No 1. oktobra Jelgavā jauns siltumenerģijas tarifs – 94.90 EUR/MWh (bez PVN), mājsaimniecībām – 81.45 EUR/MWh (bez PVN)

26.09.22

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi jaunus SIA “Gren Jelgava” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. No šā gada 1. oktobra siltumenerģijas tarifs klientiem Jelgavā būs 94.90 EUR/MWh (bez PVN) un tas ir par 10.6 % augstāks nekā līdzšinējais tarifs – 85.82 EUR/MWh (bez PVN). Siltumenerģijas tarifa palielinājums ir saistīts ar kurināmā cenu pieaugumu. Ņemot vērā to, ka no 1. oktobra mājsaimniecībām tiks piemērots valsts atbalsts, tad piemērojamais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs ar valsts atbalstu jelgavnieku mājsaimniecībām oktobrī būs 81.45 EUR/MWh (bez PVN) un tas ir zemāks nekā septembrī piemērotais tarifs.

Jaunais siltumenerģijas tarifs Jelgavā ir zem vidējā līmeņa valstī. Jelgava, salīdzinājumā ar daudzām Latvijas pilsētām, ir krietni labākā situācijā, jo apmēram 90 % no Jelgavas centralizētajai siltumapgādei nepieciešamās siltumenerģijas tiek saražota Gren biomasas koģenerācijas stacijā no vietējā, atjaunojamā energoresursa – šķeldas, kas ir galvenais kurināmais. Dabasgāze tiek izmantota vien nelielā apjomā. Līdz ar to siltums jelgavniekiem ir un būs lētāks nekā no dabasgāzes ražotais.

Ņemot vērā kurināmo resursu cenu mainīgumu un neprognozējamību, noteikt nemainīgu šķeldas un dabasgāzes cenu visai apkures sezonai šobrīd nav iespējams. Kurināmā cenas tiks izvērtētas katru mēnesi un koriģētas atbilstoši katra mēneša aktuālajām tirgus cenām. Tādēļ šajā apkures sezonā siltumenerģijas tarifs jelgavniekiem varētu mainīties katru mēnesi.

Lai palīdzētu iedzīvotājiem energoresursu sadārdzināšanās laikā, valdība ir apstiprinājusi atbalsta pasākumus energoresursu cenu daļējai kompensēšanai. Mājsaimniecībām, kurām apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde, valsts kompensēs 50% no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu un cenas 68 EUR/MWh. Atbalstu jeb maksas samazinājumu mājsaimniecībām SIA “Gren Jelgava” piemēros automātiski ikmēneša rēķinos par siltumenerģiju par periodu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim. Pirmos rēķinus, kuros piemērots maksas samazinājums, klienti saņems novembra sākumā par oktobrī patērēto siltumenerģiju.

Jelgavā centralizēto siltumapgādi izmanto ap 16 000 mājsaimniecības jeb 420 dzīvojamās ēkas, tostarp individuālās dzīvojamās mājas, un 180 juridiskie klienti – iestādes, sabiedriskās ēkas, bērnudārzi, skolas un uzņēmumi. Daudzi jelgavnieki, kuri līdz šim apkurei izmantojuši dabasgāzi, pilsētas centralizēto siltumapgādi uzlūko kā labu risinājumu un iespēju samazināt savus rēķinus par apkuri nākamajā ziemā. Tādēļ centralizētās siltumapgādes klientu skaits šogad būtiski palielinās. Kopumā pilsētas centralizētajai siltumapgādei šogad tiek pieslēgtas vairāk nekā 40 ēkas – Jelgavas ledus halle, Slimnīca Ģintermuiža, Jelgavas Pilsētas slimnīca, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (agrāk LLU) mācību ēkas un kopmītnes, iestāžu un uzņēmumu biroji, ražošanas telpas un vienģimeņu dzīvojamās mājas.

Lai risinātu visus ar centralizētās siltumapgādes pakalpojumu saistītos jautājumus vai, ja rodas grūtības norēķināties par patērēto siltumu, aicinām klientus sazināties ar Gren Klientu apkalpošanas centru Jelgavā pa tālruni 63007055 vai elektroniski e-pastā: [email protected].