“Gren Daugavpils” piegādā finansiāli izdevīgāko siltumenerģiju

25.11.21

Ņemot vērā pēdējos mēnešos publiski izskanējušo informāciju par SIA “Gren Daugavpils” darbību, esam sagatavojuši informāciju par “Gren” darbību Daugavpilī un tās būtisko ietekmi, lai saglabātu siltumenerģijas gala tarifus pēc iespējas zemākā līmenī.

SIA “Gren Daugavpils” uzsāka darbu centralizētās siltumapgādes jomā 2018. gadā. Visa mūsu saražotā lietderīgā siltumenerģija, izmantojot siltumtīklus, tiek aizvadīta līdz patērētājiem un tiek izmantota Daugavpils iedzīvotāju mājokļu, veikalu, skolu, bērnudārzu un citu objektu apsildīšanai. Visu mūsu darbības laiku Daugavpilī esam bijuši konkurētspējīgi un esam spējuši piegādāt siltumenerģiju par zemāku cenu nekā PAS “Daugavpils siltumtīkli”, un tā rezultātā siltumenerģijas gala tarifs patērētājiem ir bijis attiecīgi zemāks.

SIA “Gren Daugavpils” rīcībā ir vairākas siltumenerģijas ražošanas iekārtas, kuras optimāli tiek izmantotas efektīvai enerģijas ražošanai. Dabas gāzes siltumenerģijas ražošanas iekārtas ar jaudu līdz 8 MW, tajā skaitā koģenerācijas stacijas, kuras jau kopš 2019. gada vasaras vairs nesaņem pilnīgi nekādu valsts atbalstu par saražoto elektroenerģiju (kas pazīstams kā OIK), un šķeldas katlumāja ar jaudu 15 MW, kura uzsāka savu darbību 2014. gadā.

Savas darbības laikā esam pierādījuši sevi kā uzticamu siltumenerģijas piegādātāju, piegādājot siltumenerģiju PAS “Daugavpils siltumtīkli”, ievērojot līgumu noteikumus un cenas, kā arī vairākos gadījumos esam piedāvājuši būtiski zemākas cenas, nekā līgumos sākotnēji noteikts. Piemēram, 2019. gada ziemā, kad būtiski pieauga dabasgāzes cena, kā rezultātā siltumenerģijas gala cena Daugavpilī sasniedza 59 EUR/MWh bez PVN. Ņemot vērā to, ka šķeldas cenu kāpums nebija tik liels kā dabasgāzei, piedāvājām papildu atlaidi siltumenerģijai, kura tiek saražota SIA “Gren Daugavpils” 15 MW šķeldas katlumājā. Siltumenerģiju par vēsturiski zemāko cenu piegādājām arī 2020. gada ziemā un 2021. gadā katru mēnesi līdz oktobrim, kad sāka būtiski pieaugt šķeldas cena. Tieši mūsu sekmīgajai darbībai un sadarbībai ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” ir bijusi nozīmīga loma, ka situācijā, kad dabasgāzes cena būtiski pieauga jau kopš 2021. gada pavasara, PAS “Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģijas gala tarifa pieaugums Daugavpils iedzīvotājiem ir bijis salīdzinoši neliels un tarifs ir ticis noturēts 56,96 EUR/MWh līmenī arī oktobrī un novembrī.

SIA “Gren Daugavpils” darbības pamatā vēsturiski bija divi ilgtermiņa līgumi, par ko ir publiski izskanējusi informācija Daugavpils reģionālajos medijos. Ilgtermiņa līgumi ir vispārpieņemta prakse, lai piesaistītu investīcijas un nodrošinātu investēto līdzekļu atpelnīšanu, gan privātā kapitāla piesaistīšanai, gan valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības investīciju projektiem. Viens ilgtermiņa līgums (par 8 MW siltumenerģijas jaudu) beigsies 2024. gadā. Otra līguma (par 15 MW siltumenerģijas jaudu) noteikumi paredz līguma termiņa pagarināšanu uz nākamajiem 5 gadiem, gadījumā, ja tiek piedāvāta zemāka siltumenerģijas cena starp iesniegtajiem piedāvājumiem, tomēr PAS “Daugavpils siltumtīkli” izvēlējās līgumu nepagarināt, neskatoties uz to, ka “Gren Daugavpils” ir spējusi piedāvāt būtiski izdevīgāku cenu. Tā vietā PAS “Daugavpils siltumtīkli” ir izvēlējusies stratēģiju slēgt īstermiņa siltumenerģijas piegādes līgumus uz vienu apkures sezonu vai vienu mēnesi, kā tas ir bijis šī gada oktobrī un novembrī. Īstermiņa līgumu gadījumos siltumenerģijas cena tiek pakļauta īstermiņa kurināmā cenas svārstībām un būtiski sadārdzinās apkures sezonas laikā, kā rezultātā pieaug siltumenerģijas ražošanas izmaksas un gala cena. Īstermiņa līgumu gadījumā nav iespējams optimāli plānot arī katlumājas ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumus, kā arī investēt līdzekļus ražošanas efektivitātes uzlabošanā.

