Laiku apkures pieslēgšanai nosaka dzīvokļu vai ēkas īpašnieki

11.10.23

Jelgavā līdz 11. oktobrim apkure pieslēgta 160 ēkām: 132 dzīvojamām mājām no 510 un 28 sabiedriskajām ēkām. Šobrīd uzņēmums Gren Jelgava ir saņēmis iesniegumus no pārvaldniekiem ar lūgumu apkuri pieslēgt vēl 130 ēkām. Kā stāsta SIA Gren Jelgava” valdes priekšsēdētājs un klientu apkalpošanas vadītājs Gundars Pētersons: “Laiks, kad dzīvojamām mājām un citām ēkām Jelgavā pieslēdz apkuri, ir atkarīgs no dzīvokļu īpašnieku vai ēkas īpašnieku vēlmēm un vajadzībām pēc ikdienas komforta, kā arī no ēkas energoefektivitātes. Vienotas, centralizētas ēku pieslēgšanas centralizētajai siltumapgādei Jelgavā nav jau gadus desmit. Visās daudzdzīvokļu mājās, kas izmanto centralizētās siltumapgādes pakalpojumu, ir uzstādīti automātiskie individuālie siltumpunkti. Tajos var ieregulēt vēlamās temperatūras, pie kādām apkure ēkā vai nu automātiski ieslēdzas vai izslēdzas un apkures pilnīga pieslēgšana un atslēgšana vairs nav nepieciešama.”

Apkures pieslēgšanas kārtība Jelgavā, ja tā vasarā bijusi atslēgta, nav mainījusies: dzīvokļu īpašnieki ar kopīgu lēmumu un rakstisku iesniegumu (vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona ar iesniegumu) vēršas pie savas mājas pārvaldnieka ar lūgumu pieslēgt mājai apkuri. Pārvaldnieks pārliecinās, ka ēka tehniski tam ir gatava – ēkā nenotiek nekādi ar iekšējās apkures sistēmu saistīti remontdarbi, un informē par šo lēmumu siltumapgādes uzņēmumu Gren.

Apkures pieslēgšana mājai notiek pēc iepriekšējā apkures sezonā iedzīvotāju nolemtā un apstiprinātā apkures temperatūras režīma, izņemot gadījumus, kad šai apkures sezonai ir norādīts jauns temperatūras režīms. Ja mājas iedzīvotāji izvēlas dažādus apkures režīmus dienas un nakts stundās, tad Gren siltumtehniķi mājas siltumpunkta iekārtā ieregulē šādus parametrus.

Lai risinātu visus ar centralizētās siltumapgādes pakalpojumu saistītos jautājumus, aicinām klientus sazināties ar Gren Klientu apkalpošanas centru Jelgavā pa tālruni 63007055 vai elektroniski e-pastā: [email protected].