Gren publicē un paziņo uzņēmuma darbības mērķi, virzienu un stratēģiju

27.06.22

Gren, Ziemeļeiropas zaļās enerģijas uzņēmums, ir publicējis uzņēmuma darbības mērķi, virzienu un stratēģiju, kas paredz uzņēmuma esošās darbības attīstību un paplašināšanu, kā arī aktīvu darbu pie jauniem, efektīviem enerģijas risinājumiem, kas nodrošinātu ilgtspējīgus panākumus klientiem, sabiedrībai un apkārtējai videi.

Uzņēmuma Gren darbības stratēģijas pamatā ir uzņēmuma vērtības – uzticēšanās, cieņa, risinājumu meklēšana un rūpes par klientu, kā arī uzņēmuma mērķis – “nākotnes enerģija top šodien”. Gren ir pārliecināts, ka nākotne tiek veidota šodien un viss, ko mēs darām šodien, ietekmē to, kā mēs dzīvosim rīt. Gren darbības stratēģija dod iespēju uzņēmumam doties vēlamajā virzienā, lai gūtu ilgtspējīgus panākumus – panākumus, no kuriem ieguvēji ir visi – klienti, sadarbības partneri, sabiedrība un apkārtējā vide.

Ilkka Niiranen, Gren vadītājs (CEO), stāsta: “Priecājamies publicēt un paziņot uzņēmuma Gren mērķi, virzienu, vērtības un darbības stratēģiju, kuru radīšana ir bijis nopietns komandas darbs – ļoti intensīvs un reizē arī aizraujošs. Gren stratēģijas centrā ir mūsu klienti, kuri ir pelnījuši nedalītu mūsu uzmanību. Tādēļ mēs cenšamies būt kopā ar katru klientu ceļā uz viņa panākumiem. Gren darbības stratēģija paredz uzņēmuma esošās darbības attīstību un paplašināšanu, nodrošinot labākos siltumapgādes un aukstumapgādes risinājumus mūsu klientiem un sabiedrībai kopumā. Un mēs esam apņēmības pilni augt – mēs aktīvi meklējam jaunus, efektīvus risinājumus un jaunas izaugsmes iespējas ārpus mūsu esošā biznesa. Ar pārliecību varu teikt, ka mūsu darbinieki ir uzņēmuma Gren stratēģijas virzītājspēks, kur izšķiroša nozīme ir darbinieku apņēmībai un profesionalitātei, jo tieši darbinieki īsteno mūsu uzņēmuma stratēģiju dzīvē.”

Darbs pie Gren stratēģijas īstenošanas un darbības paplašināšanas ir jau sācies. Interese par ilgtspējīgu centralizēto siltumapgādi, kas ražota no atjaunojamiem un vietējiem resursiem, ir ļoti liela un Gren centralizētās siltumapgādes klientu loks strauji pieaug. Uzņēmums ir uzsācis aktīvu darbu pie jauna biznesa virziena, piedāvājot enerģijas risinājumus rūpnieciskajiem klientiem. Šogad martā Gren pabeidza zaļās enerģijas ražošanas uzņēmuma, kas darbojas Rīgas reģionā, iegādes procesu. SIA “Gren Rīga” turpina piegādāt Rīgas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas operatoram A/S “Rīgas Siltums” konkurētspējīgu un tīru siltumenerģiju, kas ražota no vietējā, atjaunojamā energoresursa – šķeldas. Arī Lietuvā Gren šobrīd turpina darbu pie E energija group centralizētās siltumapgādes uzņēmuma iegādes.

Vairāk par uzņēmuma darbības mērķi, virzienu un stratēģiju uzziniet šeit.