Gren ir pabeidzis ilgtspējīgas enerģijas ražošanas uzņēmuma Rīgā iegādes procesu

28.03.24

Enerģijas ražošanas uzņēmums Gren ir izpildījis darījumu slēgšanas nosacījumus un pabeidzis ilgtspējīgas enerģijas ražošanas uzņēmuma Rīgas Enerģija, kas strādā Rīgas pilsētā, iegādes procesu. Iegādātais uzņēmums tiks integrēts Gren struktūrā.

Andris Vanags, Gren darbības vadītājs Latvijā: “Jaunais papildinājums Gren ilgtspējīgas enerģijas ražotnēm ir veikts saskaņā ar Gren izaugsmes stratēģiju. Centralizētā siltumapgāde ir mūsu pamatdarbība un Gren ir sevi pierādījis kā uzticams partneris pilsētām un to iedzīvotājiem. Mēs priecājamies palielināt mūsu ilgtspējīgi saražotās siltumenerģijas piegādes Rīgas centralizētās  siltumapgādes sistēmai un esam pārliecināti, ka mūsu zināšanas un starptautiskā pieredze nodrošinās pozitīvu pievienoto vērtību rīdziniekiem un centralizētās siltumapgādes klientiem.”

Iegādātā ražotne ir biomasas koģenerācijas stacija, kas no vietējā, atjaunojamā resursa – šķeldas, ražo tīru un cenas ziņā konkurētspējīgu siltumenerģiju un elektroenerģiju. 2017. gadā būvētā ražotne ir nodrošinājusi drošas siltumenerģijas piegādes Rīgas centralizētās siltumapgādes sistēmai, palielinot pilsētas siltumenerģijas ražošanā izmantoto atjaunojamo energoresursu īpatsvaru.

Koģenerācijas stacija Rīgā, turpinās savu darbību un turpinās piegādāt Rīgas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas operatoram A/S Rīgas Siltums konkurētspējīgu un tīru siltumenerģiju, kas ražota no vietējā, atjaunojamā energoresursa – šķeldas.

Īpašumtiesību un uzņēmuma nosaukuma maiņa neietekmēs esošos līgumus ar piegādātājiem un sadarbības partneriem.