēkas. Mēs lepojamies strādāt Jelgavā un rūpēties, lai jelgavniekiem siltumenerģijas pakalpojums būtu ērts, drošs un cenas ziņā konkurētspējīgs. Tas mūs mudina neapstāties pie sasniegtā un turpināt strādāt pie jauniem, mūsdienīgiem risinājumiem siltumapgādes pakalpojuma tālākai uzlabošanai.”

Uzsākot darbību 2013. gadā, Gren biomasas koģenerācijas stacija iezīmēja nozīmīgu pagrieziena punktu Jelgavas centralizētajā siltumapgādē ar pāreju no siltumenerģijas ražošanas vairākās katlu mājās, izmantojot fosilo, importēto kurināmo – dabasgāzi, uz enerģijas ražošanu modernā, lielas jaudas koģenerācijas stacijā no vietējiem, atjaunojamiem energoresursiem. Darbības laikā uzņēmums ir paaugstinājis Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmas kopējo efektivitāti un drošību, veicinājis Jelgavas enerģētisko neatkarību no importētā fosilā kurināmā – dabasgāzes, ievērojami – par 90% samazinājis CO2 emisijas no enerģijas ražošanas pilsētā, salīdzinot ar 2010. gadu, sekmējot arī pilsētai saistošo “Pilsētu mēru pakta” mērķu izpildi. Šogad Gren ražotnē ir ieviesta Ilgtspējīgu resursu verifikācijas shēma (SURE – SUstainable Resources) un saņemts SURE sertifikāts, kas sniedz pārliecību par Gren ražotās enerģijas ilgtspēju.

Biomasas koģenerācijas stacija ir bijusi interesanta studentiem. Jelgavas biomasas koģenerācijas stacijā ir izmantotas labākās pieejamās tehnoloģijas un Ziemeļvalstu pieredze, kas nodrošina stabilu un ilgtspējīgu pamatu tālākai pilsētas centralizētās siltumapgādes attīstībai un jelgavniekiem sniegtā pakalpojuma pilnveidošanai.

Dagnija Blumberga, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore, profesore: “Jelgavas koģenerācijas stacija ir lielisks labās prakses piemērs atjaunojamo energoresursu izmantošanai centralizētajā siltumapgāde. Rīgas Tehniskā universitāte cieši sadarbojas ar GREN. Katru gadu izbraukuma laboratorijas darbā vides inženierijas maģistratūras un doktorantūras studenti apmeklē staciju, savāc datus un pēc tam analizē tās darbību, gūstot pilnvērtīgu energosistēmu darbināšanas pieredzi un zināšanas.”

Agris Zimelis, LVMI “Silava” pētnieks, LBTU MVZF docents: “Latvijas viena no lielākajām bagātībām ir “zaļais zelts” jeb mežs. Pēdējo simts gadu laikā meža platība ir dubultojusies, un šobrīd mežainums sasniedz 52%. Stiprinot valsts enerģētisko neatkarību, būtiska loma ir tieši vietējo meža resursu izmantošanā. Lai Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža un vides zinātņu fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas “Mežinženieris” studentiem veidotu izpratni par nozari, jau vairākus gadus tiek apmeklēta biomasas koģenerācijas stacija. Tas nodrošina studentiem iespēju nostiprināt studiju kursā “Biomasas izmantošana enerģētikā” iegūtās zināšanas. Mācību ekskursija norit SIA “Gren Latvija” uzņēmuma telpās, kur speciālisti parāda visu ražošanas ciklu – no šķeldu piegādes līdz enerģijas ieguvei. Sadarbība ar uzņēmumu nostiprina iegūtās teorētiskās zināšanas par koksnes šķeldas ražošanas procesu un sniedz labāku izpratni par koksnes biomasas kvalitātes prasībām un to ietekmi uz tālāko materiāla izmantošanu.”

Gren biomasas koģenerācijas stacija Jelgavā joprojām ir lielākā biomasas koģenerācijas stacija valstī, kas nodrošina 95-97% no Jelgavas centralizētās siltumapgādes klientiem nepieciešamās siltumenerģijas. Tajā ne tikai ražo siltumu un elektrību, bet arī uzrauga un vada visas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas darbību un saražotās siltumenerģijas piegādi jelgavniekiem – ap 16 000 mājsaimniecībām jeb 420 dzīvojamām ēkām un 200 juridiskajiem klientiem – iestādēm, sabiedriskajām ēkām, bērnudārziem, skolām, uzņēmumiem un arī individuālajām dzīvojamām mājām.

*Saite uz Bioenergy Europe rīkotās “Eiropas Bioenerģijas dienu” kampaņas “Latvijas Bioenerģijas veiksmes stāstu 2023” : 2023 Success Stories Latvia – European Bioenergy Day