Ēku Individuālo siltumpunktu apkalpošana

 • Ēkas Individuālais siltumpunkts ir visas dzīvojamās ēkas inženierkomunikācija, kura atrodas ēkas iekšienē un to izmanto vienīgi šīs ēkas apgādei ar siltumenerģiju.

  Siltumpunkta iekārtu pareiza regulēšana ļauj optimizēt izdevumus ēkas apsildei un karstā ūdens sagatavošanai un pagarināt iekārtu kalpošanas ilgumu.

  Gren Siltumapgādes servisa komanda veic profesionālu un kvalitatīvu ēku Individuālo  siltumpunktu apkalpošanu, apkopi un ieregulēšanu, atbilstoši ēkas tehniskajam stāvoklim un klienta vajadzībām.  ISP apkopes speciālisti  seko līdzi siltumpunkta mehānismu stāvoklim, lai tā kalpošanas laiks būtu maksimāli ilgs un saņemtais siltumapgādes pakalpojums – kvalitatīvs.

 • Siltumpunkta apkalpošanas un remonta izdevumi daudzdzīvokļu mājās ir jāsedz visiem dzīvojamās ēkas īrniekiem un dzīvokļu īpašniekiem proporcionāli dzīvokļa platībai. Neatkarīgi no tā, vai dzīvoklī ir atslēgta apkure, vai patērētās siltumenerģijas aprēķināšanai tiek pielietots koeficients, dzīvokļa īpašniekiem ir jāsedz izdevumi, kuri saistīti ar individuālo siltumpunktu uzturēšanu.

 • Ēku Individuālā siltumpunkta uzturēšanas izdevumi nav atkarīgi no piegādātās siltumenerģijas apjoma un maksa par individuālā siltumpunkta uzturēšanu ir noteikta kā konstants klienta ikmēneša maksājums visa gada garumā.

  Izdevumi par individuālā siltumpunkta uzturēšanu nav iekļauti siltumenerģijas kopējā tarifā.

  Ja apkures sistēmas iekārtas un iekārtas siltumpunktos ir vecākas par 20 gadiem, tuvāko 5 gadu laikā tās būtu jānomaina. Siltumpunktu iekārtu nomaiņa nepieciešama, ja ar pārtikas krāsvielu zaļi iekrāsotais siltumnesējs nonāk apkures vai karstā ūdens sistēmā. Uz to norāda arī regulāra siltumnesēja papildināšana mājas iekšējā apkures sistēmā vai karstā ūdens zaļgana nokrāsa.

  Siltumpunkta uzturēšanas un apkalpošanas jautājumos, lūdzu, sazinieties ar sava nama apsaimniekotāju vai Gren Klientu apkalpošanas centru.