Kā jau esam skaidrojuši, SIA “Gren Daugavpils” ir tikai viens ilgtermiņa līgums ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” par siltumenerģijas piegādi ar jaudu līdz 8 MW un atbilstošu siltumenerģijas daudzumu esam nepārtraukti piegādājuši, izmantojot mūsu rīcībā esošās siltumenerģijas ražošanas iekārtas, kuras izmanto gan dabasgāzi, gan šķeldu. Uzsveram – “Gren Daugavpils” nav spēkā esošo ilgtermiņa līgumu saistību piegādāt summāro siltumenerģijas apjomu 8 MW + 15 MW, kā tas ir bijis agrāk, tādēļ nav pamatoti jebkādi pārmetumi, ka “Gren Daugavpils” nav pildījusi savas saistības pret PAS “Daugavpils siltumtīkli”. Turklāt vairākos gadījumos, vairāku mēnešu garumā esam siltumenerģiju piegādājuši, vienojoties ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” par būtiski lielākām atlaidēm nekā ilgtermiņa līgumā noteiktā atlaide – 16,6%, īpaši šī gada vasarā un septembrī, oktobrī un novembrī. Iepirktā lētākā siltumenerģija no SIA “Gren Daugavpils” šajā gadā, kad dabas gāzes cena ir pieaugusi vairākas reizes, ir bijis būtisks finansiāls ieguvums PAS “Daugavpils siltumtīkli”, kas ļāvis pagaidām siltumenerģijas gala tarifu Daugavpilī saglabāt 56,96 EUR/MWh līmenī.

Šobrīd turpinās sarunas starp SIA “Gren Daugavpils” un PAS “Daugavpils siltumtīkli” par siltumenerģijas piegādi decembrim un pārējiem ziemas mēnešiem ar jaudu līdz 15MW. Mēs esam iesnieguši savu piedāvājumu, skaidri norādot, ka piedāvājums ietver arī siltumenerģijas apjomu, kurš noteikts ilgtermiņa līgumā, par zemāku cenu, nekā noteikts esošajā līgumā, maksimāli noslogojot mūsu rīcībā esošās konkurētspējīgās siltumenerģijas ražošanas iekārtas. Ceram noslēgt līgumu tuvākajā laikā, lai varam turpināt siltumenerģijas piegādi arī decembrī un nākamajos ziemas mēnešos.

Aicinām PAS “Daugavpils siltumtīkli” ņemt vērā Enerģētikas likumā ietverto ekonomiskā pakāpeniskuma principu, kā arī ievērot Konkurences likumā noteikto regulējumu, it īpaši attiecībā uz dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegumu un aizliegumu publiskās personas kapitālsabiedrībai ar savu darbību kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci.

Pēdējā mēneša laikā medijos ir izskanējuši plāni Daugavpilī būvēt vēl vienu šķeldas katlumāju, lai vēl vairāk samazinātu dabasgāzes izmantošanu Daugavpils siltumapgādes vajadzībām. Aicinām izvērtēt privātā kapitāla piesaistīšanu šāda projekta realizēšanai. Rodas jautājums – kādēļ tas būtu nepieciešams? Atbilde, mūsuprāt, ir vienkārša – vēl vienas šķeldas katlumājas būvniecībai nepieciešamās investīcijas sasniegtu aptuveni 20 miljonus EUR. Piesaistot privāto kapitālu, pašvaldība šīs investīcijas varētu ieguldīt citās prioritātēs – ēku siltināšanā, skolās, bērnudārzos, kultūras attīstības centros, ielu un ceļu rekonstrukcijā, nodrošinot pilsētai straujāku izaugsmi. Mēs, SIA “Gren Daugavpils”, aicinām Daugavpils pašvaldību plašāk izmantot sadarbības iespējas ar investoriem. Ņemot vērā to, ka Daugavpils pilsētas kopējo finanšu saistību apjoms ir viens no lielākajiem Latvijā un tuvākajos gados pārsniegs pat 15% no gada budžeta ieņēmumiem, privātā kapitāla piesaistīšana Daugavpils pilsētas kopējai attīstībai ir īpaši aktuāla.

Andris Vanags, “Gren” biznesa vadītājs Latvijā