Gren uzsāk ikgadējo savu klientu apmierinātības aptauju

12.04.23

Šogad, tāpat kā katru gadu jau no 2011. gada, uzņēmums Gren veic savu klientu apmierinātības pētījumu, lai noskaidrotu siltumapgādes klientu viedokli par uzņēmumu, kā arī izpratni par Gren sniegtajiem pakalpojumiem un to kvalitāti.

Šogad aptaujāsim klientus gan Jelgavā, gan arī Gulbenē.

Aptauja tiek veikta gan dzīvokļu īpašnieku grupā, gan uzņēmumu pārstāvju grupā un rezultāti palīdz noskaidrot tos jautājumus un darbības virzienus, kuros uzņēmuma darbībā būtu nepieciešami uzlabojumi. Aptauja tiek veikta telefoniski un e-pastā, un iegūtie rezultāti ir konfidenciāli.

Gren pateicas visiem saviem klientiem, kuri ir atsaucīgi un sniedz atbildes uz aptaujas jautājumiem. Dalība aptaujā aizņem aptuveni 10-15 minūtes, bet iegūtie rezultāti sniedz ļoti lielu ieguldījumu Gren darba un klientu apkalpošanas uzlabošanā.

Informāciju apkopos un analizēs Gren sadarbības partneris uzņēmums Kantar. Rezultāti būs zināmi šī gada vasarā un tiks paziņoti arī Gren klientiem.

Līdz šim Gren klientu apmierinātības vērtējums gadu no gada ir pieaudzis, kas apliecina, ka klientu iesaiste Gren darbības novērtējumā un priekšlikumi, ko tie sniedz, kā arī pēc tam veiktie uzlabojumi, ir nepieciešami un noderīgi gan klientiem, gan ļoti vērtīgi uzņēmuma tālākai attīstībai.

Gren klientu aptauja vienlaicīgi tiek veikta visās Baltijas valstīs, kurās pašlaik strādā Gren uzņēmumi.

Ja saistībā ar aptauju klientiem rodas kādi jautājumi vai ieteikumi, aicinām sazināties ar Gren klientu apkalpošanas centru Jelgavā pa tālruni 63 007 055 vai e-pastā: [email protected]

Paldies Gren klientiem par atsaucību un iesaistīšanos labāka siltumapgādes pakalpojuma veidošanā!