Gren nodod ekspluatācijā granulu katlu māju Kalnciema ceļā 109 B, Jelgavā

15.05.23

Jelgavas centralizētās siltumapgādes uzņēmums SIA Gren Jelgava ir nodevusi ekspluatācijā lokālo katlu māju Kalnciema ceļā 109 B, Jelgavā, kurā tika veikta pārbūve pārejai no dabasgāzes izmantošanas uz atjaunojamo energoresursu – koksnes granulu, izmantošanu. Projekta īstenošanas rezultātā ir uzlabota siltumapgādes pakalpojuma drošība klientiem, vēl vairāk samazināta dabasgāzes izmantošana Jelgavas centralizētajā siltumapgādē un dabasgāzes cenu ietekme uz siltumenerģijas tarifu klientiem, un tiek sekmēta Jelgavas enerģētiskā neatkarība.

Kā stāsta Gren projektu vadītājs Rihards Zakrepskis: “Mums ir ļoti svarīgi visiem mūsu klientiem nodrošināt drošu un cenas ziņā konkurētspējīgu siltumapgādes pakalpojumu. Kā parādīja aizgājusī, sarežģītā apkures sezona, vietējiem un atjaunojamiem energoresursiem siltumapgādē ir būtiska nozīme. Tāpat svarīgi ir nebūt atkarīgiem no viena kurināmā resursa, bet nodrošināt alternatīvus risinājumus, kas ļauj ātri reaģēt un pielāgoties izmaiņām kurināmo resursu tirgū. Pie lokālo katlu māju kurināmā dažādošanas projektiem sākām strādāt jau 2022. gadā, tomēr sarežģītais laiks nāca ar dažādiem izaicinājumiem gan būvniecībā, gan iekārtu ražošanā un ieviesa izmaiņas sākotnējos projekta īstenošanas termiņos. Šobrīd darbu pie Kalnciema ceļa 109 B katlu mājas pārbūves projekta esam pabeiguši un esam gandarīti par paveikto.”

Katlu māja Kalnciema ceļā 109 B nodrošina siltumapgādi – apkuri un karsto ūdeni – sociālās aprūpes centra “Zemgale” ēkām un četrām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām.

Projekta ietvaros katlu mājā Kalnciema ceļā 109 B ir uzstādīti divi ar koksnes granulām kurināmi katli ar jaudu 0,5 MW un 0,2 MW, kā arī granulu uzglabāšanas un padeves sistēma. Uzstādītie katli ir tehnoloģiski piemēroti dažādas kvalitātes koksnes granulu izmantošanai, kas palielina uzņēmuma konkurētspēju kurināmā tirgū.

Pāreja no fosilās dabasgāzes izmantošanas uz koksnes granulu izmantošanu katlu mājā Kalnciema ceļā 109 B, sniegs arī vides ieguvumu, samazinot siltumnīcefekta gāzu izmešu daudzumu no siltumenerģijas ražošanas pilsētā. Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā ir 360,381 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

Projekts tika īstenots ES Kohēzijas fonda atbalsta programmas 4.3.1 “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē 3. kārta” ietvaros. Projekta “Kurināmā diversifikācija esošajā dabasgāzes katlu mājā Kalnciema ceļā 109B, Jelgavā” (Nr. 4.3.1.0/22/A/024), kopējās izmaksas ir 330 040 EUR (bez PVN), tai skaitā Kohēzijas Fonda līdzfinansējums – 131 216 EUR.

Projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus veica Juridisko personu apvienība FILTER L.