Gren, vadošais Ziemeļeiropas enerģētikas uzņēmums, ir vienojies par 11 siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas aktīvu iegādi Apvienotajā Karalistē

03.05.23
  • Gren aktīvu portfelī ir 82 enerģijas ražotnes un aptuveni 600 km centralizētās siltumapgādes tīklu.
  • Aktīvu iegāde Apvienotajā Karalistē atbalsta Gren paplašināšanos vienā no visstraujāk augošajiem centralizētās siltumapgādes tirgiem Eiropā.
  • Gren būs nozīmīga loma Apvienotās Karalistes enerģētikas nozares dekarbonizācijā.

Gren, vadošais Ziemeļeiropas enerģētikas uzņēmums, ir vienojies par 11 siltuma un elektroenerģijas ražošanas aktīvu iegādi Apvienotajā Karalistē no uzņēmuma Equitix. Šie ir pirmie aktīvi, ko Gren iegādājas Apvienotajā Karalistē, kas ir viens no visstraujāk augošajiem centralizētās siltumapgādes tirgiem Eiropā.

Gren šobrīd strādā Somijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Uzņēmumam ir 82 enerģijas ražošanas aktīvi un aptuveni 600 km centralizētās siltumapgādes tīklu. Gren nodrošina siltumapgādi 177 000 dzīvojamām mājām un 600 komerciālajām un rūpnieciskajām ēkām un uzņēmums ir svarīgs vietējo kopienu enerģētikas partneris.

Aktīvu iegāde Apvienotajā Karalistē nozīmē to, ka Gren kopējā aktīvu portfelī tagad ir 1,076 MWth siltuma un 152 MWe elektriskā jaudas. Iegādātos aktīvus veido enerģijas ražotne no atkritumiem, trīs koģenerācijas stacijas un septiņas biomasas katlu mājas, kas piegādā siltumenerģiju siltumtīkliem, rūpnieciskajiem, publiskajiem un komerciālajiem darījumu partneriem, kā arī nodrošina pamatslodzi vietējam elektroapgādes tīklam. Visos aktīvos tiek izmantots vietējās izcelsmes kurināmais. Šie aktīvi papildina Gren esošo aktīvu portfeli, kurā pārsvarā tiek izmantoti atjaunojamie vai pārstrādāti resursi, galvenokārt biomasa un atkritumi.

Gren plāno attīstīt savu darbību, paplašināt Gren vadības komandu Apvienotajā Karalistē un izmantot savu pieredzi uzņēmuma izaugsmē, investējot “zaļā lauka projektos” (greenfield) un mērķtiecīgās uzņēmumu iegādēs.

Gren lēmums ieiet Apvienotās Karalistes tirgū ir balstīts uz valsts ambīcijām līdz 2050. gadam sasniegt neto nulles emisijas. Lai šo mērķi sasniegtu, paredzams, ka Apvienotā Karaliste, kurā siltumenerģijas ražošana šobrīd veido 26 % no visām CO2 emisijām, piedzīvos ievērojamas pārmaiņas attiecībā uz enerģijas ražošanu un pārvadi. Centralizētā siltumapgāde Apvienotajā Karalistē pašlaik apkalpo tikai 2 % ēku un Enerģētiskās drošības un neto nulles līmeņa departamenta (DESNZ) prognozes liecina, ka vairāk nekā 18 % no Apvienotās Karalistes siltuma pieprasījuma varētu apmierināt, pieslēdzot ēkas, kuras izmanto individuālos gāzes katlus, pie centralizētās siltumapgādes tīkliem.

Uzņēmumu Gren 2021. gadā iegādājās Partners Group, vadošais globālais privātā kapitāla tirgus uzņēmums, kas rīkojas savu klientu vārdā.

Ilkka Niiranen, Gren vadītājs, norāda: “Paredzams, ka Apvienotās Karalistes enerģijas tirgus piedzīvos būtiskas pārmaiņas, un mēs vēlamies būt šo pārmaiņu līderi, piedāvājot progresīvu pieeju enerģētikas nozares dekarbonizācijai un strauji paplašinot centralizētās siltumapgādes tīklus. Mums ir vairāk nekā 20 gadu pieredze klientu apkalpošanā un partnerībā ar pašvaldībām visā Baltijas reģionā, kur mēs attīstām ilgtspējīgas enerģijas ražotnes un efektīvus, uzticamus centralizētās siltumapgādes tīklus, un mēs saredzam lielisku iespēju Lielbritānijā. Mēs plānojam kļūt par vienu no vadošajiem Ziemeļeiropas enerģētikas uzņēmumiem, investējot infrastruktūrā, veicinot dekarbonizāciju un sniedzot pozitīvu ieguldījumu sabiedrībai. Priecājos, ka Gren uzsāks savu nākamo izaugsmes posmu Apvienotajā Karalistē Partners Group pārraudzībā.”

David Daum, Partners Group rīkotājdirektors un Private Infrastructure Europe līdzpriekšsēdētājs: “Mēs ar pārliecību investējam Eiropas centralizētās siltumapgādes nozarē, un Gren kopš mūsu investīcijām 2021. gadā ir uzrādījis spēcīgus finanšu rādītājus. Aktīvu iegāde Apvienotajā Karalistē sniedz Gren platformu, lai paplašinātu savu darbību valstī. Aktīvi nodrošina stabilu naudas plūsmu, kas nostiprināta ilgtermiņa līgumos. Raugoties nākotnē, esmu pārliecināts, ka Gren zināšanas un pieredze Baltijas valstīs sniegs būtisku ieguldījumu Apvienotās Karalistes enerģētikas nozares dekarbonizācijā.”