Gren plāno no 1. aprīļa samazināt siltumenerģijas tarifu Jelgavā

01.03.23

SIA “Gren Jelgava” iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) izvērtēšanai siltumenerģijas tarifa samazinājumu Jelgavā no 2023. gada 1. aprīļa. Plānotais siltumenerģijas gala tarifs ir 87.73 EUR/MWh (bez PVN) un tas ir par 3,5 % zemāks nekā siltumenerģijas tarifs martā – 90.93 EUR/MWh (bez PVN). Paredzēts, ka pārskatītais siltumenerģijas tarifs Jelgavā būs spēkā no 2023. gada 1. aprīļa. Ņemot vērā to, ka no 2022.gada 1. oktobra mājsaimniecībām tiek piemērots valsts atbalsts, tad piemērojamais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs ar valsts atbalstu jelgavnieku mājsaimniecībām aprīlī būs 77.86 EUR/MWh (bez PVN).

Paziņojums par noteikto tarifu.

Plānotās siltumenerģijas tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā resursu cenu samazinājumu. Kā stāsta SIA “Gren Jelgava” valdes priekšsēdētājs un klientu apkalpošanas vadītājs Gundars Pētersons: “Šķeldas, kas ir galvenais kurināmais Jelgavā, tirgus cena turpināja samazināties arī februārī un tas mums deva iespēju attiecīgi pārskatīt un samazināt siltumenerģijas tarifu jelgavniekiem no 1. aprīļa. Mēs regulāri sekojam līdzi kurināmo resursu cenu izmaiņām tirgū, lai varētu nekavējoties reaģēt un koriģēt siltumenerģijas tarifu atbilstoši aktuālajām kurināmo resursu tirgus cenām.”

Lai palīdzētu iedzīvotājiem energoresursu sadārdzināšanās laikā, valdība ir apstiprinājusi papildu atbalsta pasākumus energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai. Mājsaimniecībām, kurām apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde, siltumenerģijas tarifu robežās no 68 – 150 eiro/MWh valsts kompensē 50% apmērā, savukārt no tās tarifa daļas, kas pārsniedz 150 eiro/MWh, valsts kompensē 90% apmērā. Atbalstam jeb maksas samazinājumam par siltumenerģiju mājsaimniecībām, ko nodrošina SIA “Gren Jelgava” centralizētā siltumapgāde, klientiem nav papildus jāpiesakās, jo SIA “Gren Jelgava” mājsaimniecībām to piemēro automātiski ikmēneša rēķinos par siltumenerģiju par periodu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Lai risinātu visus ar centralizētās siltumapgādes pakalpojumu saistītos jautājumus vai, ja rodas grūtības norēķināties par patērēto siltumu, aicinām klientus sazināties ar Gren Klientu apkalpošanas centru Jelgavā pa tālruni 63007055 vai elektroniski e-pastā: [email protected].