Gren uzņēmumi Jelgavā un Rīgā pirmie Latvijā saņem SURE EU sertifikātus

27.03.23

Enerģētikas uzņēmuma Gren grupas uzņēmumi SIA Gren Latvija, kas strādā Jelgavā, un SIA Gren Rīga ir saņēmuši SURE EU (SUstainable REsources Verification Scheme – ilgtspējīgu resursu verifikācijas shēma) sertifikātus. SURE EU sertifikāts apliecina, ka uzņēmumā ir ieviesta verificēšanas sistēma ilgtspējīgi iegūtas šķeldas sertifikācijai, atbilstoši Direktīvas (ES) 2018/2001 (RED II) un 02.11.2022. Ministru kabineta noteikumu Nr. 686 prasībām. Sertificēšanu veica sertificēšanas uzņēmums BM Certification. Gren uzņēmumi ir pirmie uzņēmumi Latvijā, kas saņem SURE EU sertifikātus.

Darbu pie SURE sistēmas ieviešanas uzņēmumā Gren sāka pērnā gada novembrī. Kā stāsta Gren Energoresursu vadītājs, Mārtiņš Priževoits: “Gren uzņēmumu galvenais uzdevums ir nodrošināt drošu un cenas ziņā konkurētspējīgu siltumapgādes pakalpojumu visiem mūsu klientiem. Enerģijas ražošanai galvenokārt izmantojam šķeldu, kas tiek iegūta no meža izstrādes atlikumiem – zariem, mizām, celmiem, no krūmiem un apaugumiem, kā arī no kokapstrādes atlikumiem un atgriezumiem. Jaunās prasības par biomasas ilgtspējas apliecināšanu radīja kurināmā kā resursa sadārdzinājuma risku. Lai to novērstu, šķeldas ilgtspējīgas ieguves apliecināšanas procesa ieviešana uzņēmumā kļuva par mūsu prioritāti.”

Ilgtspējīgi iegūtas šķeldas verificēšanai Gren izraudzījās SURE brīvprātīgo shēmu – EK apstiprinātu, pēc nozares labākajiem standartiem izstrādātu, neatkarīgi auditētu shēmu, kas nodrošina nepieciešamos ilgtspējības pierādījumus. Marija Slaidiņa, Integrētās vadības sistēmas vadītāja: “Process nebija viegls, galvenokārt tādēļ, ka bijām pirmie, kas no biomasas izmantotājiem enerģijas ražošanai Latvijā to ievieš. Darba gaitā izvērtējām uzņēmumu esošos procesus, IT risinājumus un ieviesām nepieciešamos papildinājumus. Ļoti palīdzēja tas, ka Gren uzņēmumos jau gadiem ir sertificēta integrētā pārvaldības sistēma. Šobrīd, kad apjomīgais darbs ir pabeigts, SURE sistēma uzņēmumā ir sekmīgi ieviesta, noauditēta un saņemti SURE EU sertifikāti, esam gandarīti par padarīto. Bez tam, SURE sistēma uzlabo arī uzņēmuma ilgtspējas sniegumu un sniedz pārliecību mūsu klientiem un partneriem, ka Gren ražotā enerģija ir ilgtspējīga.” M. Priževoits turpina: “SURE sistēmas ieviešana ir viens no soļiem, kas bija jāizdara. Tomēr kurināmā sadārdzinājuma riski vēl saglabājas un ir nepieciešama arī šķeldas piegādātāju aktīva darbība un sertifikācija, kas apliecinātu piegādātās šķeldas ilgtspējīgu piegādes ķēdi un izcelsmi. Saviem šķeldas piegādātājiem jau esam definējuši prasību nodrošināt sertificētas ilgtspējīgas biomasas piegādes.”

Biomasas ilgstpējas apliecināšanas nepieciešamību skaidro BM Certification ISCC programmas vadītāja, SURE-EU auditore, Agnese Leite: “Ar 2023. gada 1. janvāri stājās spēkā ES Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādātā redakcija (RED II), saskaņā ar kuru elektroenerģijas vai siltumenerģijas no biomasas ražošanas iekārtu operatoriem ir pienākums pierādīt biomasas ilgtspējīgu ražošanu un izmantošanu no noteiktas nominālās siltumjaudas. Iespējas, kā elektroenerģijas vai siltumenerģijas uzņēmumi ilgtspēju var pierādīt ir definēti 2022. gada 2. novembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 686, kur minētas trīs iespējas – Izstrādāt pašiem savu shēmu, kas uzņēmumiem bez iepriekšējās pieredzes varētu izrādīties par nopietnu, laikietilpīgu pārbaudījumu, gaidīt nacionālo sistēmas ietvaru kurināmā ilgtspējas iegūšanas atzīšanai, jāpiebilst, ka šis ietvars nav publicēts līdz pat šodienai, vai arī izvēlēties kādu no brīvprātīgajām shēmām, piemēram, SURE-EU, kurām jau ir izstrādāts ietvars, skaidrs rīcības plāns un zināmas prasības, kā arī tās ir starptautiski atzītas un atbilst ES Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādātās redakcijas (RED II) prasībām. RED II direktīva jau ir stājusies spēkā, tādēļ uzņēmumiem nevajadzētu vilcināties ar atbilstības apliecināšanu, jo savādāk uzņēmumiem būtu jāmaksā par emisiju kvotām, kuras ir jāpērk. SURE-EU sertifikācija palīdzētu izvairīties no lieliem izdevumiem.”

SIA Gren Latvija biomasas koģenerācijas stacija Jelgavā ir lielākā biomasas koģenerācijas stacija valstī, kas nodrošina 90-97% no Jelgavas centralizētajai siltumapgādei nepieciešamās siltumenerģijas, saražojot to no vietējā, atjaunojamā resursa – šķeldas. Jelgavā centralizētās siltumapgādes pakalpojumu saņem 16 000 mājsaimniecības un ap 200 juridiskajiem klientiem – uzņēmumi, iestādes, skolas un bērnudārzi. Centralizētās siltumapgādes klientu skaits 2022. gadā būtiski pieauga – tika pieslēgtas 59 ēkas, tostarp, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes ēkas, Jelgavas pilsētas slimnīca, slimnīca Ģintermuiža, Jelgavas Ledushalle, Jelgavas cietums un citi.

SIA Gren Rīga biomasas koģenerācijas stacija enerģijas ražošanai izmanto vietējo, atjaunojamo resursu – šķeldu. Saražotā siltumenerģija tiek pārdota A/S Rīgas siltums un nodota Rīgas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmā.