No 1. septembra Jelgavā jauns siltumenerģijas tarifs – 85.82 EUR/MWh (bez PVN)

22.08.22

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi jaunus SIA “Gren Jelgava” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. No šā gada 1. septembra siltumenerģijas tarifs klientiem Jelgavā būs 85.82 EUR/MWh (bez PVN) un tas ir par 26.9 % augstāks nekā līdzšinējais tarifs – 67.63 EUR/MWh (bez PVN). Siltumenerģijas tarifa palielinājums ir saistīts ar kurināmā cenu pieaugumu. Jaunais siltumenerģijas tarifs Jelgavā joprojām būs vidējā līmenī valstī.

Jelgavā apmēram 95% no Jelgavas centralizētajai siltumapgādei nepieciešamās siltumenerģijas tiek saražota no vietējā, atjaunojamā energoresursa – šķeldas, kas ir galvenais kurināmais. Tādēļ siltumenerģijas tarifs jelgavniekiem ir būtiski zemāks nekā tad, ja siltuma ražošanā tiktu izmantota tikai dabasgāze, kuru šobrīd uzņēmums izmanto vien nelielā apjomā. Lai arī šķeldas cenas ir vidēji četras, piecas reizes zemākas nekā dabasgāzei, tomēr šā brīža ģeopolitiskā situācija pasaulē un enerģijas tirgos ietekmē arī šķeldas tirgu. Arvien vairāk siltumapgādes uzņēmumi un citi ražotāji pāriet no dabasgāzes izmantošanas uz šķeldu un pieprasījums pēc šķeldas palielinās. Šķeldas cena tirgū turpina būtiski pieaugt, palielinot siltumenerģijas ražošanas izmaksas, kas veido lielāko daļu no siltumenerģijas gala tarifa. Ņemot vērā šā brīža kurināmā cenu pieauguma tendences, siltumenerģijas tarifu varētu nākties pārskatīt, saskaņā ar katra mēneša aktuālajām šķeldas cenām.

Lai palīdzētu iedzīvotājiem energoresursu sadārdzināšanās laikā, valdība ir apstiprinājusi atbalsta pasākumus energoresursu cenu daļējai kompensēšanai. Mājsaimniecībām, kurām apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde, kompensēs 50% no cenas, kas pārsniedz 68 eiro/MWh. Atbalstu jeb maksas samazinājumu mājsaimniecībām centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs piemēros automātiski ikmēneša rēķinos par siltumenerģiju par periodu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Jelgavā centralizēto siltumapgādi izmanto ap 16 000 mājsaimniecības jeb 420 dzīvojamās ēkas, tostarp individuālās dzīvojamās mājas, un 180 juridiskie klienti – iestādes, sabiedriskās ēkas, bērnudārzi, skolas un uzņēmumi. Lai risinātu visus ar centralizētās siltumapgādes pakalpojumu saistītos jautājumus, aicinām klientus sazināties ar Gren Klientu apkalpošanas centru Jelgavā pa tālruni 63007055 vai elektroniski e-pastā: [email protected].