No 1. oktobra mainās SIA Gren Jelgava papīra rēķinu drukāšanas un piegādes maksa

07.09.23

Sākot ar 2023. gada 1. oktobri SIA Gren Jelgava par 0,32 EUR paaugstina maksu par tiešo norēķinu pakalpojumu ar drukāta papīra rēķina sagatavošanu un piegādi un tā būs 1,59 EUR + PVN. Maksas izmaiņas ir saistītas ar rēķinu drukāšanas un piegādes dzīvokļu īpašniekiem izmaksu pieaugumu no pakalpojumu sniedzējiem.

Izmaiņas attiecas tikai uz klientiem, kuri saņem drukātus rēķinus papīra formātā. Maksa tiešo norēķinu pakalpojumam ar elektroniski piegādātu rēķinu e-pastā vai Gren klientu portālā Gren klientu pašapkalpošanās portāls, kas ietver maksu par datu bāzes uzturēšanu, maksas sadalījumu un elektroniskā rēķina sagatavošanu, nemainās un saglabāsies līdzšinējā apmērā – 1,27 EUR bez PVN.

Aicinām klientus, kuri saņem SIA Gren Jelgava rēķinus par siltumenerģiju papīra formātā, izvērtēt iespēju saņemt rēķinus elektroniski e-pastā vai Gren Klientu portālā un atteikties no rēķina saņemšanas drukātā veidā. To var izdarīt, rakstot brīvas formas pieteikumu uz e-pastu: [email protected], sazinoties ar Gren Klientu apkalpošanas centru pa tālruni 63007055, vai kļūstot par Gren Klientu portāla mans.gren.lv lietotāju un atzīmējot portālā vēlmi atteikties no drukāta rēķina. Tiem klientiem, kuriem nav iespēju saņemt rēķinu elektroniski, Gren Klientu apkalpošanas centrs piedāvās iespēju nākt personīgi uz Klientu apkalpošanas centru Pasta ielā 47, Jelgavā un saņemt rēķina izdruku bez maksas.

Rēķinu saņemšana elektroniski e-pastā vai Klientu apkalpošanas portālā ir ātrāks, ērtāks, videi un resursiem saudzīgāks un attiecīgi arī lētāks rēķina saņemšanas risinājums, kas nerada papildus izmaksas un laika patēriņu.

Lai risinātu visus ar centralizētās siltumapgādes pakalpojumu saistītos jautājumus vai, ja rodas grūtības norēķināties par patērēto siltumu, aicinām klientus sazināties ar Gren Klientu apkalpošanas centru Jelgavā pa tālruni 63007055 vai elektroniski e-pastā: [email protected].