Gren pievienojies sociālajai iniciatīvai “Misija Nulle”

30.06.22

Gren uzņēmumi Latvijā pievienojušies sociālās iniciatīvas “Misija Nulle” dalībnieku pulkam un parakstījuši “Misija Nulle” hartu – brīvprātīgu apņemšanos ieviest un ievērot uzņēmējdarbības principus, kuru centrā ir cilvēks, tā veselība un drošība.

“Misija Nulle” ir nacionāla mēroga sociāla iniciatīva, kas vieno darba devējus, kuriem rūp ikviena darbinieka veselība un drošība, un kuri jau dara un ir gatavi darīt arvien vairāk, lai ikviens darbinieks varētu atgriezties mājās sveiks un vesels. Iniciatīvas mērķis ir padarīt veselību un drošību par uzņēmuma prioritārajām vērtībām gan uzņēmuma ikdienas darbā, gan mijiedarbībā ar sabiedrību.

Drošība bija, ir un būs viena no mūsu uzņēmuma prioritātēm.