Gren nodod ekspluatācijā granulu katlu māju Neretas ielā 10A, Jelgavā

25.07.23

Jelgavas centralizētās siltumapgādes uzņēmums SIA Gren Jelgava ir nodevusi ekspluatācijā lokālo katlu māju Neretas ielā 10 A, Jelgavā, kurā tika veikta pārbūve pārejai no dabasgāzes izmantošanas uz atjaunojamo energoresursu – koksnes granulu, izmantošanu. Projekta īstenošanas rezultātā ir uzlabota siltumapgādes pakalpojuma drošība klientiem, vēl vairāk samazināta importētās dabasgāzes izmantošana Jelgavas centralizētajā siltumapgādē, sekmējot Jelgavas enerģētisko neatkarību.

Kurināmā dažādošana siltumapgādē vienmēr ir vērtējama pozitīvi, jo tiek mazināta atkarība no kāda viena energoresursa un ar to saistītie riski, un, kas ir pats svarīgākais – tiek uzlabota pakalpojuma drošība un siltumenerģijas piegādes nepārtrauktība klientiem. Katlu māja Neretas ielā 10 A nodrošina siltumapgādi – apkuri un karsto ūdeni, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ar 125 dzīvokļiem un ēkai Birzes ielā.

Projekta ietvaros katlu mājā Neretas iela 10 A, Jelgavā, ir uzstādīts mūsdienīgs, pilnībā automatizēts ar koksnes granulām kurināms katls ar nominālo jaudu 0,3 MW, kā arī granulu uzglabāšanas un padeves sistēma. Uzstādītā iekārta nodrošina gan visas tehniskās prasības, gan atbilstību vides prasībām un ir tehnoloģiski piemērota dažādas kvalitātes koksnes granulu izmantošanai, kas palielina uzņēmuma konkurētspēju kurināmā tirgū.

Pāreja no fosilās dabasgāzes izmantošanas uz koksnes granulu izmantošanu katlu mājā Neretas ielā 10 A, sniegs arī vides ieguvumu, samazinot siltumnīcefekta gāzu izmešu daudzumu no siltumenerģijas ražošanas pilsētā. Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā ir 248,783 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

Projekts tika īstenots ES Kohēzijas fonda atbalsta programmas 4.3.1 “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē 3. kārta” ietvaros. Projekta “Kurināmā diversifikācija esošajā dabasgāzes katlu mājā Neretas ielā 10 A” (Nr. 4.3.1.0/22/A/024), kopējās izmaksas ir 272 000 EUR (bez PVN), tai skaitā Kohēzijas Fonda līdzfinansējums – 102 000 EUR.

Projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus veica Juridisko personu apvienība FILTER L.