Pieaugot kurināmā izmaksām, SIA “Gren Jelgava” iesniegusi SPRK izvērtēšanai priekšlikumu par siltumenerģijas tarifa izmaiņām Jelgavā

31.08.22

Saistībā ar kurināmā izmaksu pieaugumu, SIA “Gren Jelgava” iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) izvērtēšanai priekšlikumu par siltumenerģijas tarifa izmaiņām Jelgavā. Plānotais siltumenerģijas gala tarifs Jelgavā ir 94.90 EUR/MWh (bez PVN) un tas ir par 10.6 % augstāks nekā apstiprinātais siltumenerģijas tarifs septembrī – 85.82 EUR/MWh (bez PVN). Plānots, ka pārskatītais siltumenerģijas tarifs Jelgavā stāsies spēkā no šā gada 1. oktobra. Ņemot vērā to, ka no 1. oktobra mājsaimniecībām tiks piemērots valsts atbalsts, tad piemērojamais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs ar valsts atbalstu jelgavnieku mājsaimniecībām oktobrī būs 81.45 EUR/MWh (bez PVN).

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas tarifu

Jelgava, salīdzinājumā ar daudzām Latvijas pilsētām, ir krietni labākā situācijā. Apmēram 90 % no Jelgavas centralizētajai siltumapgādei nepieciešamās siltumenerģijas tiek saražota no vietējā, atjaunojamā energoresursa – šķeldas, kas ir galvenais kurināmais un dabasgāze tiek izmantota vien nelielā apjomā. Kā stāsta Gundars Pētersons, SIA “Gren Jelgava” valdes priekšsēdētājs un klientu vadītājs: “Kurināmā izmaksas ir būtiska daļa no siltumenerģijas ražošanas izmaksām, kas veido lielāko daļu no siltumenerģijas gala tarifa klientiem. Tādēļ pieaugot kurināmā izmaksām, attiecīgi palielinās siltumenerģijas tarifi. Tā kā augustā turpināja kāpt gan šķeldas tirgus cena, gan dramatisku lēcienu piedzīvoja dabasgāze cena, bijām spiesti pārskatīt siltumenerģijas tarifu saviem klientiem”.

 

Gatavojoties nākamajai apkures sezonai, uzņēmums ir noslēdzis līgumus par kurināmā piegādēm ar piegādātājiem, atrunājot nepieciešamos kurināmā resursu apjomus centralizētās siltumapgādes nodrošināšanai Jelgavā. Ņemot vērā kurināmo resursu cenu mainīgumu un neprognozējamību, noteikt vienu šķeldas un dabasgāzes cenu visai apkures sezonai šobrīd nav iespējams. Kurināmo resursu cenas tiks izvērtētas katru mēnesi un koriģētas atbilstoši katra mēneša aktuālajām tirgus cenām. Tādēļ šajā apkures sezonā siltumenerģijas tarifs jelgavniekiem varētu mainīties katru mēnesi. “Vēlos uzsvērt, ka pēdējos mēnešos vērojamā mūsu galvenā kurināmā resursa – šķeldas, cenu pieauguma tendence vēl nenozīmē to, ka cenu un tarifu kāpums turpināsies visu apkures sezonu. Cenas var arī stabilizēties vai pat samazināties. Tad tas attiecīgi atspoguļosies siltuma tarifā. Šobrīd labā ziņa ir tā, ka siltums jelgavniekiem ir un būs lētāks nekā no dabasgāzes ražotais,” skaidro Gundars Pētersons.

 

Lai palīdzētu iedzīvotājiem energoresursu sadārdzināšanās laikā, valdība ir apstiprinājusi atbalsta pasākumus energoresursu cenu daļējai kompensēšanai. Mājsaimniecībām, kurām apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde, kompensēs 50% no cenas, kas pārsniedz 68 eiro/MWh. Atbalstu jeb maksas samazinājumu mājsaimniecībām SIA “Gren Jelgava” piemēros automātiski ikmēneša rēķinos par siltumenerģiju par periodu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.