Gren uzsāk ikgadējo savu klientu apmierinātības aptauju

19.04.22

Šogad, tāpat kā katru gadu jau no 2011. gada, siltumapgādes uzņēmums Gren Jelgavā veiks savu klientu apmierinātības aptauju, lai noskaidrotu klientu viedokli par uzņēmumu, kā arī izpratni par Gren sniegtajiem pakalpojumiem un to kvalitāti.

Aptauja tiks veikta gan dzīvokļu īpašnieku grupā, gan uzņēmumu pārstāvju grupā un rezultāti palīdzēs noskaidrot tos jautājumus un darbības virzienus, kuros uzņēmuma darbībā būtu nepieciešami uzlabojumi. Aptauja tiks veikta telefoniski un e-pastā, un iegūtie rezultāti ir konfidenciāli.

Aptauja notiks aprīļa beigās un maija sākumā. Gren jau iepriekš pateicas visiem saviem klientiem, kuri ir atsaucīgi un sniedz atbildes uz aptaujas jautājumiem. Aptauja aizņems aptuveni 10-15 minūtes Jūsu laika, bet iegūtie rezultāti sniedz ļoti lielu ieguldījumu Gren darba un klientu apkalpošanas uzlabošanā.

Informāciju apkopos un analizēs Gren sadarbības partneris uzņēmums Kantar. Rezultāti būs zināmi šī gada vasarā un tiks paziņoti arī jums – Gren klientiem.

Līdz šim Gren klientu apmierinātības vērtējums gadu no gada ir pieaudzis, kas apliecina, ka klientu iesaiste Gren darbības novērtējumā un priekšlikumi, ko Jūs sniedzat, kā arī pēc tam veiktie uzlabojumi, ir noderīgi gan klientiem, gan ļoti vērtīgi uzņēmuma tālākai attīstībai.

Pateicībā par sadarbību, Gren Klientu apkalpošanas centrs