No 1. decembra Jelgavā samazinās siltumenerģijas tarifs

23.11.22

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi jaunus SIA “Gren Jelgava” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. No šā gada 1. decembra siltumenerģijas tarifs klientiem Jelgavā samazinās un būs 102.69 EUR/MWh (bez PVN) jeb par 0,7% zemāks nekā tarifs novembrī – 103.45 EUR/MWh (bez PVN). Ņemot vērā to, ka no 1. oktobra mājsaimniecībām tiek piemērots valsts atbalsts, tad piemērojamais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs ar valsts atbalstu jelgavnieku mājsaimniecībām decembrī būs 85.34 EUR/MWh (bez PVN).

Siltumenerģijas tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmo resursu izmaksu samazinājumu, kas deva uzņēmumam iespēju pārskatīt un attiecīgi samazināt siltumenerģijas tarifu jelgavniekiem. Kurināmā izmaksas veido būtisku daļu no siltumenerģijas ražošanas izmaksām, kas, savukārt, ir lielākā siltumenerģijas gala tarifa komponente. Kā skaidro SIA “Gren Jelgava” valdes priekšsēdētājs un klientu apkalpošanas vadītājs Gundars Pētersons: “Pēdējā gada laikā kurināmā cenas ir pieaugušas gandrīz katru mēnesi. Tomēr oktobrī, ņemot vērā siltos laikapstākļus un augsto dabasgāzes krātuvju uzpildījumu Eiropā, dabasgāzes tirgū bija novērojama cenas samazināšanās, kas mums ļāva noslēgt izdevīgāku sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) piegādes līgumu. Kaut gan 90 % no jelgavniekiem nepieciešamās siltumenerģijas tiek saražota Gren biomasas koģenerācijas stacijā no vietējā atjaunojamā resursa, lai nodrošinātu klientiem vēlamo komforta temperatūru aukstā laikā, kad pieprasījums pēc siltumenerģijas pilsētā palielinās, mēs iedarbinām dabasgāzes katlumājas. Ceram, ka ziema būs mēreni silta, lai dabasgāzi vajadzētu izmantot pēc iespējas mazāk. Decembrī siltumenerģijas tarifs būs nedaudz zemāks nekā novembrī, tomēr kurināmā cenu svārstību riski janvārim un februārim joprojām ir augsti. Mēs turpināsim sekot līdzi kurināmā cenu izmaiņām un saskaņā ar tām mainīsies arī siltumenerģijas tarifs nākamajos ziemas mēnešos.”

Lai palīdzētu iedzīvotājiem energoresursu sadārdzināšanās laikā, valdība ir apstiprinājusi papildu atbalsta pasākumus energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai. Mājsaimniecībām, kurām apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde, siltumenerģijas tarifu robežās no 68 – 150 EUR/MWh valsts kompensēs 50% apmērā, savukārt no tās tarifa daļas, kas pārsniedz 150 EUR/MWh, valsts kompensēs 90% apmērā. Atbalstu jeb maksas samazinājumu mājsaimniecībām SIA “Gren Jelgava” piemēros automātiski ikmēneša rēķinos par siltumenerģiju par periodu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Lai risinātu visus ar centralizētās siltumapgādes pakalpojumu saistītos jautājumus vai, ja rodas grūtības norēķināties par patērēto siltumu, aicinām klientus sazināties ar Gren Klientu apkalpošanas centru Jelgavā pa tālruni 63007055 vai elektroniski e-pastā: [email protected].