Valsts vides dienesta vadība ekskursijā apskata biomasas koģenerācijas staciju Jelgavā

20.12.23
19.12.2023. Gren biomasas koģenerācijas staciju Jelgavā praktiskā ekskursijā ieradās apskatīt Valsts vides dienesta vadība, tostarp Valsts vides dienesta ģenerāldirektora v.i. Andri Ķēniņš un ģenerāldirektora vietniece Lauru Anteina.
Ekskursijas laikā iepazīstinājām ciemiņus ar enerģijas ražošanas procesu, šķeldas pieņemšanu, dūmgāzu attīrīšanas sistēmu, kā arī pārrunājām iecerēto kurināmā dažādošanas projektu, kas paredz kopā ar biomasu līdzsadedzināt līdz 35% no šķirotiem un speciāli sagatavotiem nebīstamiem atkritumiem ražotu kurināmo jeb NAIK.
Paldies Valsts vides dienesta vadībai par ieinteresētību un konstruktīvo sarunu !
Valsts Vides dienesta vizīte Jelgava CHP