Siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums

 • Dzīvokļu īpašnieki bieži mēdz salīdzināt savus ikmēneša  maksājumus par siltumu un jautā: “Mājas ir vienādas, bet kāpēc rēķini ir atšķirīgi?”

  Siltumenerģijas patēriņš vienmēr būs lielāks nerenovētās mājās un lielāki būs arī rēķini par patērēto siltumu, savukārt ēkām, kurās veikti energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi, siltuma patēriņš būs mazāks un izmaksas zemākas.

  Vislielāko siltuma taupīšanas efektu nodrošina mājas pilnīga renovācija, tomēr pat daļēju uzlabojumu veikšana samazinās gan mājas kopējo siltumenerģijas patēriņu, gan kopējās izmaksas par apkuri.

 • Šeit jūs varat apskatīt siltumenerģijas patēriņa salīdzinājumu mājām Jelgavā.

  Janvāris, 2021

  Februāris, 2021

  Marts, 2021

  Aprīlis, 2021

  Oktobris, 2021

  Novembris, 2021

  Decembris, 2021