No 1. jūlija Jelgavā jauns siltumenerģijas tarifs – 67.63 EUR/MWh (bez PVN)

20.06.22

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi jaunus SIA “Gren Jelgava” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. No šā gada 1. jūlija siltumenerģijas tarifs klientiem Jelgavā būs 67.63 EUR/MWh (bez PVN) un tas ir par 6.7 % augstāks nekā līdzšinējais tarifs – 63.36 EUR/MWh (bez PVN).

Jaunais siltumenerģijas tarifs Jelgavā joprojām būs vidējā līmenī valstī un tas ir būtiski zemāks nekā tad, ja siltuma ražošanā tiktu izmantota tikai dabasgāze.

Jelgavā apmēram 95% no pilsētas centralizētajai siltumapgādei nepieciešamās siltumenerģijas tiek saražota no vietējā, atjaunojamā energoresursa – šķeldas, kas ir galvenais kurināmais. Nelielā apjomā tiek izmantota arī dabasgāze maksimum slodžu nodrošināšanai centralizētās siltumapgādes sistēmā, kā arī lokālajās katlu mājās. Šķeldas cenas, salīdzinājumā ar dabasgāzi, vienmēr ir bijušas stabilākas un arī šobrīd to kāpums ir mērenāks – šķeldas cenas ir vidēji 4 reizes zemākas nekā dabasgāzei. Tomēr salīdzinot ar 2022. gada sākumu, kad uzņēmums iepriekšējo reizi pārskatīja siltumenerģijas tarifu, šķeldas tirgus cena ir būtiski pieaugusi un attiecīgi ir palielinājušās siltumenerģijas ražošanas izmaksas, kas veido ap 60% no siltumenerģijas gala tarifa.

Lai vēl vairāk samazinātu dabasgāzes izmantošanu Jelgavas centralizētajā siltumapgādē un dabasgāzes cenu ietekmi uz siltuma tarifu, Gren šogad veiks rekonstrukcijas darbus, lai jau nākamajā apkures sezonā uzsāktu granulu izmantošanu divās lokālajās katlumājās Jelgavā, kurās līdz šim tika izmantota dabasgāze. Atjaunojamā energoresursa izmantošana siltumenerģijas ražošanā un iepriekšējos gados Gren veiktie energoefektivitātes uzlabojumi gan siltumenerģijas ražošanā, gan siltumenerģijas pārvadē un sadalē, jelgavniekiem ir ļāvuši izvairīties no krasiem siltumenerģijas tarifa palielinājumiem, kādi pēdējā gada laikā vērojami daudzās Latvijas pilsētās.

SPRK ir piešķīris SIA “Gren Jelgava” atļauju kurināmā vai iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā pašai noteikt siltumenerģijas tarifus. Ņemot vērā kurināmā cenu pieauguma tendences, tuvojoties apkures sezonai, siltumenerģijas tarifs varētu tikt pārskatīts, saskaņā ar aktuālajām šķeldas cenām. Tomēr gadījumā, ja šīs cenas samazināsies, SIA “Gren Jelgava” ir pienākums siltumenerģijas tarifu attiecīgi pārskatīt un klientiem piemērot zemāku siltumenerģijas tarifu.

Jelgavā centralizēto siltumapgādi izmanto ap 16 000 mājsaimniecības jeb 420 dzīvojamās ēkas, tostarp individuālās dzīvojamās mājas, un 178 juridiskie klienti – iestādes, sabiedriskās ēkas, bērnudārzi, skolas un uzņēmumi. Lai risinātu visus ar centralizētās siltumapgādes pakalpojumu saistītos jautājumus, aicinām klientus sazināties ar Gren Klientu apkalpošanas centru Jelgavā pa tālruni 63007055 vai elektroniski e-pastā: [email protected].